Φωτο: Shutterstock

Ενισχύεται η ψηφιακή διασύνδεση πολιτών και κράτους

Θα συσταθεί μονάδα του υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης που στόχο θα έχει την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και ενισχύεται το εθνικό μητρώο επικοινωνίας πολιτών.

Ενισχύεται η ψηφιακή διακυβέρνηση μέσα από την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και τη θέσπιση διαδικασιών που διευκολύνουν την ψηφιακή διεπαφή του Δημοσίου με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και απλουστεύονται πολλές από τις διαδικασίες που μέχρι σήμερα κολλούσαν στα «γρανάζια» της γραφειοκρατίας και της αναγκαστικής φυσικής παρουσίας σε κάποια υπηρεσία.

Με το  νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «Επιτάχυνση και Απλούστευση της Ενίσχυσης Οπτικοακουστικών Έργων, Ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης και υποβολής εγγράφων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ προβλέπεται η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα να διενεργούν ταυτοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με τον ΑΦΜ του δικαιούχου ή συνδικαιούχου του λογαριασμού, πριν από την καταβολή συντάξεων, μισθοδοσίας, επιδοτήσεων, επιδομάτων προνοιακού ή μη χαρακτήρα, μερισμάτων, επιστροφή φόρων.

Τι ορίζει το νομοσχέδιο για τις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης

Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων

Ύστερα από την έκτακτη θέσπιση της άυλης συνταγογράφησης, η παροχή της ψηφιακής υπηρεσίας της άυλης συνταγογράφησης μέσω του Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο λειτουργεί παραγωγικά η ΗΔΙΚΑ, αποκτά μόνιμο χαρακτήρα. Στόχος ο περιορισμός - κατά το δυνατόν - της άμεσης επαφής ιατρού και ασθενή, όπου αυτή δεν απαιτείται, προς διευκόλυνση των ασθενών.

Ηλεκτρονική αίτηση και υποβολή εγγράφων για αποζημίωση ειδικών θεραπειών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Αλλάζει η διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών για την αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών για τις θεραπείες ειδικής αγωγής των παιδιών και των εφήβων. Εφεξής, όλες οι σχετικές διαδικασίες διενεργούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτής και μέσω των ΚΕΠ, για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Σκοπός της ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των πολιτών στις σχετικές συναλλαγές τους με τον ΕΟΠΥΥ.

Ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης: Σύσταση οργανικής μονάδας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αποκλειστική αρμοδιότητα την συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και η διασφάλιση της εμπιστοσύνης τους κατά τις συναλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση, ιδίως μέσω της διάθεσης υπηρεσιών μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης.

Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών: Αναβάθμιση και ενίσχυση του μητρώου που συστήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4623/2019. Αποτελεί την κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών, αποκλειστικά μέσω της οποίας θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα. Προβλέπεται η δυνατότητα επαλήθευσης των αριθμών κινητών τηλεφώνων, που καταχωρούν οι πολίτες, από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ