Φώτο: Shutterstock

Παράταση για την είσπραξη φόρων και επιβαρύνσεων στα έτοιμα αλκοολούχα ποτά

Η παράταση της προθεσμίας είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ από τις τελωνειακές αρχές περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.

Παρατείνεται η προθεσμία είσπραξης από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν στα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα μετά την σχετική τροπολογία - προσθήκη στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, που ψηφίστηκε σήμερα από τη Βουλή των Ελλήνων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, με την ανωτέρω ρύθμιση ελήφθη μέριμνα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής και εμπορίας αλκοολούχων ποτών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, παρατείνεται η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα (όπως ουίσκι , μπύρα κρασί κ.λπ.), μέχρι και τις κατωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες:

(α) 25 Ιουνίου 2020, για προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020.

(β) 25 Ιουλίου 2020, για προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο 2020.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ