Φωτό: Shutterstock

Μείωση 8,7% στις οικοδομικές άδειες τον Μάιο

Aνήλθαν σε 1.339 οικοδομικές άδειες, και αντιστοιχούν σε 279,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.219,2 χιλιάδες m3 όγκου, αύξηση 4,5% στην επιφάνεια και 5,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Μείωση 8,7% παρουσίασαν τον Μάιο οι οικοδομικές άδειες, που ανήλθαν σε 1.339 οικοδομικές άδειες, και αντιστοιχούν σε 279,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.219,2 χιλιάδες m3 όγκου, αύξηση 4,5% στην επιφάνεια και 5,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, τον Μάιο ανήλθαν σε 1.322 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 275,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.204,6 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 4,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 5,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας ανήλθαν σε 17 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14,7 χιλιάδες m όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάιο 2020, είναι 1,2%.

Παράλληλα, σε επίπεδο 12μήνου, δηλαδή από τον Ιούνιο 2019 έως τον Μάιο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 18.232 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.052,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17.718,8 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2018 - Μαΐου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 18,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 20,5% στην επιφάνεια και κατά 19% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2019 - Μαΐου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει αύξηση κατά 19,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 22,3% στην επιφάνεια και κατά 21,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2018 - Μαΐου 2019. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,0%.

Τέλος, στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,0% στην επιφάνεια και κατά 25,0% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2019. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 15,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 24,6% στην επιφάνεια και κατά 24,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ