Φωτο: Pixabay

Παρέμβαση της Επ. Ανταγωνισμού στον κλάδο διανομής Τύπου

Η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει τον συγκεκριμένο κλάδο στο πλαίσιο σχετικής Γνωμοδότησης, στις 14 Ιανουαρίου 2020, στην οποία εκφράσθηκαν προβληματισμοί όσον αφορά τη δομή και οργάνωση του κλάδου.

Την εκκίνηση διαδικασίας κανονιστικής παρέμβασης στον κλάδο διανομής Τύπου αποφάσισε αυτεπάγγελτα η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Σκοπός της διαδικασίας, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, είναι να εξετάσει τις συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο και εφόσον διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού η Επιτροπή μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Η Επιτροπή το αργότερο μέσα σε 90 ημέρες από την έναρξη της διαδικασίας, θα δημοσιοποιήσει τις αιτιολογημένες απόψεις της, ως προς τη μη ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο υπό εξέταση κλάδο της εθνικής οικονομίας, εφόσον αυτό διαπιστωθεί από την έρευνά της, καθορίζοντας και τις επί μέρους αγορές από τις οποίες αποτελείται ο κλάδος αυτός και θα τις θέσει σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Μετά το πέρας της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης, εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει ξανά ότι στον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ανακοινώνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 

Οι απόψεις της ΕΑ αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα τίθενται εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον 30 ημέρες. Η ΕΑ μετά το πέρας της δεύτερης διαβούλευσης και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματά της, επιβάλλει, με απόφασή της τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή έχει ήδη εξετάσει τον συγκεκριμένο κλάδο στο πλαίσιο σχετικής Γνωμοδότησης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2020, και στην οποία εκφράσθηκαν προβληματισμοί όσον αφορά τη δομή και οργάνωση του κλάδου και υποβλήθηκε στην Πολιτεία δέσμη σχετικών προτάσεων.

Η κανονιστική παρέμβαση δεν άπτεται των ζητημάτων που εξετάζονται στην κύρια υπόθεση για τη διανομή έντυπου τύπου, επί της οποίας η Ολομέλεια της Επιτροπής θα συνεδριάσει την 10η Φεβρουαρίου 2021.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των κατασκευών

Εφόσον διαπιστωθεί η μη ύπαρξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον υπό διερεύνηση κλάδο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα δημοσιοποιήσει τις απόψεις της, μέσω δημόσιας διαβούλευσης εντός διαστήματος 90 ημερών από την κίνηση της διαδικασίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επ. Ανταγωνισμού: Πρόστιμα σε τεχνικές εταιρείες για εναρμονισμένη πρακτική

Οι συμπράττουσες επιχειρήσεις προέβησαν σε οριζόντια εναρμονισμένη πρακτική καρτελικού τύπου με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών, τη νόθευση διαγωνισμών δια χειραγώγησης προσφορών, αναφέρει η Επιτροπή.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εισήγηση στην Επ. Ανταγωνισμού για καταχρηστικές πρακτικές της Άργος στη διανομή Τύπου

Η Επιτροπή θα συνεδριάσεις στις 13 Ιανουαρίου για το εν λόγω ζήτημα και όχι στις 29 Δεκεμβρίου όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν λόγω της πανδημίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα της Επ. Ανταγωνισμού για τις τιμές στα μοριακά τεστ

Όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής ενδείξεις αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών. Ίδιες οι τιμές που προμηθεύονται τα τεστ για covid τα ιδιωτικά και τα δημόσια νοσοκομεία.