ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:36:42 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

«Γκάζια» τον Σεπτέμβριο στα δάνεια, αυξήθηκαν κατά 82%

Ρευστότητα πάνω από 2,5 δισ. ευρώ απελευθέρωσαν οι τράπεζες για να στηρίξουν την οικονομία. Οι περισσότερες ροές χρηματοδότησης κατευθύνονται στο Δημόσιο, σημαντική αύξηση και προς τις επιχειρήσεις.

Σημαντική επιτάχυνση στις νέες χορηγήσεις δανείων από τις τράπεζες καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, καθώς οι τράπεζες ανοίγουν τις στρόφιγγες του δανεισμού για να στηρίξουν την οικονομία. Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος των νέων πιστώσεων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, κατευθύνθηκε στο Δημόσιο, αν και σχεδόν τριπλασιάσθηκαν οι ροές δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα.

Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι η καθαρή ροή δανείων ήταν θετική κατά 2,537 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 82% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 10,6% από 9,2% τον προηγούμενο μήνα.

Πάντως, τα περισσότερα νέα δάνεια πήγαν στο Δημόσιο: 1,914 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στη γενική κυβέρνηση, έναντι 1,163 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Προς τον ιδιωτικό τομέα, οι ροές ήταν αυξημένες κατά 2,7 φορές, αλλά και πάλι διαμορφώθηκαν σε 623 εκατ. ευρώ, ποσό σημαντικά μικρότερο από τις ροές προς το Δημόσιο.

Την ίδια ώρα, η αύξηση των καταθέσεων συνεχίσθηκε, με ελαφρώς μειωμένο ρυθμό (7% έναντι 7,4%, σε ετήσια βάση), καθώς στα ταμεία τραπεζών έφθασε μια καθαρή ροή καταθέσεων ύψους 1,007 δισ. ευρώ, έναντι 128 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι τα δάνεια που έχουν τεθεί σε αναστολή πληρωμής, λόγω της κρίσης του κορονοϊού, φθάνουν τα 20,148 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα περισσότερα αφορούν επιχειρήσεις (9,3 δισ. ευρώ) και στεγαστικά δάνεια (7,7 δισ. ευρώ).

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Σεπτέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 1.914 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.163 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 54,0% από 49,9% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Σεπτέμβριο του 2020, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 2,4% από 1,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 623 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 231 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Σεπτέμβριο του 2020, ήταν θετική κατά 714 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 324 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 7,5% από 6,5% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 8,3% από 7,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 660 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 403 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -1,0% από -1,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 54 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 79 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Σεπτέμβριο του 2020, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 3 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 21 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -0,2% από 0,2% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 88 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Σεπτέμβριο του 2020, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 114 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,5%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Δάνεια σε καθεστώς αναστολής καταβολής δόσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2020, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων ανέρχεται σε 20.148 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά,  στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν στεγαστικά δάνεια (7.749 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ΜΧΕ (9.287 εκατ. ευρώ), καταναλωτικά δάνεια (1.747 εκατ. ευρώ), δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις (1.361 εκατ. ευρώ) και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά (3 εκατ. ευρώ).

Καταθέσεις στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 153 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2020, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 292 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -25,1% από -11,2% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 1.160 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2020, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 420 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 10,3% από 9,0% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 877 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2020, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι αύξησης κατά 255 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 33,2% από 25,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 1.047 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 339 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 170 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 84 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 283 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 165 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,4% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα.

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές σε εκατ. ευρώ)   
 ΙΟΥΛ.2020ΑΥΓ.2020ΣΕΠ.2020
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης192.085192.949195.043
    Μηνιαία καθαρή ροή3.0971.3942.537
    (%) 12μηνη μεταβολή8,2%9,2%10,6%
    
ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης44.50845.22947.456
    Μηνιαία καθαρή ροή1.9821.1631.914
    (%) 12μηνη μεταβολή45,9%49,9%54,0%
    
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης147.577147.721147.586
    Μηνιαία καθαρή ροή1.114231623
    (%) 12μηνη μεταβολή1,5%1,9%2,4%
    
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης73.48773.77073.916
    Μηνιαία καθαρή ροή1.118324714
    (%) 12μηνη μεταβολή5,8%6,5%7,5%
ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
      Υπόλοιπο χρηματοδότησης67.35167.60367.831
      Μηνιαία καθαρή ροή1.320403660
      (%) 12μηνη μεταβολή6,4%7,2%8,3%
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν στα 38,9 δισ. ευρώ τα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 934 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Trapeza thw Ellados, Stoyrnaras, Stournaras
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μήνυμα Στουρνάρα: «Δώστε περισσότερα δάνεια σε επιχειρήσεις - νοικοκυριά»

Μιλώντας στην εκπομπή Special Report στον ΑΝΤ1, ο διοικητής της Τρ. Ελλάδος κάλεσε τις τράπεζες να εκμεταλλευτούν την αύξηση των καταθέσεων και τη ρευστότητα από την ΕΚΤ. Απαραίτητη η εξυγίανση των ισολογισμών.
Trapeza thw Ellados, Stoyrnaras, Stournaras
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Απαραίτητη η αύξηση της Τρ. Πειραιώς, αντιμετωπίζονται χρόνιες αδυναμίες

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι είναι αναγκαία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου, πέραν όλων των άλλων, να βελτιωθούν και τα μεγέθη της.