ΓΔ: 859.38 -0.88% Τζίρος: 83.06 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Pitsilis, AADE
Φωτο: Nick Paleologos / SOOC

Δύο υποχρεωτικά rapid την εβδομάδα για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Γ. Πιτσιλή το κόστος για τα rapid tests αναλαμβάνει ο ίδιος ο υπάλληλος και όχι η υπηρεσία, ενώ για είσοδο του κοινού ισχύουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν για εστίαση και λιανικό εμπόριο.

Αυστηρότερα καθίσταται τα μέτρα για όσους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ δεν έχουν εμβολιαστεί μετά από εγκύκλιο που απέστειλε στις υπηρεσίες της ο επικεφαλής της Αρχής, κ. Γ. Πιτσιλής και καθιστά υποχρεωτική την πραγματοποίηση δύο rapid test για κορονοϊό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. 

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση η υποχρέωση εφαρμόζεται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιοδήποτε άλλη ιδιότητα, όπως πρακτική άσκηση και οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, καθώς και από το συναλλασσόμενο κοινό.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι το χρηματικό κόστος των rapid tests αναλαμβάνει ο ίδιος ο υπάλληλος και όχι η υπηρεσία, ενώ για την είσοδο του κοινού στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ισχύουν τα ίδια μέτρα που ισχύουν για εστίαση και λιανικό εμπόριο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό COVID- 19 από δημόσια ή ιδιωτική δομή PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών ή rapid test εντός 48 ωρών και έλεγχο ταυτοπροσωπίας. 

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της και της υποδοχής του συναλλασσόμενου κοινού - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ. 21100/08-11-2021 (ΑΔΑ:Ψ0ΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)» και στην παροχή σχετικών οδηγιών και διευκρινίσεων.    

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις στις υπηρεσίες, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η Εγκύκλιος εφαρμόζεται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιοδήποτε άλλη ιδιότητα, όπως πρακτική άσκηση και οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας, καθώς και από το συναλλασσόμενο κοινό.

Σε συνέχεια της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1078411 ΕΞ 2021/16-09-2021 Εγκυκλίου του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα: «Ενημέρωση υπαλλήλων της ΑΑΔΕ περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19», καθώς και του υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Α 1087534 ΕΞ 2021/08.10.2021 εγγράφου μας σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται για τον έλεγχο που διενεργείται από την υπηρεσία, μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, κοινοποιείται η ως άνω εγκύκλιος (66η) του Υπουργείου Εσωτερικών και επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α.ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΥΟ (2) ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Α.1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 ΚΥΑ (Β' 4207) με θέμα: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69461/5.11.2021 ΚΥΑ (Β'5163), η εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 αφορά στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιοδήποτε άλλη ιδιότητα, όπως πρακτική άσκηση και οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας.

2. Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης οι υπάλληλοι, οι οποίοι:

  • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου,
  • Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησης τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου,
  • Έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 χωρίς να έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη θετική διάγνωση και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται σε αυτό, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.».

Α.2. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α' 110), όπως ισχύει, με επιβάρυνση του ίδιου του υπαλλήλου, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα και μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων νόσησης πρέπει να υπάρχει χρονική απόσταση σαράντα οχτώ (48) ωρών.

Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο, αλλά και το σκοπό της εν λόγω ρύθμισης που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος της συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση συνιστάται ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος να διενεργείται από τους υπόχρεους υπαλλήλους που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία Δευτέρα έως Παρασκευή ως εξής:

Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ (π.χ. λειτουργία υπηρεσιών επτά (7) ημέρες την εβδομάδα), οι υπόχρεοι υπάλληλοι με φυσική παρουσία υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα και μεταξύ των δύο (2) αυτών ελέγχων θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ωρών.

Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι υπάλληλοι που έχουν διενεργήσει τον πρώτο διαγνωστικό έλεγχο από 6.11.2021, ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης της σχετικής ως άνω υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69461/5.11.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5163 Β'), έως και 8.11.2021, δύνανται να πραγματοποιήσουν τον δεύτερο διαγνωστικό έλεγχο της εβδομάδας το αργότερο έως και την Τετάρτη 10.11.2021.

Υπενθυμίζεται ότι διενεργείται έλεγχος από την υπηρεσία μας, μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, σχετικά με τη συμμόρφωση στην εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 από τους υπόχρεους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά την εφαρμογή του μέτρου του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου, τις συνέπειες μη συμμόρφωσης και τη διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης ισχύουν η ως άνω Εγκύκλιος του Διοικητή, το ως άνω έγγραφο της υπηρεσίας, καθώς και οι αντίστοιχες εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει των εκδιδόμενων ΚΥΑ.

Β. ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69136/4.11.2021 ΚΥΑ (Β' 5138) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» το κοινό εισέρχεται στις υπηρεσίες κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο των ακολούθων:

  • πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
  • πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή
  • βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID- 19 από δημόσια ή ιδιωτική δομή (PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά ετών (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- test τελευταίου εικοσιτετραώρου), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ.

Κατά την επίδειξη των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πριν την είσοδο στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ διενεργείται έλεγχος εγκυρότητας των ως άνω βεβαιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4820/2021 μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/, όπου και παρέχονται οδηγίες για τη χρήση της.

Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας μεριμνά μέσω του αρμόδιου διατάκτη για την προμήθεια της βέλτιστης τεχνικής λύσης για την υλοποίηση των ανωτέρω, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος. Ενδεικτικά προμήθεια κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου με δεδομένα, ή συσκευής Wi-Fi εφόσον στο χώρο της εισόδου της υπηρεσίας υπάρχει τηλεφωνική γραμμή.

Επισημαίνεται ότι κατά την επίδειξη των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων πριν την είσοδο στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, πρέπει να γίνεται και έλεγχος ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι κάθε Υπηρεσία υποχρεούται προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας να ορίζει και το προσωπικό που θα αναλάβει την εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προσωπικό φύλαξης (security) και να πραγματοποιείται απαρέγκλιτα ο ανωτέρω έλεγχος, ώστε το κοινό να εισέρχεται στις υπηρεσίες κατόπιν επίδειξης των ως άνω πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των υπηρεσιών να ενημερώνουν το παρουσιολόγιο του ηλεκτρονικού συστήματος HRMS, καθημερινά και πάντως όχι αργότερα από την τελευταία εργάσιμη κάθε εβδομάδας. Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινήσεις από την ΑΑΔΕ για τη ρύθμιση χρεών πανδημίας σε δόσεις

Παρέχονται διευκρινήσεις για τις οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και τα προνόμια με τα οποία επωφελούνται οι φορολογούμενοι που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις.