ΓΔ: 1012.19 0.82% Τζίρος: 31.78 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:52:12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας
Φωτο: Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας

Απειλή για τη σταθερότητα οικονομίας και τραπεζών η κλιματική αλλαγή

Σε άρθρο του στη γερμανική οικονομική εφημερίδα «Handelsblatt» ο διοικητής της ΤτΕ αναφέρεται εκτενώς στις κινήσεις που έχει πραγματοποιήσει η ΕΚΤ για να προσαρμόσει την πολιτική της.

Στις κινήσεις που προχωρά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να εντάξει στους ελέγχους της και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ευρωζώνης, αναφέρεται εκτενώς, με άρθρο γνώμης στη γερμανική οικονομική εφημερίδα «Handelsblatt», ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας. 

Μεταξύ άλλων ο κ. Στουρνάρας επισημαίνει ότι αν και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που έχουν τη βασική ευθύνη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή οι κεντρικές τράπεζες έχουν, ήδη, ξεκινήσει να προσαρμόζουν την πολιτική τους στα νέα δεδομένα. 

Παράλληλα τονίζει ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται άμεσα με το κλίμα αποτελούν πηγές αστάθειας τόσο για την οικονομία όσο και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με τον ορθό τρόπο. Αναφερόμενος στην ΕΚΤ υπογραμμίζει ότι έχει, ήδη, συντάξει έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη προκειμένου να εντάξει τις κλιματικές παραμέτρους στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής της πολιτικής. 

Το άρθρο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

«Στο προηγούμενο άρθρο μου, τον περασμένο Ιούνιο, περιέγραψα τρόπους με τους οποίους η κλιματική αλλαγή μπορεί να μετατραπεί από απειλή σε ευκαιρία. Ειδικότερα αναφέρθηκα

  1. στην ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης και σταθερότητας στην ΕΕ μέσα από ένα πράσινο χρηματοπιστωτικό σύστημα,
  2. στην περαιτέρω πρόοδο προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών και
  3. στην προώθηση μιας πράσινης Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Τι ρόλο μπορούν όμως να παίξουν οι κεντρικές τράπεζες στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; Οι κίνδυνοι που συνδέονται με το κλίμα αποτελούν πηγή αστάθειας για την οικονομία και ευπάθειας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Φυσικοί κίνδυνοι, όπως η συχνότερη εμφάνιση και η αυξημένη σφοδρότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς και κίνδυνοι μετάβασης, π.χ. από την καθυστερημένη και απότομη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μπορούν να επηρεάσουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και να θέσουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα των τιμών, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας.

Κατά συνέπεια, εμπίπτει στην αποστολή των κεντρικών τραπεζών το καθήκον τους να αποτρέψουν τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών και, σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, να διασφαλίσουν ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ανθεκτικό σε αυτούς τους κινδύνους. Αυτό το καθήκον πρέπει επειγόντως να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα μέτρα, τόσο στον τομέα της νομισματικής πολιτικής όσο και στον τομέα της εποπτείας. Παρότι την κύρια ευθύνη εξακολουθούν να την έχουν οι κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι κεντρικές τράπεζες έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν πιθανούς τρόπους ώστε οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είτε φυσικές είτε συνδεόμενες με τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, να συμπεριλαμβάνονται στις μακροοικονομικές προβλέψεις και στην παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επίσης ήδη ασχολούνται ενεργά με την ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στο θεσμικό πλαίσιο και στην πρακτική της προληπτικής εποπτείας, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με οίκους αξιολόγησης και με επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω οργανισμοί κατανοούν τους κλιματικούς κινδύνους, τους δημοσιοποιούν κατάλληλα και τους συνεκτιμούν στη γενικότερη αξιολόγηση των κινδύνων και στις πιστοδοτικές αποφάσεις τους.

Μέχρι πρόσφατα, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες έδιναν έμφαση κυρίως στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής και στο πώς αυτά τα ζητήματα επηρεάζουν τις δικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν – και δεσμεύονται – να κάνουν περισσότερα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του οποίου είμαι μέλος, ενέκρινε φέτος το καλοκαίρι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, που περιλαμβάνει έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη με στόχο την περαιτέρω ενσωμάτωση κλιματικών παραμέτρων στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής μας και την πιο συστηματική ένταξη κριτηρίων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στη νομισματική πολιτική. Ο οδικός χάρτης προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι αναλύσεις που διεξάγονται για σκοπούς εκτίμησης μακροοικονομικών υποδειγμάτων, παραγωγής στατιστικών δεδομένων και νομισματικής πολιτικής θα διευρυνθούν ώστε να συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της όχι μόνο για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, αλλά και για τις ίδιες τις κεντρικές τράπεζες στο βαθμό που η έκθεσή τους σε κλιματικούς κινδύνους επηρεάζει τον ισολογισμό τους.

Η ΕΚΤ υποστηρίζει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη βελτίωση της δημοσιοποίησης κλιματικών δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και να προωθηθεί μια αγορά πράσινων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ένα άλλο ορόσημο αυτού του οδικού χάρτη αφορά τις πράξεις νομισματικής πολιτικής, στο πλαίσιο των οποίων τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής αποκτούν αυξημένη βαρύτητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κλιματικοί κίνδυνοι δημοσιοποιούνται κατάλληλα και ότι οι πράξεις αγοράς τίτλων είναι πιο πράσινες, άρα πιο πράσινος είναι και ο ισολογισμός μας .

Οι κλιματικοί κίνδυνοι θα λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της καταλληλότητας των τίτλων που προσφέρονται ως εξασφαλίσεις, ενώ θα υιοθετηθούν κλιματικά κριτήρια που θα εφαρμόζονται στις πράξεις αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα. Κατά το σχεδιασμό αυτών των μέτρων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ατέλειες της αγοράς όσον αφορά την κλιματική αλλαγή μπορεί να προκαλέσουν δυνητικές στρεβλώσεις στην αποτελεσματική κατανομή των πόρων μέσω των αγορών.  

Εντός των ορίων της εντολής του, το Ευρωσύστημα, όπως και άλλες κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, διερευνά το φάσμα των εργαλείων που έχει στη διάθεσή του, προσαρμόζει το πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής και λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επιδιώκοντας να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον και το κλίμα και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ. Στουρνάρας: Πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία

Σε άρθρο του στη «Handelsblatt» ο διοικητής της ΤτΕ τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι «η ενθάρρυνση της πράσινης χρηματοδότησης είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ενοποίησης».
Giannis Stournaras, Trapeza tis Ellados, TtE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Προτρέπει για σύνεση στη διανομή μερισμάτων από τράπεζες

Ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι οι τράπεζες διαθέτουν σαφώς πιο βελτιωμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με το παρελθόν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι χρειάζεται υλοποίηση πρόσθετων ενεργειών ενίσχυσης των κεφαλαίων.
Giannis Stournaras, Trapeza tis Ellados, Bank of Greece, TtE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωταρχικός στόχος η επενδυτική βαθμίδα, συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο προσωπικό της Τράπεζας αναφέρθηκε στον υψηλό πληθωρισμό που πλήττει όλους τους πολίτες και περισσότερο τους ευάλωτους.
Stournaras, Trapeza Ellados, TtE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ. Στουρνάρας: Εθνικός στόχος η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας

Όπως εξηγεί ο διοικητής της ΤτΕ τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει απόλυτος προσανατολισμός της οικονομικής και ιδιαίτερα της δημοσιονομικής πολιτικής προς την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας για τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.