ΓΔ: 1021.16 -2.97% Τζίρος: 91.68 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: George Vitsaras / SOOC

Βουλή: Στο ΤΕΕ η ανάθεση του προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια κτίρια

Τι προβλέπεται σε τροπολογία η οποία κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Την ανάθεση στο ΤΕΕ, του προσεισμικού ελέγχου σε δημόσια κτίρια προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων». Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Δευτέρα, 20/03/2023. Με την τροπολογία επικαιροποιείται το πρόγραμμα για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και συγκεκριμένα:

  • Ανατίθεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου Τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού Τομέα. Παράλληλα, ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του προαναφερόμενου ελέγχου καθώς και την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των σχετικών αποτελεσμάτων. Προς τούτο, το Τ.Ε.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Π. συνεργάζονται με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).
  • Προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των προαναφερόμενων δράσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λοιπά αναπτυξιακά Προγράμματα ευρωπαϊκά ή διεθνή. Με την ίδια τροπολογία διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της αρμοδιότητας των δήμων σχετικά με τη μέριμνα αυτών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης από τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, με επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
  • Επανακαθορίζεται η διαδικασία καθαρισμού σε περιφραγμένου ή περιτοιχισμένους χώρους καθώς και σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερου υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο δήμο με καταλογισμό στους υπόχρεους της σχετικής δαπάνης και με επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων).

Με άλλο άρθρο της τροπολογίας (α) απαγορεύεται, εφεξής, η πρόσβαση στην οριζόμενη περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου και προβλέπονται κυρώσεις στους παραβάτες του εν λόγω μέτρου και (β) παρέχεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και για το χρονικό διάστημα (17.3.2023 μέχρι 31.10.2023 ), να προβαίνει, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, στην ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της ανωτέρω περιοχής.Αναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της Μυκόνου.

Με την ίδια τροπολογία, προβλέπεται επίσης, η αναστολή οικοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μυκόνου έως την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) δήμου Μυκόνου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2023.

Υπενθυμίζεται ότι τον καθορισμό, κατ’ εξαίρεση για το 2023, του τρόπου υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου των Διαχειριστών Διανομής Φυσικού Αερίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων».

Το νομοσχέδιο αυτό θα εισαχθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα 20/03/2023. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι «κατ’ εξαίρεση, για το έτος 2023, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, κατόπιν εισηγήσεως των Διαχειριστών Διανομής Φυσικού Αερίου, η εύλογη απόδοση που αναγνωρίζεται επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της βασικής δραστηριότητας διανομής μπορεί να καθορίζεται και να εγκρίνεται αυτοτελώς πριν από την έγκριση των τιμολογίων Διανομής Φυσικού Αερίου».

Όπως αναφέρεται στην συνοδευτική Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, με το προτεινόμενο άρθρο επέρχονται αλλαγές, όσον αφορά τον υπολογισμό επιτρεπόμενου εσόδου, κατά το τρέχον έτος, ήτοι το 2023. «Η ανάγκη αυτή παρίσταται λόγω της απρόβλεπτης επί το δυσμενέστερο μεταβολής των συνθηκών στην αγορά ενέργειας και ιδίως στην αγορά Φυσικού αερίου, μετά την κατάσταση που διαμορφώθηκε στην Ουκρανία. Ακολούθως, ενόψει αυτών των συνεπειών και της συνακόλουθης αύξησης του πληθωρισμού, διευκολύνεται ο αρμόδιος εθνικός ρυθμιστής, στο πλαίσιο λήψης της απόφασης, σχετικά με τον ανωτέρω υπολογισμό».

Με το άρθρο 2 της ίδιας τροπολογίας, υιοθετείται η δυνατότητα κάλυψης του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού εκ μέρους του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α.) με την εισαγωγή ενός έκτακτου και εξαιρετικού μηχανισμού προσωρινής μεταφοράς κεφαλαίων (στον Λογαριασμό), εν μέρει μέσω δανεισμού του και εν μέρει μέσω των εσόδων του, από την προσαύξηση της τιμής εκκίνησης των δημοπρασιών δυναμικότητας μεταφοράς και Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) που διενεργήθηκαν το 2022, προκειμένου να προκύψει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο για την εφαρμογή του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2022.

Με το άρθρο 3 επιβεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου να απέχει από τη διεκδίκηση, συνήθως επ’ αφορμή του δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που δηλώνονται κατά τη διαδικασία της κτηματογραφήσεως, εκτάσεων που εμπίπτουν στην περιουσία Ιερών Μονών, ανά την Επικράτεια και των οποίων των ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ξεκάθαρο με διοικητικές πράξεις που κατά νόμο (παρ. 7 άρθρου 5 ν. 4301/2015, Α’ 223) και παγία νομολογία του Αρείου Πάγου επέχουν αναμφίλεκτα Θέση τίτλου ιδιοκτησίας, προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή με τροπολογία το πρόγραμμα για επιδότηση ηλιακών θερμοσιφώνων

Μεταξύ άλλων, επαναπροσδιορίζεται η ειδική εισφορά, που επιβάλλεται υπέρ του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, σε κάθε κατανεμόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύριο η τροπολογία για το πλαφόν στα πάγια του ηλεκτρικού ρεύματος

Τέλος στις μεγάλες διαφοροποιήσεις στον καθορισμό των πάγιων χρεώσεων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά το «χάος» που δημιουργήθηκε στην αγορά με την ανακοίνωση των τιμολογίων του Αυγούστου.
RawMat2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

RawMat2021: Τα θέματα που συζητήθηκαν και ο απολογισμός του Συνεδρίου

436 επιστήμονες για πέντε ημέρες συζήτησαν τις προκλήσεις και τα θέματα της κυκλικής οικονομίας, της πράσινης ανάπτυξης, της ψηφιακής βιομηχανίας, τις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζονται στον τομέα πρώτων υλών και ενέργειας και πρότειναν λύσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεκόρ δηλώσεων για αυθαίρετα, 200.000 τον Σεπτέμβριο

Νέο ρεκόρ δηλώσεων καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο για τα αυθαίρετα. Ξεπέρασαν τις 200.000 οι δηλώσεις ενώ η ημερήσια καταβολή παραβόλων εκτινάχθηκε τον ίδιο μήνα στα 28.000, όταν η μέγιστη κορύφωση στο παρελθόν ήταν τα 8.500 παράβολα.
Skrekas
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την εξαίρεση του περλίτη από τις βιομηχανικές εκπομπές πέτυχε η Ελλάδα

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν ελληνικού αιτήματος εξαιρέθηκε ο περλίτης από το πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής Οδηγίας λόγω του περιορισμένου περιβαλλοντικού αντικτύπου του.