Staikouras_eurogroup
Ο υπ. Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας, σε συνεδρίαση του Eurogroup. Πηγή: Shutterstock.

Δημοσιονομικά μέτρα στήριξης της ευρωζώνης ζητά ο Χρ. Σταϊκούρας

Η δημοσιονομική πολιτική μπορεί και πρέπει να υποβοηθήσει τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τονίζει ο υπουργός Οικονομικών

Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας στην ομιλία του στην ημερίδα του ΙΟΒΕ, αναφέρθηκε στην πρόσφατη κρίση που επηρέασε την ΕΕ σε μεγάλο βαθμό, με τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να καταφέρνουν να οδηγήσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα στην έξοδο από την κρίση, και η ευρωπαϊκή οικονομία από το 2014 μέχρι σήμερα σημειώνει μόνο θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ακόμα.

«Προκλήσεις όπως είναι οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις, οι συνέπειες του Brexit, η ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κίνδυνος παρατεταμένης αναιμικής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού, ο ρόλος, η κατεύθυνση και ο συνδυασμός δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, η προσαρμογή σε μια νέα ψηφιακή εποχή, οι δημογραφικές αλλαγές και η κλιματική αλλαγή».

Όπως τόνισε ο κ. Σταϊκούρας μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και αποτελεσματική Ευρώπη με ενισχυμένη αλληλεγγύη, καλύτερο οικονομικό συντονισμό, κοινή επενδυτική κατεύθυνση, επαρκή εργαλεία και πόρους για την αντιμετώπιση ανισορροπιών, και συγκεκριμένους κανόνες μακροπρόθεσμης οικονομικής διακυβέρνησης, μπορεί να αποτελέσει την απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις.

Ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε πως η δημοσιονομική πολιτική μπορεί και πρέπει να βοηθήσει την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ ώστε να επιτευχθεί η δημοσιονομική πειθαρχία και οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, καθώς η νομισματική πολιτική αν και καθοριστική για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν θα μπορούσε από μόνη της να αντιμετωπίσει της συνέπειες μιας νέας επιβράδυνσης στην οικονομική δραστηριότητα. «Η ανάγκη ταυτόχρονης επίτευξης των στόχων πρέπει να αποτυπωθεί και στην επικείμενη συζήτηση περί της πιθανής τροποποίησης των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων».

Οι κανόνες αυτοί πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, χωρίς να συνεπάγονται την άσκηση προ-κυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών, και να διευκολύνουν την κάλυψη των μεγάλων επενδυτικών αναγκών που η περιβαλλοντική μετάβαση απαιτεί., συμπλήρωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, ο υπουργός σημείωσε πως «μια ανθεκτική ΕΕ αποτελεί το καλύτερο μέσο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την πραγματική σύγκλιση στην Ευρώπη, και, ως εκ τούτου, για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ».

Παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία του, το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα δεν έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τη μη ύπαρξη ενός μηχανισμού σταθεροποίησης στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ.  Στο πλαίσιο αυτό, η πρόθεση που έχει εκφράσει η νέα Επιτροπή για την υποβολή πρότασης για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης έναντι της ανεργίας κινείται, αναμφίβολα, προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, υπολείπεται ο τρίτος πυλώνας της, εξαιρετικά σημαντικός, που είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγύησης Καταθέσεων, πλήρους αμοιβαιοποίησης. Όπως υπογραμμίζει, αν και κατά τα τελευταία έτη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη μείωση των τραπεζικών κινδύνων, αυτή δεν έχει συνοδευτεί από ανάλογη πρόοδο στον επιμερισμό του ρίσκο.

Είναι επομένως απαραίτητη η συνέχιση των συζητήσεων, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, με στόχο τη συμφωνία σε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτής της κρίσιμης μεταρρύθμισης. Εξίσου σημαντική είναι και η κατά το δυνατόν ταχύτερη ενεργοποίηση του κοινού μηχανισμού ασφαλείας (common backstop) για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (Single Resolution Fund).

Η συμφωνία που έχει επιτευχθεί επί αυτού του μηχανισμού αποτελεί τεράστια πρόοδο και η ταχύτερη εφαρμογή της θα συμβάλλει, καθοριστικά, στην ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η προώθηση μιας ολοκληρωμένης ένωσης κεφαλαιαγορών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την εισαγωγή ενός ασφαλούς Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, η ολοκλήρωση της ένωσης κεφαλαιαγορών θα αυξήσει σημαντικά τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, θα περιορίσει την σχεδόν πλήρη εξάρτησή τους από το τραπεζικό σύστημα και θα τονώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους.

Η ταχεία εφαρμογή των συμπερασμάτων, που πρόσφατα υιοθέτησε το Συμβούλιο, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος.  Ταυτόχρονα όμως, απαιτείται μεγαλύτερη φιλοδοξία προς την κατεύθυνση της εισαγωγής ενός ασφαλούς Ευρωπαϊκού Χαρτοφυλακίου, η οποία θα αυξήσει σημαντικά τη ρευστότητα στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

 

Για την μετάβαση σε μια φιλική προς το περιβάλλον και κλιματικά ουδέτερη ήπειρο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλοι θα μπορούν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες που θα προκύψουν, καθώς και ότι θα υπάρξει μέριμνα για τις περιφέρειες που θα πληγούν από τη μετάβαση, ο υπουργός τόνισε πως η χώρα μας υποστηρίζει το πνεύμα της Πράσινης Συμφωνίας που συνιστά τη νέα στρατηγική της Ευρώπης για την ανάπτυξη, θέτοντας, στο επίκεντρό της, τη βιωσιμότητα και την ευημερία.

Συμφωνία πάνω σε 8 άξονες:

  • Φιλόδοξη αναθεώρηση των στόχων για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050.
  • Προσφορά καθαρής, οικονομικής και ασφαλούς ενέργειας, βελτίωση των υποδομών, αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.
  • Κατεύθυνση της βιομηχανίας προς μια «πράσινη», καθαρή και κυκλική οικονομία.
  • Έμφαση στους τομείς της οικοδόμησης και ανακαίνισης, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τους στόχους για ενεργειακή αποδοτικότητα, κυκλική οικονομία και ψηφιακή μετάβαση.
  • Βιώσιμη κινητικότητα με επιτάχυνση της στροφής των μεταφορών σε βιώσιμες και έξυπνες τεχνολογίες.
  • Στρατηγική για διασφάλιση της διάθεσης υγιεινών, θρεπτικών, υψηλής ποιότητας και φιλικών προς το περιβάλλον τροφίμων.
  • Διατήρηση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.
  • Ένα μη τοξικό περιβάλλον με μηδενική ρύπανση του νερού, του αέρα και του εδάφους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ικανοποίηση Σταϊκούρα για την απόφαση της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες

Η απόφαση της ΕΚΤ να άρει την επιβολή ορίων στις ελληνικές τράπεζες για αγορές ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου απομακρύνει ακόμα μια σκιά από την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών.