ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:15:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Euros, Money, xrhmata,
Φωτο: Shutterstock

Επανεκκίνηση τουρισμού και εστίασης με «ζεστό χρήμα» 600 εκατ. ευρώ

Ενεργοποιείται νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με χρηματική ενίσχυση ανάλογα με τον τζίρο. Ενισχύσεις για προσλήψεις, επιδότηση παγίων δαπανών και δόσεων δανείων και νέα επιστρεπτέα προκαταβολή.

Νέο κύμα μέτρων στήριξης, μετά την επέκταση των υφιστάμενων, με ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για ταμειακές ανάσες και ενίσχυση της ρευστότητας ύψους τουλάχιστον 600 εκ. ευρώ σε πληττόμενους κλάδους, καθώς και μείωση του λειτουργικού και δανειακού κόστους των επιχειρήσεων περιλαμβάνει η ατζέντα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης.

Με το βλέμμα στραμμένο στον Ιούνιο, οπότε και εκτιμάται ότι ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας θα έχει επανέλθει σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και ποντάροντας στην επανεκκίνηση του τουρισμού, τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης προχωρούν στις επόμενες κινήσεις για την «αποσωλήνωση» της οικονομίας με πλοηγό την στήριξη επιχειρήσεων και επαγγελματιών στα πρώτα βήματα της  «ανάρρωσης» από την πανδημία, προκειμένου να ανακτήσουν τη χαμένη δυναμική τους και να αποτραπούν πτωχεύσεις και απώλειες θέσεων εργασίας.

Το πακέτο που θα ξεδιπλώνεται σταδιακά από τις αρχές Απριλίου προβλέπει:

1. Ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ύψους 600 εκ. ευρώ για την επαναλειτουργία της εστίασης και του τουρισμού που έχουν υποστεί τα ισχυρότερα πλήγματα από την υγειονομική κρίση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατανομή των κονδυλίων στους δύο κλάδους θα είναι περίπου ισόποση δηλαδή 300 εκ. ευρώ για την εστίαση και άλλα 300 εκ. ευρώ για το τουρισμό. Η ενίσχυση θα είναι με «ζεστό χρήμα» και με κριτήριο το ύψος του τζίρου που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων σε έναν μήνα κανονικής λειτουργίας. Το ποσό θα αναλογεί σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του τζίρου και θα δοθεί άμεσα στους δικαιούχους. Στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του κονδυλίου με την εφαρμογή ειδικού προγράμματος και για την ενίσχυση του λιανεμπορίου, αλλά προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις

2. Ενισχύσεις για προσλήψεις εργαζομένων στον τουρισμό με βασικό άξονα την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών και την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων από τα κοινοτικά προγράμματα και τα εγγυοδοτικά ταμεία.

3. Επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων με εργαζόμενους ύψους 500 εκ. ευρώ, μέσω πιστωτικού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μελλοντικών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Τα πιστωτικά αναμένεται να εκδοθούν έως τα τέλη Μαΐου 2021 και η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών.

Η ενίσχυση θα υπολογιστεί ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί από το κράτος. Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες θα πρέπει σωρευτικά να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, να έχουν υποβάλλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται, να παρουσιάζουν ζημιά προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε σε σχέση με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020 και να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019.

Για τις νέες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα έμφαση θα δοθεί στο κριτήριο της ζημιάς, και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου. Η στήριξη δεν αφορά επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων. Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση εντός του 2020 και των ενισχύσεων που έχει λάβει.

Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση τη πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%, ενώ θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης καθώς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να είναι υψηλότερο από την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019 και το ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση θα είναι 1,5 εκατ. ευρώ.

4. Επιδότηση έως 90% των δόσεων επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες. Η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείριση Ιδιωτικού Χρέους για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα και στόχος είναι οι πρώτες κρατικές επιδοτήσεις να δοθούν σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με «πράσινα» δάνεια το αργότερο στις 31 Μαΐου, με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο.

Το ποσοστό επιδότησης για τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχεται σε 90% μηνιαίως για τους 3 πρώτους μήνες, υποχωρεί στο 80% τους επόμενους 3 και στο 70% τους τελευταίους 2 μήνες. Το ύψος της επιδότησης δεν μπορεί να είναι πάνω από 600 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζόμενους, 5.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους, 15.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 11 έως 50 εργαζόμενους σε ετήσια βάση και 50.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το ποσοστό της επιδότησης αρχίζει από 80% μηνιαίως για τους 3 πρώτους μήνες, υποχωρεί στο 70% τους επόμενους 3 και στο 60% τους τελευταίους 2 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, η μηνιαία κρατική συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζόμενους, τα  4.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1 έως 10 εργαζόμενους σε ετήσια βάση, τα 12.500 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και τα 40.000 ευρώ ανά επιλέξιμη οφειλή, για τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους σε ετήσια βάση.

Τα κριτήρια για ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία με εξυπηρετούμενο δάνειο, είναι να μην απασχολεί προσωπικό, να έχει κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ, λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ. Για πολύ μικρή επιχείρηση, να έχει έως 10 άτομα προσωπικό, κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ, καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ, λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 150.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Για μικρή επιχείρηση να έχει έως 50 άτομα προσωπικό, να έχει κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ,  λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές, ομόλογα – αξίας έως 750.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 10 εκατ. ευρώ.

Μια μεσαία επιχείρηση θα πρέπει να έχει έως 250 άτομα προσωπικό, κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ, λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ και ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ.

5. Νέο κύκλο φθηνών δανείων με την επιστρεπτέα προκαταβολή 8, αλλά όπως σημειώνουν αρμόδιοι παράγοντες, ο χρόνος και το συνολικό ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτηθούν από τις ταμειακές αντοχές του δημοσίου και την πορεία της οικονομίας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

euro, metrita, cash, money
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα στον Φεβρουάριο και ενισχυμένη η 6η επιστρεπτέα προκαταβολή

Με κουπόνι για εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων εξετάζεται να δοθεί η επιδότηση παγίων δαπανών στις επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πακέτο» στήριξης με οκτώ μέτρα για τον τουρισμό και την εστίαση

Στους δύο κλάδους που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία εστιάζει την προσοχή της η κυβέρνηση. Παράταση της απαλλαγής από ενοίκια και του χαμηλού ΦΠΑ, περισσότερη ρευστότητα από την επιστρεπτέα προκαταβολή.
forologia, foroi, logistes, oikonomia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σχέδιο για φοροελαφρύνσεις: Ποιες είναι, πότε προγραμματίζονται

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και του ανώτατου πλαφόν, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος και η μείωση εταιρικού φόρου και συντελεστών ΦΠΑ ετοιμάζει η κυβέρνηση.
euro, metrita, cash, money
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σχέδιο για τις επιταγές: Εξόφληση με δανεικά από το κράτος

Τρόπους για να αποτρέψει ένα «τσουνάμι» απλήρωτων επιταγών από πληττόμενες επιχειρήσεις αναζητεί τώρα η κυβέρνηση. Έρχεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης και Πάτρας.