ΓΔ: 1413.26 -0.42% Τζίρος: 105.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Xristos Staikouras, Yp. Oikonomikon, Vouli
Φωτο: Menelaos Myrillas / SOOC

Χρ. Σταϊκούρας: Κομβικής σημασίας η λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά

Στο νομοσχέδιο κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (Ε.Κ.Α.Ζ.) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Στο θέμα της Σύμβασης Παραχώρησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) στο Ελληνικό, που προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την επεξεργασία και εξέτασή του.

Στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον υπουργό, βρίσκονται ακόμα διατάξεις όπως η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την εκ νέου λειτουργία και την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, καθώς και νομοθετικές παρεμβάσεις αναγκαίες σχετικά με τη φορολογία, τη λειτουργία των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μιλώντας για τις 7 προβλέψεις του νομοσχεδίου, ο κ. Χρ. Σταϊκούρας ανέφερε τα εξής:

1ον. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (Ε.Κ.Α.Ζ.) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, μαζί με την προσαρτώμενη σε αυτή σύνοψη χρηματοοικονομικού μοντέλου, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 8η Ιουνίου 2022, μεταξύ, αφενός, του Ελληνικού Δημοσίου και, αφετέρου, της εταιρείας «ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.».

Η Σύμβαση αφορά στην παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, για την ανάπτυξη χώρου καζίνο διεθνούς εμβέλειας, την ανέγερση ξενοδοχείου πέντε (5) αστέρων, τη δημιουργία συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου και την ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Για την ανάθεση της άδειας διενεργήθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός και προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2ον. Θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, δια της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς στρατηγικής επένδυσης ταχείας αδειοδότησης.
Συγκεκριμένα, επιλύεται το κομβικής σημασίας για την εθνική οικονομία και την εθνική άμυνα ζήτημα της απουσίας ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την αξιοποίηση, ανάπτυξη και προώθηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ενόψει της ανάγκης για την εκ νέου λειτουργία τους, με όρους που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα. 

Οι ρυθμίσεις αποσκοπούν στη στοχευμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών της οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των Ναυπηγείων, καθώς και στη συνολική διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων στον κλάδο, την αξιοποίηση της νευραλγικής γεωστρατηγικής θέσης της χώρας και την ανάδειξη των Ναυπηγείων στην παγκόσμια ναυπηγική αγορά, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση της εν λόγω δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνεται σκόπιμος ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε η λειτουργία τους να αποτυπώνει θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο και να ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις απαιτήσεις της εποχής.

Προκρίνεται η διαμόρφωση ενός πλαισίου ενθάρρυνσης στην κατεύθυνση της εξεύρεσης καινοτόμων ενεργειακών λύσεων, με την παράλληλη χορήγηση της δυνατότητας ανάληψης πρωτοβουλιών από τον φορέα υλοποίησης, με γνώμονα την ενεργειακή επάρκεια των Ναυπηγείων μέσω βιώσιμων εναλλακτικών μορφών παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

3ον. Επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001), οι οποίες αποβλέπουν στη μείωση του διοικητικού κόστους και του απαιτούμενου χρόνου για τη διεκπεραίωση πρακτικών ζητημάτων της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν:

  • Την ενεργότερη συμμετοχή του υπέρ ού η απαλλοτρίωση, αρμόδιου φορέα στη διαδικασία.
  • Την εναρμόνιση του χρόνου παραγραφής της αξίωσης του καθ’ ού η απαλλοτρίωση για είσπραξή της με τον χρόνο παραγραφής που ισχύει εν γένει για την παραγραφή αξιώσεων ιδιώτη ενάντια στο Δημόσιο.
  • Την ανάκληση της συντελεσμένης απαλλοτρίωσης αφού προηγουμένως καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της επιστρεπτέας αποζημίωσης.
  • Τη διαζευκτική δυνατότητα εκτίμησης της αξίας του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου, είτε με τη σύνταξη έκθεσης προεκτίμησης από την Επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 2882/2001, είτε από πιστοποιημένο Εκτιμητή.

4ον. Παρατείνεται, έως και τις 31.12.2022, η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% για τα μη αλκοολούχα ποτά και τα αεριούχα νερά, για τα εισιτήρια κινηματογράφων, για τη μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους, για τις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και για τις υπηρεσίες που παρέχονται από σχολές εκμάθησης χορού.

5ον. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρα και ειδικές κινητές μονάδες Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον τα οχήματα αυτά παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ.

6ον. Παρατείνεται, έως και τις 31.12.2022, η αναστολή της υποχρέωσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης να καταβάλλουν στο Δημόσιο το ποσοστό 5% των νοσηλίων που εισπράττουν, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Μονάδες αυτές παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όσους ασθενούν από COVID-19.

7ον. Προβλέπεται, όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και υπόκεινται σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, ότι εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλουν ολόκληρο το οριζόμενο κατ’ αποκοπή ποσό φόρου, το συνολικό ποσό του καταβλητέου στην ημεδαπή φόρου για τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης του οικείου φορολογικού έτους, δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των 100.000 ευρώ

Επίσης, εξακολουθούν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή τα φυσικά πρόσωπα με πρώτο έτος υπαγωγής το φορολογικό έτος 2021 και τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις άρσης της υπαγωγής τους για το φορολογικό έτος 2021 ανακαλούνται, εφόσον καταβάλουν έως την οριζόμενη προθεσμία το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή το φορολογικό έτος 2021.
 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Οι στόχοι της κυβέρνησης για ΕΑΒ και Ναυπηγεία Σκαραμαγκά 

Ο υπ. Οικονομικών σε ομιλία του στη Βουλή τόνισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αναγέννηση της αμυντικής βιομηχανίας, ενώ αναφέρθηκε και στον προγραμματισμό για την ΕΛΒΟ.
Xristos Staikouras, Ypourgeio Oikonomikon, YPOIK
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξι νέες παρεμβάσεις στο κυκλοφοριακό λόγω του Fly Over στη Θεσσαλονίκη

O υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι: «Το Fly Over είναι χρήσιμο και αναγκαίο έργο για την πόλη, όπως αναγνωρίζεται σχεδόν από το σύνολο των φορέων αυτής και όπως παρουσιάστηκε πρόσφατα.
Chistos Staikouras
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταϊκούρας: Η ελληνική οικονομία επέστρεψε δυναμικά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο

«Τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιήθηκαν και βελτιώνονται. Η επιτυχία αποκτά μεγαλύτερη αξία, καθώς η Ελλάδα κατάφερε να αναπτυχθεί, ισχυρά και βιώσιμα, μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον» πρόσθεσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.