Φωτο: Shutterstock

Νέοι, αυστηροί κανόνες για τα διαδικτυακά παίγνια

Η ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή προβλέπει ανοικτή διαδικασία παροχής αδειών με υψηλά τιμήματα για το Δημόσιο, τόνισε στη Βουλή ο Χρ. Σταϊκούρας. Γιατί πρέπει να αρθεί το πλαφόν αμοιβών στα κορυφαία στελέχη ΟΑΣΑ και ΕΛΤΑ.

Τη ρύθμιση στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο για την παροχή αδειών διαδικτυακών παιγνίων με ανοικτή διαδικασία αδειοδότησης υπερασπίστηκε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ενώ τόνισε ότι άλλη διάταξη, με την οποία καταργείται το όριο αμοιβών για τους επικεφαλής του ΟΑΣΑ και των ΕΛΤΑ, δικαιολογείται από το γεγονός ότι αναλαμβάνουν ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και ευθύνες.

Σχετικά με τα διαδικτυακά παίγνια, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι η κυβέρνηση νομοθετεί «τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, κατόπιν διαβούλευσης και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες και ενσωματώνοντας παρατηρήσεις της διαβούλευσης και τις περισσότερες νομοτεχνικές παρεμβάσεις της ανεξάρτητης Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, υποστήριξε ο υπ. Οικονομικών, εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων, διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών, προσελκύονται επενδύσεις, προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα και η διενέργεια μεταφοράς χρήματος, αυξάνονται τα έσοδα του Δημοσίου, τόσο μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, όσο και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς και ενισχύεται η προστασία των παικτών, με τη μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα.

Με τη νέα ρύθμιση, είπε ο κ. Σταϊκούρας, θεσμοθετείται η ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη μοντέλου, προβλέπονται, αποκλειστικά, δύο είδη αδειών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, ανά κατηγορία παιγνίων (μία για «διαδικτυακό στοίχημα», και μία για «λοιπά διαδικτυακά παίγνια») και ορίζεται το αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος στα 3 εκατ. ευρώ και για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων στα 2 εκατ. ευρώ. Η άδεια έχει διάρκεια 7 έτη, με δυνατότητα ανανέωσης έπειτα από εκ νέου καταβολή ιδίου τιμήματος. Με νομοτεχνική βελτίωση, δίνεται η δυνατότητα η καταβολή του τιμήματος να είναι τμηματική, ισόποση, σε δύο χρόνια για κάθε μία άδεια. Επιπλέον, καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας.

Ο ρόλος της ΕΕΕΠ ενισχύεται με τη νέα ρύθμιση, τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, και πρότεινε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, εφόσον συμφωνούν, να έχει η ΕΕΕΠ ακόμη πιο σημαντικό ρόλο, δηλαδή να θεσπίζει η ίδια τον κανονισμό παιγνίων χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του υπ. Οικονομικών. «Θα ήθελα όμως τη σύμφωνη γνώμη των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης, αλλιώς δεν θα μεταβληθεί η διάταξη, προκειμένου να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς το κίνητρο της αλλαγής», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας. Σημειώνεται ότι η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω συστημάτων συνδεδεμένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου, στο οποίο έχει πρόσβαση η ΕΕΕΠ, ώστε να γίνεται η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ο έλεγχος της διεξαγωγής όλων των τυχερών παιγνίων.

Με τη νέα ρύθμιση αποσαφηνίζονται και εξορθολογίζονται οι κανόνες φορολόγησης των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, με παραπομπή στις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και των παικτών. Δεν αλλάζει η φορολογία των παιγνίων επί των ακαθάριστων εσόδων, όπως σήμερα ισχύει, υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας.

Με τη ρύθμιση παρέχεται μεταβατική διάταξη ώστε να έχουν τη δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες που λειτουργούν σήμερα με εχέγγυα νομιμότητας τη φοροδοτική ικανότητα και νόμιμη εγκατάστασή τους, να εξακολουθούν να λειτουργούν, χωρίς καμία ειδική μεταχείριση, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, απαιτώντας όμως από αυτές να παρέχουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Οι αμοιβές στις ΔΕΚΟ

Για τη διάταξη στο σχέδιο νόμου, με την οποία εισάγεται προσδιοριστική εξαίρεση στο ανώτατο όριο αποδοχών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων συγκεκριμένων δημοσίων επιχειρήσεων που οι μετοχές τους έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι αυτή αφορά μόνο τις εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους ή ο κύκλος εργασιών τους, σε επίπεδο εταιρείας ή ομίλου, υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ. «Ουσιαστικά αναφερόμαστε μόνο σε δύο ομίλους, τον ΟΑΣΑ και τα ΕΛΤΑ», τόνισε ο υπουργός. Σήμερα, το πλαφόν αμοιβών ορίζεται σε ποσοστό 90% των αμοιβών του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Με τη νέα διάταξη, ορίζεται ότι η απόφαση για τις αμοιβές λαμβάνεται έπειτα από τεκμηριωμένη αξιολόγηση, στη βάση συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης, ενώ οι αποδοχές εγκρίνονται μετά από απόφαση του ανώτατου οργάνου της ΕΕΣΥΠ, που είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

«Η εξαίρεση αυτή», εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, «γίνεται γιατί τα όργανα διοίκησης αναλαμβάνουν ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω μεγάλου κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων, της πολυπλοκότητας, της σύνθετης λειτουργίας και του σκοπού τον οποίο επιτελούν οι εν λόγω δημόσιες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να γίνουν οι δημόσιες επιχειρήσεις ανταγωνιστικές στον κλάδο όπου δραστηριοποιούνται, και να αποτελέσουν μοχλό μετασχηματισμού της οικονομίας».

Απαντώντας σε όσους, όπως είπε, «βιάστηκαν να μιλήσουν για διευκολύνσεις σε "δικά μας", δήθεν, "παιδιά"» ο κ. Σταϊκούρας υπενθύμισε ότι σχετική τροπολογία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση, το 2018. Η σημαντική διαφορά, όπως είπε, είναι ότι δεν υπήρχε τότε πρόβλεψη για αξιολόγηση με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, όπως γίνεται με την παρούσα ρύθμιση.

Η τροπολογία αυτή, υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας, «δεν ψηφίστηκε τότε, γιατί ήταν εκπρόθεσμη. Την υπέγραφαν 11 υπουργοί και 3 υφυπουργοί της τότε Κυβέρνησης, οι οποίοι σήμερα δηλώνουν δήθεν "αγανακτισμένοι"». Ο κ. Στάικουρας ζήτησε να σταματήσει η υποκρισία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Υποθέτω», κατέληξε, «ότι σήμερα θα ψηφίσετε τη συγκεκριμένη διάταξη, παρά τους λεονταρισμούς σας στην Επιτροπή. Αν και ειδικεύεστε στις κωλοτούμπες».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

staikouras, YPOIK, epistreptea
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέα αύξηση κονδυλίων για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Πρωτοφανής εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις επιχειρήσεις με 380 χιλ. αιτήσεις για 1,9 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είχε ήδη αυξηθεί στα 1,8 δισ. και φαίνεται πως δεν επαρκεί.
staikouras, oikonomia, ypoyrgeio oikonomikon
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Η χώρα χρειάζεται νέο παραγωγικό πρότυπο

Αναφερόμενος στα 72 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ότι το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται ένα συνεκτικό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, για τη βέλτιστη παραγωγική αξιοποίηση και μόχλευση αυτών των κεφαλαίων. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών

Πιθανή και η παράταση στην έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων του πτωχευτικού κώδικα, καθώς απαιτείται η έκδοση περίπου 50 εξειδικευμένων υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα τεθούν και υπόψη των θεσμών.