ΓΔ: 869.09 1.13% Τζίρος: 50.51 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:45:13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Πώς θα δοθεί η μείωση φόρου 30% για συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων

Τουλάχιστον πέντε και όχι τρία έτη θα πρέπει να διαρκεί η εταιρική σχέση για να δίνονται τα κίνητρα. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις εξαγορές και τη μετατροπή της ατομικής επιχείρησης (μπλοκάκι) σε εταιρεία.

Ισχυρά κίνητρα με μείωση κατά 30% του φορολογικού συντελεστή για πέντε έτη αντί τρία που προβλέπονταν αρχικά και έκπτωση δαπανών για συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα «πάρει το δρόμο» για τη Βουλή αφού λάβει το «πράσινο φως» από την Κομισιόν

Την ίδια ώρα, οι προβολείς στρέφονται στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup που αναμένεται να στείλει μήνυμα για στροφή σε αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, με στοχευμένα και όχι οριζόντια μέτρα στήριξης για απόσβεση ζημιών από την πανδημία.

Στο μέτωπο της πραγματικής οικονομίας, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη θέσπιση φορολογικών κινήτρων για να δώσει ώθηση σε συγχωνεύσεις και συνεργασίες στο χώρο των μικρομεσαίων και των ελευθέρων επαγγελματιών με «ελατήριο» με μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 15,5% από το 22% που είναι σήμερα, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη.

Το μέτρο ισχύει για μετασχηματισμούς μεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 50 εκατ. ευρώ καθώς και για συνεργασίες επιχειρήσεων που απασχολούν έως 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 10 εκατ, ευρώ.

Ειδικότερα με βάση τις νέες διατάξεις:

1. Στη περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στη νέα εταιρεία παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών που προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με 150% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας, και
  • ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή, το άθροισμα του κύκλου εργασιών των τελευταίων εγκεκριμένων και δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, αφαιρουμένων των μεταξύ τους συναλλαγών, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ

2. Στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος για κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, κατά 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει της ίδρυσης νέου νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ποσό ίσο με το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το εταιρικό κεφάλαιο του νέου νομικού προσώπου ή της νέας νομικής οντότητας δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150.000 ευρώ.
  • στην περίπτωση που η συνεργασία πραγματοποιείται δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, καθένας από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής του.

3. Στην περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία (δηλαδή από μπλοκάκι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη ή άλλο νομικό πρόσωπο) ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, παρέχεται στη νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών κατά 30% εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • η ατομική επιχείρηση που μετατρέπεται ή οι συνεργαζόμενες ατομικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την ημερομηνία της μετατροπής ή της έναρξης της συνεργασίας,
  • η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα, και
  • σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος κατά 150% από τον κύκλο εργασιών της ατομικής επιχείρησης με τον μεγαλύτερο μεταξύ των μετασχηματιζόμενων εταιρειών μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Τι κίνητρα για τις εξαγορές

Πέραν της μείωσης του φορολογικού συντελεστή το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία εκπίπτει το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται προς την απόκτηση τίτλων της εξαγοραζόμενης εταιρείας εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  •  ο συνολικός κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις τελευταίες εγκεκριμένες και δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) ευρώ, και
  • το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του μέσου κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρείας της τελευταίας τριετίας προ της εξαγοράς, εκτός εάν η εξαγοράζουσα δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της.

Στο μεταξύ εξελίξεις στο δημοσιονομικό μέτωπο θα υπάρξουν σήμερα καθώς θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το «κλείσιμο» του προϋπολογισμού του 2021, ενώ οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να δώσουν στίγμα για περιορισμένης εμβέλειας μέτρα στήριξης στις οικονομίες και για ανάγκη επαναφοράς των δημοσίων οικονομικών σε τροχιά εξυγίανσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

forologia-foroi-logistes-forologikos elegxos-efories
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροαπαλλαγή έως 500.000 ευρώ για τις συνεργασίες επιχειρήσεων

Έκπτωση φόρου κατά 30% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται ή 50% για τους αγρότες καθιερώνει η κυβέρνηση. Τι θεωρείται «συνεργασία» και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παροχή της έκπτωσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myAADE: Ηλεκτρονική σύνδεση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με την εφορία

Επαγγελματίες και επιχειρήσεις χωρίς ταλαιπωρία, χρονοτριβές και φυσική παρουσία στις ΔΟΥ μπορούν με λίγα κλικ στον υπολογιστή να διεκπεραιώνουν μεγάλο πλήθος εργασιών με την ΑΑΕΔΕ.
money, cash, euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή τα φορολογικά κίνητρα σε συγχωνεύσεις και εξαγορές

Σκοπός της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι η παροχή σημαντικών και καινοτόμων κινήτρων για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από μετασχηματισμούς πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, για όλους τους τομείς της οικονομίας.
Foroi, Forologia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος οι επτά στους δέκα φορολογούμενους

Μόνο το 26% όσων έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις πήραν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα και ο μέσος φόρος είναι περίπου 500 ευρώ. Έως το τέλος Ιουλίου θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση του φόρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχίζουν σαρωτικοί έλεγχοι της εφορίας σε τουριστικούς προορισμούς

Σε ποιες περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση στρέφονται οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Έρχονται πρόστιμα για φοροδιαφυγή και λουκέτα σε επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν συστηματικά αποδείξεις ή παρεμποδίζουν τους ελέγχους.