Φώτο: Shutterstock

Παράταση για καταχώρηση των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών

Παράταση δίνεται στην καταχώρηση των πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μετά από τροποποίηση σχετικής υπουργικής απόφασης.

Υπεγράφη χθες τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους. 

Το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν πρότασης, μεταξύ άλλων και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αποφασίζει να δοθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος, από τη νομοθεσία, χρόνος, ώστε οι νομικές οντότητες της χώρας μας να ενημερωθούν πλήρως και να συμμορφωθούν με τη σχετική υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο. 

Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343/2019 (Β’ 2443) ως εξής:
Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019
Ομάδα Β’ έως 28/11/2019
Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019 

Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει, έμπρακτα, σε προτεραιότητα την ορθή καταγραφή των στοιχείων των υπόχρεων νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο, ώστε να επιτευχθεί η διαφάνεια των εταιρικών δομών και η αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακραία πίεση στον προϋπολογισμό, στα 8,2 δισ. ευρώ το έλλειμμα

«Η παγκόσμια πανδημία θα συνεχίσει να επηρεάζει πολύ σημαντικά τα δημόσια έσοδα, μέσω του τουρισμού και των εξαγωγών, μέχρι, κατ’ ελάχιστον, τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2020», τονίζει ο Θ. Σκυλακάκης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ΠΝΠ για αναστολή συμβάσεων εργασίας Αύγουστο και Σεπτέμβριο

Αφορά τους κλάδους τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, χερσαίων μεταφορών επιβατών, επισιτισμού, πολιτισμού και αθλητισμού, και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά.