ΓΔ: 875.47 1.86% Τζίρος: 38.12 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Athina, Athens, Akinita, Real Estate
Φωτο: Unsplash

«Ξεπαγώνουν» οι μεταβιβάσεις ακινήτων με τροπολογία του υπ. Εσωτερικών

Εξαιρούνται από τη διαδικασία οι συμβολαιογράφοι, που έχουν προχωρήσει σε αποχή από τα καθήκοντά τους. Θα καταθέτουν εγγυήσεις στους δήμους για το ΤΑΠ απευθείας οι συναλλασσόμενοι πολίτες.

Μια νέα εμπλοκή με τις μεταβιβάσεις ακινήτων επιχειρεί να αποτρέψει το υπουργείο Εσωτερικών, με τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, εξαιτίας της γραφειοκρατίας στην έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) από τους δήμους.

Σύμφωνα με την τροπολογία, όπως αναφέρει η Καθημερινή, δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι χθες ανακοίνωσαν ότι θα απόσχουν από τις μεταβιβάσεις ακινήτων, διαφωνώντας με προηγούμενη ρύθμιση που προέβλεπε την εμπλοκή τους.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία ακόμη προσωρινή λύση, καθώς παραμένει η αδυναμία πολλών δήμων να διαπιστώνουν εάν υπάρχει οφειλή ΤΑΠ για κάποιο ακίνητο και να εκδίδουν τη σχετική βεβαίωση γρήγορα.

Το υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται διάταξη η οποία αναμένεται να κατατεθεί άμεσα και στην οποία προβλέπεται ότι οι πολίτες -χωρίς τη µεσολάβηση των συμβολαιογράφων- θα αποδίδουν το ποσό της εγγυοδοσίας στους δήµους απευθείας, προκειμένου να προχωρήσει η αγοραπωλησία του ακινήτου και µέχρι την έκδοση της µη οφειλής του πιστοποιητικού ΤΑΠ.

Το ποσό θα πρέπει να κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αρµόδιου δήµου, τον αριθµό του οποίου κάθε ΟΤΑ Α' βαθµού οφείλει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του.

Υπενθυμίζεται μεγαλύτερος συμβολαιογραφικός σύλλογος της χώρας αποφάσισε «αποχή για ένα μήνα από παντός είδους μεταβιβαστική πράξη ακινήτων (στην οποία απαιτείται η προσάρτηση βεβαιώσεων μη οφειλής Τ.Α.Π.) και από τη σύνταξη και υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου». Η γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου θα επανεξετάσει τη στάση της στις 9 Μαΐου σε νέα Γενική Συνέλευση.

Οι συμβολαιογράφοι αντιδρούν στις νέες διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. Με νομοθετική ρύθμιση, ορίστηκε ότι η βεβαίωση για τη μη ύπαρξη οφειλής από Τέλος Ακίνητης περιουσίας αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον πωλητή και εκδίδεται εντός 3 ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει για 1 έτος από την έκδοσή της.

Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής ή σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης εντός 3 ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,3% επί της αξίας πώλησης του ακινήτου.

Εντός 3 μηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η ταμειακή υπηρεσία του δήμου προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του ΤΑΠ και είτε βεβαιώνει και εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής, ή επιστρέφει στον πωλητή ή στον αγοραστή, εντός 10 ημερών, το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση. Επιπρόσθετα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου δύναται να ανασταλεί η υποχρέωση υποβολής της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τη μεταβίβαση της κυριότητας των πάσης φύσεων ακινήτων.

Από την πλευρά τους, όμως, οι συμβολαιογράφοι υποστηρίζουν ότι ο νέος – εναλλακτικός τρόπος έκδοσης της βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ δημιουργεί νομικά ζητήματα και είναι στη πράξη ανεφάρμοστος διότι:

  1. Ειδικά για την επιτάχυνση της διαδικασίας νομοθετήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία –παρά την ύπαρξη αιτιολογημένης πρότασης νόμου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος- η ηλεκτρονική καταβολή εγγυοδοσίας από τον συμβολαιογράφο για λογαριασμό είτε του μεταβιβάζοντος είτε του αποκτώντος, στο Ταμείο του Δήμου –που αργοπορεί πέραν των πέντε ημερών για την έκδοση του Πιστοποιητικού περί μη οφειλής ΤΑΠ, χωρίς να υπάρχει ουδεμία πρόβλεψη στο νόμο για τη διαδικασία της καταβολής της εγγυοδοσίας, τη σύνδεση της εγγυοδοσίας με το υπό μεταβίβαση ακίνητο ή της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων της εγγύησης όπου απαιτηθεί. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η διακίνηση χρηματικών ποσών που αφορούν στην εγγύηση του 3‰ από τον λογαριασμό των συμβολαιογράφων και προς αυτόν, στην περίπτωση της επιστροφής της εγγύησης, δημιουργεί έντονα νομικά και φορολογικά ζητήματα από τυχόν ελέγχους είτε της ΑΑΔΕ είτε της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
  2. Η αξία του 3‰ υπολογίζεται είτε στην αξία πώλησης είτε στην αντικειμενική αξία, χωρίς να διευκρινίζεται εάν προκρίνεται η υψηλότερη, δημιουργώντας και στο σημείο αυτό ασάφεια και σχετική ευθύνη του συμβολαιογράφου.
  3. Κατά παράβαση του νόμου, κατά τον οποίο ο υπόχρεος στην καταβολή του ΤΑΠ και υποσχόμενος το ακίνητο ελεύθερο χρέους είναι ο μεταβιβάζων, με την παράγραφο γ’ του ίδιου άρθρου, ορίζεται η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης από τον αποκτώντα.
  4. Η δυνατότητα κατάθεσης της εγγύησης εκ μέρους του αποκτώντος γεννά έντονα νομικά ζητήματα, καθώς η άσκηση εκ μέρους του αποκτώντος της συγκεκριμένης εναλλακτικής δύναται να ερμηνευτεί είτε ως αναδοχή χρέους είτε ως εγγύηση υπέρ τρίτου είτε ακόμα και ως προσαύξηση, κατά το ποσό της εγγύησης, του τιμήματος της μεταβίβασης εξ επαχθούς αιτίας ή της όλης αξίας της μεταβίβασης εκ χαριστικής αιτίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από άποψη υποχρεώσεων καταβολής τελών και δικαιωμάτων.
  5. Συνεπώς, με τις ανωτέρω νέες διατάξεις ο συμβολαιογράφος καθίσταται υπόλογος για την έκδοση μίας απαραίτητης, επί ποινή ακυρότητας, για την ολοκλήρωση της συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης και υπεύθυνος φορολογικά και νομικά.
  6. Επιπροσθέτως, ο Δήμος Αθηναίων, ήδη, αρχές της εβδομάδας με σχετική απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, αποφάσισε την κατάργηση της έκδοσης της Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ και την αντικατάστασή της μέσω των e-services στην ιστοσελίδα του Δήμου από μία απλή αίτηση περί μεταβίβασης ακινήτου του ν.4915/2022, η οποία θα συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, με συγκεκριμένα πεδία (μισής σελίδας περίπου) και με βάση τα στοιχεία που θα προκύπτουν από τα έγγραφα που θα προσκομίζει ο μεταβιβάζων στο συμβολαιογράφο. Η εν λόγω αίτηση, συμπληρωμένη, θα επέχει θέση Βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα του Δήμου Αθηναίων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καλούμε όλα τα μέλη, για την δική τους προστασία, να τηρήσουν ενιαία πρακτική και να συνεχίσουν να αναζητούν τη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον αρμόδιο Δήμο με την οικεία σε όλους μας διαδικασία που μέχρι σήμερα υπήρχε και συνεχίζει να υφίσταται, χωρίς την ενεργή εμπλοκή του συμβολαιογράφου με την καταβολή εγγυοδοσίας από αυτόν στη διαδικασία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Foroi, Forologia, Diloseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο, ισχυρό φορολογικό κίνητρο για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Διπλάσια έκπτωση για τις δαπάνες πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης παρέχει το υπουργείο Οικονομικών στις επιχειρήσεις για την τριετία 2023 - 2025. Τι προβλέπει σχετική προτεινόμενη διάταξη.
Pitsilis, AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ 100 επιχειρήσεις με παράνομο λογισμικό

Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη από τις επιχειρήσεις που βρέθηκαν να έχουν παραποιήσει τα φορολογικά τους στοιχεία, ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ ο αναλογών Φ.Π.Α. στα 6 εκατ. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται η αυτόματη συμπλήρωση του Ε9 από ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Τα στοιχεία των μεταβολών στην ακίνητη περιουσία θα αντλούνται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty. Ποιες άλλες ψηφιακές υπηρεσίες προγραμματίζει να ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ.
Foroi, Forologia, Diloseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα για τροποποιητική χωρίς πρόστιμο

Από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή/και το έντυπο Ε3.
Akinita, Real Estate, Athens, Athina
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έγιναν πιο πλούσιοι στα... χαρτιά κατά 117 δισ. οι ιδιοκτήτες ακινήτων

«Φούσκωσε» κατά 18,2% η αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων με τις νέες αντικειμενικές τιμές, αλλά μειώθηκε κατά 12,8% ο ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο πλήρωσαν τα περισσότερα.
Akinita, Real Estate, Athens, Athina
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ, τέλος Μαΐου η πρώτη δόση

Σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις θα καταβληθεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ που θα είναι μειωμένος κατά 380 εκατ. ευρώ όπως δήλωσε ο υπ. Οικονομικών. Πώς θα γίνει ο υπολογισμός φόρου και πώς θα αναζητήσετε το εκκαθαριστικό στην ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ.