ΓΔ: 851.2 -1.79% Τζίρος: 121.49 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Παράταση στη ρύθμιση για κορονοχρέη, μόνο 6% των οφειλετών έκαναν αίτηση

Στο τέλος Φεβρουαρίου μετατίθεται η προθεσμία, αλλά με καταβολή δύο δόσεων. Αιτήσεις έχουν κάνει μόνο 50.000 οφειλέτες. «Ανοίγει η βεντάλια» του διακανονισμού για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.

Ένα μήνα παράταση στην προθεσμία για την ένταξη των κορονοχρεών στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων, με καταβολή όμως στο τέλος Φεβρουαρίου δύο δόσεων, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, την ώρα που καταγράφεται ισχνό ενδιαφέρον καθώς αίτηση υπαγωγής έχουν υποβάλλει μόνο 50.000 σε σύνολο 830.000 δικαιούχων, δηλαδή ποσοστό μόλις 6%.

Παράλληλα «ανοίγει η βεντάλια» του διακανονισμού καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή να μεταφέρουν τις οφειλές τους από την πάγια ρύθμιση των 12-24 δόσεων στο σχήμα των 36-72 δόσεων.

Αν και οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν αναστολή των δόσεων για τα κορονοχρέη έως τον Ιούνιο και ορισμένοι αποπληρωμή των οφειλών σε 120 δόσεις, πηγές του υπουργείου Οικονομικών αποκλείουν κατηγορηματικά την ικανοποίηση τέτοιων αιτημάτων αφήνοντας ανοιχτό μόνο το ενδεχόμενο μετάθεσης για ένα μήνα της προθεσμίας που λήγει κανονικά στις 26 Ιανουαρίου.

Οι ίδιες πηγές αποδίδουν το χλιαρό ενδιαφέρον για την ένταξη στη ρύθμιση στο γεγονός ότι με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών να καταβληθεί η πρώτη δόση και εκτιμούν ότι όσο περνάει ο καιρός ο αριθμός των αιτήσεων θα αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς.

Στο μέτωπο της ρύθμισης των 36-72 δόσεων η αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ προβλέπει επιλεκτική ένταξη στο πρόγραμμα ακόμα και οφειλών που δεν βεβαιώθηκαν την περίοδο της πανδημίας ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για το καλάθι των χρεών.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «κατ’ εξαίρεση εφόσον πρόκειται για πληττόμενους από την πανδημία οφειλέτες στους οποίους επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας οποτεδήποτε κατά το χρονικό διάστημα από 27.10.2020 έως 31.7.2021, εντάσσονται στη ρύθμιση, κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, οφειλές που βεβαιώθηκαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και οφειλές που, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης, έληξαν κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν υπαχθεί από 27.10.2020 έως τις 05.11.2021 σε καθεστώς πάγιας ρύθμισης υπό τον όρο ότι η ρύθμιση αυτή βρίσκεται σε ισχύ κατά την 05.11.2021. Εάν στην πάγια ρύθμιση υφίστανται και οφειλές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις για αυτές εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη πάγια ρύθμιση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επικοινωνία του φορολογούμενου με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές (αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προκειμένου να καταχωρηθεί εκ νέου η ρύθμιση για τις υπολειπόμενες οφειλές (ως συνέχεια της προηγούμενης) και να λάβει γνώση για τη νέα Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)».

Επίσης η εγκύκλιος διευκρινίζει τα εξής:

  • Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης ούτε σε αναστολή είσπραξης.
  • Στη ρύθμιση υπάγονται μετά από επιλογή του οφειλέτη:

α) οφειλές ή δόσεις οφειλών, βεβαιωμένες κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι μη ληξιπρόθεσμες και δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και
β) οφειλές βεβαιωμένες κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι ληξιπρόθεσμες, τελούν σε αναστολή είσπραξης και δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης.

  • Στη ρύθμιση εντάσσονται κατόπιν επιλογής του οφειλέτη ανεξαρτήτως της ημερομηνίας βεβαίωσής τους οφειλές που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης ή/και παράταση καταβολής.

Οι δικαιούχοι είναι:

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, έχουν κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας που ορίζεται σε απόφαση Υπουργού Οικονομικών

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

βα) είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,

ββ) είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021,

βγ) είτε εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.07.2021,

βδ) είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19»,

βε) είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης είναι 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ και 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ.

Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται μέχρι και την 31η/1/2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Εφόσον δεν εξοφληθεί η πρώτη δόση εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση, ο αιτών πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, οι οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών και οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχίζουν σαρωτικοί έλεγχοι της εφορίας σε τουριστικούς προορισμούς

Σε ποιες περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση στρέφονται οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Έρχονται πρόστιμα για φοροδιαφυγή και λουκέτα σε επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν συστηματικά αποδείξεις ή παρεμποδίζουν τους ελέγχους.
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα κρίσιμα «ραντεβού» Φεβρουαρίου, Μαρτίου για φορολογικές υποχρεώσεις

Η σημερινή ημέρα, η 15η Φεβρουαρίου και η τελευταία ημέρα του μήνα είναι οι πιο σημαντικές για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων. Στις 31 Μαρτίου λήγει ο χρόνος για μεταβιβάσεις ακινήτων και επιστρεπτέα προκαταβολή.
Akinita, Real Estate, Athens, Athina
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο σενάρια παράτασης για μεταβίβαση ακινήτων με παλιές αντικειμενικές

Μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δεν έχουν επιτρέψει σε χιλιάδες φορολογούμενους να ολοκληρώσουν μεταβιβάσεις χωρίς την αύξηση φόρου που προκαλούν οι νέες αντικειμενικές τιμές.
forologia-foroi-logistes-forologikos elegxos-efories
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΠΑ: Σε ποιες κατηγορίες θα μείνουν χαμηλά οι συντελεστές και το 2022

Καφές, εισιτήρια και τουριστικό πακέτο θα διατηρηθούν και φέτος σε μειωμένο συντελεστή, ενώ το οικονομικό επιτελείο αποκλείει αλλαγές στα είδη διατροφής. Δεν αλλάζουν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στα καύσιμα.