Φώτο: Shutterstock

Και τον Απρίλιο η έκπτωση 25% για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών

Σύμφωνα με διάταξη της κυβέρνησης, η έκπτωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές του Απριλίου θα ισχύσει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μόνο στους πληττόμενους.

Παρατείνει για ακόμα έναν μήνα το μέτρο της έκπτωσης 25% στις εισφορές των πληττόμενων ελευθέρων επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη που κατέθεσε η κυβέρνηση, το εν λόγω μέτρο, το οποίο υπογραμμίζεται ότι αφορά σε όλους τους επαγγελματίες και όχι μόνο στους πληττόμενους, θα ισχύσει και για τις εισφορές του Απριλίου και όχι μόνο για εκείνες του Φεβρουαρίου-Μαρτίου όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.

Αναλυτικότερα, η διάταξη αναφέρει ότι, στο πλαίσιο των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εμφάνιση και τη διάδοση του κορονοϊού, προβλέφθηκε στο άρθρο δέκατο όγδοο της από 30 Μαρτίου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4684/2020 (Α' 86), δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης για όλους εκείνους τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που κατέβαλλαν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν σε περίοδο απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020.

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται η εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου και για τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην περίοδο απασχόλησης του μήνα Απριλίου του έτους 2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ