ΓΔ: 1202.98 -1.36% Τζίρος: 39.96 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:06:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
bd-image

Flexopack: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Σε ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 για γνωστοποίηση συναλλαγών προχώρησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η εταιρεία.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια σχετικών γνωστοποιήσεων που υπεβλήθησαν προς αυτή, ανακοινώνει συγκεντρωτικά ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), σε επιλεγμένα στελέχη της Εταιρείας, το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 17.05.2021 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεως:

 

(α) ο κ. Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ, 

 

(β) η κα. Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 

(γ) ο κ. Σταμάτιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 

(δ) η κα. Ασημίνα Γκινοσάτη του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 

(ε) ο κ. Δημήτριος Γκινοσάτης του Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 

(στ) ο κ. Σπυρίδων Γκινοσάτης του Σταματίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 8.300 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 24.900,00 Ευρώ,

 

(ζ) ο κ. Αναστάσιος Λυμπερόπουλος του Ανδρέα, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 

(η) ο κ. Παναγιώτης Πελώνης του Διομήδη, Διευθυντής Εργοστασίου της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 

(θ) Ο κ. Γεώργιος Ρούσος του Δημητρίου, Διευθυντής R&D της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 

(ι) Ο κ. Δημήτριος Μαντζώρος του Βέργου, Group Commercial Director της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 

(ια) Ο κ. Βασίλειος Κύρου του Ηλία, Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας(υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ,

 

(ιβ) Ο κ. Αντώνιος Κουμούτσος του Ιωάννη, Group Supply Chain Director της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει των ανωτέρω διατάξεων), απέκτησε στις 18.05.2023, συνεπεία ασκήσεως αντίστοιχων δικαιωμάτων προαίρεσης, 2.200 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας αντί συνολικού τιμήματος 6.600,00 Ευρώ.

 

 

 

Κορωπί, 22 Μαΐου 2023

Για την FLEXOPACK A.E

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ