ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: George Vitsaras / SOOC

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για μείωση ενοικίων, επιταγές

«Κούρεμα» μισθωμάτων 40% από Νοέμβριο με αποζημίωση του ιδιοκτήτη κατά 50% από το κράτος. Νέα παράταση 75 ημερών για τις επιταγές και προστασία από τον Τειρεσία.

Το «κούρεμα» των ενοικίων κατά 40% με αποζημίωση του ιδιοκτήτη για το ήμισυ της απώλειας, καθώς και τη νέα παράταση για τις επιταγές, ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τροπολογία που κατέθεσε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

 Ειδικότερα, σχετικά με τα ενοίκια, η τροπολογία προβλέπει ότι η ρύθμιση που ίσχυσε για προαιρετική μείωση κατά 30% περιορίζεται στους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ενώ θα ίσχυε έως και τον Δεκέμβριο.

Δεδομένων των διαφορετικών αναγκών που δημιουργούν από τον Οκτώβριο και, περισσότερο, από τον Νοέμβριο τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόσθηκαν σε τοπικό επίπεδο και αρχικά και αργότερα σε εθνικό, με τη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες πληττόμενων το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, το οποίο ίσχυσε για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου της περιφερειακής ενότητας (π.ε.), ως εξής:

 • Για τον μήνα Οκτώβριο σε:

- μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες κατά τον μήνα Οκτώβριο σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»,

- συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων η σύμβαση εργασίας του μισθωτή έχει προσωρινά ανασταλεί.

 • Από τον μήνα Νοέμβριο σε:

- μισθωτές επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης η οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο τουλάχιστον αυξημένου κινδύνου, ή σε π.ε. για την οποία έχουν εκδοθεί έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας, κατ' εφαρμογή κανονιστικής πράξης και για τους οριζόμενους, σχετικά με τον κορωνοϊό, λόγους, συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στο πλαίσιο των οποίων, η σύμβαση εργασίας του μισθωτή, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, έχει προσωρινά ανασταλεί, ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα η επιχείρηση.

Για την εφαρμογή των υπό ψήφιση διατάξεων, νοούνται ως επαγγελματικές και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων.

Επίσης, προβλέπεται ότι:

 • Επεκτείνεται και για τον μήνα Οκτώβριο (ίσχυσε για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020), η απαλλαγή από την καταβολή μέρους, κατά ποσοστό τουλάχιστον 30%, του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που έχει συμπεριληφθεί, βάσει απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, στις πληγείσες οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού και των οποίων έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.
 • Επεκτείνεται και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων σε πληττόμενες επιχειρήσεις, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου - εξαρτώμενου μέλους που φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του (ίσχυσε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020), ως εξής:

- Για τον μήνα Οκτώβριο, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα σε π.ε. που εντάχθηκε, εντός του μήνα Οκτωβρίου 2020, για τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες, σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό», κατά τα ως άνω οριζόμενα, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

- Από τον μήνα Νοέμβριο, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ανεξαρτήτως του επιδημιολογικού επιπέδου της π.ε. στην οποία εδρεύει ή έχει υποκατάστημα και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

 • Για τους ναυτικούς προβλέπεται όσοι βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης εντάσσονται στην προαιρετική (κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη) μείωση ενοικίου κατά 30% για τον Οκτώβριο. Ναυτικοί, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας, αρχής γενομένης από τον μήνα Νοέμβριο 2020, για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή.

Η αποζημίωση των ιδιοκτητών

Για τους ιδιοκτήτες που χάνουν εισοδήματα από ενοίκια, καταργείται η αποζημίωση με τη μορφή παροχής έκπτωσης από φόρους και καθιερώνεται αποζημίωση για το μισό μίσθωμα από την κυβέρνηση. Ειδικότερα, η σχετική προτεινόμενη διάταξη αναφέρει ότι

 • Στα φυσικά πρόσωπα (ιδιοκτήτες ακινήτων) τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στη δήλωση φόρου εισοδήματος της ΑΑΔΕ ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών.
 • Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος».

 

Η αναστολή για τις επιταγές

Σχετικά με τις επιταγές, η προτεινόμενη ρύθμιση του υπ. Οικονομικών προβλέπει ότι:

 • Αναστέλλονται από τη δημοσίευση της υπό ψήφιση διάταξης και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές, αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19.
 •  Προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις, οι Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων και τα είδη των αξιογράφων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω.
 • Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής με υπουργική απόφαση και άλλων αξιογράφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση.
 • Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (σ.σ.: Τειρεσίας), αξιόγραφα οφειλόμενα από τις εν λόγω επιχειρήσεις, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, από την 6η Νοεμβρίου 2020 έως τη δημοσίευση του υπο ψήφιση νομοσχεδίου εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
 • Παρατείνονται μέχρι και την 30η.4.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 1.11.2020 έως 30.11.2020 καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ, που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ. / τα Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.11.2020 και την 31η. 12.2020 για τους κομιστές των οριζόμενων αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της υπό ψήφιση διάταξης δεν δραστηριοποιούνται σε Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω, εφόσον δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ.
 • Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, ρυθμίσεων ή και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα των ανωτέρω προσώπων. Γα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
 • Χορηγείται εκ νέου παράταση έως την 30η Απριλίου 2021 του ευεργετήματος της μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων, για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.
 • Παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021 η προθεσμία εξόφλησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα αξιογράφων, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

euro, metrita, cash, money
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσονται τον Ιούλιο από την καταβολή ενοικίου

Τους αναλυτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) έδωσε στη δημοσιότητα ο υφυπ. Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, για τις επιχειρήσεις που έχουν δεχθεί πλήγμα από την πανδημία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέμα 24ώρων η επιδότηση 500 εκατ. για τις πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων

Η έγκριση από την Κομισιόν αναμένεται τις επόμενες ημέρες για να δημοσιευθεί η υπουργική απόφαση και να φθάσουν σε 30.000 επιχειρήσεις τα πιστωτικά σημειώματα για πληρωμή φόρων και εισφορών.
staikouras
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζει γραμμή το υπ. Οικονομικών: Δεν αποκλείει μέτρα στήριξης

Τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου παρακολουθούν στενά την επίδραση της πανδημίας στον τουρισμό και αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.