ΓΔ: 914.77 0.35% Τζίρος: 85.45 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
loan
Πηγή: Shutterstock

Εγγυημένα δάνεια και σε μικρές προβληματικές επιχειρήσεις

Μόνο όσες απασχολούν έως 50 άτομα και είναι προβληματικές εντάσσονται στο πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας με άδεια της Κομισιόν. Όχι όσες έχουν έως 250 εργαζόμενους.

Μερικώς δεκτό έγινε το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης στην Κομισιόν να περιληφθούν και ορισμένες κατηγορίες προβληματικών επιχειρήσεων σε σχέδια στήριξης, όπως το πρόγραμμα για τα εγγυημένα δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς η Επιτροπή επέτρεψε υπό όρους να εντάσσονται μικρές προβληματικές επιχειρήσεις, με έως 50 εργαζόμενους, αλλά όχι και μεγαλύτερες, με έως 250 εργαζόμενους, όπως είχε ζητήσει η Αθήνα.

Η αλλαγή αυτή έχει εφαρμογή στα δύο βασικά προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης που υλοποιούνται αυτή την περίοδο, δηλαδή στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ για δάνεια με επιδότηση του επιτοκίου από το κράτος για δύο χρόνια, όπως και στο πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας για δάνεια με εγγύηση 80% από το κράτος. Σημειώνεται, όμως, ότι η εξαίρεση θα εφαρμοστεί στις μικρές προβληματικές επιχειρήσεις με έως 50 εργαζόμενους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ενταχθεί σε πτωχευτική διαδικασία.

Για τη διευκόλυνση περισσότερων επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζονται προβληματικές και αποκλείονται από κρατικές ενισχύσεις, η κυβέρνηση είχε ζητήσει να επεκταθεί η εξαίρεση σε επιχειρήσεις με έως 250 εργαζόμενους, κάτι που τελικά δεν έγινε δεκτό από τις Βρυξέλλες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

Κατόπιν της συστηματικής προσπάθειας που κατέβαλε η Ελλάδα, σε συνεργασία και με άλλα κράτη – μέλη, για την έμπρακτη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των νεοφυών επιχειρήσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες συνεπεία της έξαρσης του κορονοϊού, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου, η 3η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.  

Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση επέκτασης του Προσωρινού Πλαισίου, το οποίο συνιστά τη νομική βάση υλοποίησης των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – προγράμματος επιδότησης επιτοκίου υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων και Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας - προβλέπεται, εκτός των άλλων, ότι:  

Για μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών. Δεν απαιτείται, συνεπώς, πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους (σύμφωνα με το σημείο 15 της νέας τροποποίησης).

Επίσης, μετά από σχετικό ερώτημα που υπέβαλε στην Ε.Ε. το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διευκρινίστηκε επιπλέον ότι αν μια επιχείρηση -ανεξαρτήτως μεγέθους-, που ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019, προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση και χορήγηση αυτής είναι δυνατό να ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου. Το συγκεκριμένο αποτελεί μια επιπλέον προσθήκη ευελιξίας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα παρεχόμενα εργαλεία ρευστότητας.

Επισημαίνεται, τέλος, η δυνατότητα επιβεβαίωσης της μη προβληματικότητας, για τη δεδομένη χρονική περίοδο, βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων/στοιχείων, που έχει υποχρέωση νόμιμα να τηρεί η επιχείρηση είτε υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευτεί ή όχι, εφόσον δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού των απαιτούμενων κατά περίπτωση μεγεθών.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται για δύο μήνες η επιδότηση επιτοκίου για επιχειρηματικά δάνεια 

«Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το έμμεσο κεφάλαιο κίνησης και για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου», σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Γ. Τσακίρη.