ΓΔ: 1458.52 0.43% Τζίρος: 74.62 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:24:59 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Korkidis-EBEP
Φωτο: ΑΠΕ

Δυναμική ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Αττική

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΤ, Βασίλης Κορκίδης, αναφέρθηκε στην Αττική ως περιοχή έρευνας και καινοτομίας καθώς συγκεντρώνει σχεδόν το 51% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της χώρας.

Η Αττική, αποτελεί την ατμομηχανή της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της χώρας, καθώς στη συγκεκριμένη Περιφέρεια συγκεντρώνεται σχεδόν το 51% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως αναφέρει σε άρθρο του ο πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Β. Κορκίδης.

Η επιχειρηματική δυναμική της Περιφέρειας άλλωστε απεικονίζεται και από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ που συγκεντρώνουν τα 6 Επιμελητήρια της Αττικής. Σύμφωνα με αυτά καταγεγραμμένες είναι 301.078 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 7 κυριότερες κατηγορίες αντιστοιχούν: Εμπόριο 26%, Παροχές Υπηρεσιών 13%, Τεχνικές δραστηριότητες 9%, Καταλύματα - Εστίαση 8%, Κατασκευές 7%, Μεταποίηση 6% και Μεταφορές 5%. Το 9μηνο του τρέχοντος έτους ιδρύθηκαν 19.126 επιχειρήσεις και έκλεισαν 5.366, δηλαδή με μια αναλογία 4 εγγραφών, έναντι μιας διαγραφής.

Όπως αναφέρει στο άρθρο του:

Προσωπικά, πιστεύω ότι οι αυτοδιοικήσεις των Περιφερειών μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού, όπως επίσης, και στη δημιουργία ενός νέου ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος από πλευράς διαδικασιών ίδρυσης, λειτουργίας και υποστήριξης. Σήμερα υπάρχουν «ανοικτά θέματα» στα οποία η Περιφέρεια Αττικής μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο σε συνεργασία με τους φορείς που εκφράζουν τις παραγωγικές τάξεις ώστε να επιτευχθεί εκείνη η αναγκαία συνέργεια που θα οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτό τον καμβά οφείλουμε από κοινού να επιτύχουμε τρεις στόχους: στη Δημιουργική, Γαλάζια και Βιώσιμη Οικονομία, για την επιχειρηματικότητα, αλλά και την καινοτομία, ως στοιχείου που δημιουργεί πεδίο ανάπτυξης και επενδύσεων.

Με την ιδιότητα του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας ΠΣΕΚ της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής ΠΕΣΑ επισημαίνω τη σημασία της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης «ΕΣΕΕ» για την επίτευξη των στόχων της προγραμματικής περιόδου 21-27, μέσω της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης «ΔΕΑ», για να εντοπίσει συγκεκριμένες προτεραιότητες εντός των στρατηγικών τομέων. Η Αττική αποτελεί υπερτοπικό κόμβο παραδοσιακών και νέων υποδομών έρευνας και καινοτομίας καθώς στην Περιφέρεια εδρεύει σημαντικός αριθμός Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών κέντρων, συγκεντρώνεται το 79% των εποπτευόμενων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και το 78% των λοιπών δημόσιων ερευνητικών φορέων.

Η Περιφέρεια Αττικής παράγει την υψηλότερη αξία σε Έρευνα και Καινοτομία που προσεγγίζει το 75% του ενωσιακού μέσου όρου, ενώ είναι πρώτη και στον Δείκτη Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας «RCI» σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, στρατηγική επιλογή του Προγράμματος της Αττικής 2021-2027 είναι η ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, με περαιτέρω σύνδεση έρευνας και παραγωγικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες και στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της Αττικής, καθώς και με ενίσχυση των ενδιάμεσων δομών για τη στήριξη της καινοτομίας.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης, για την προσαρμογή τους στο σύγχρονο περιβάλλον και την πράσινη οικονομία, αποτελεί στόχο του Προγράμματος της Αττικής 2021-2027 αλλά και εκ των βασικών στόχων που έχουν θέσει τα 6 Επιμελητήρια της Αττικής στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης δράσεων που βελτιώνουν το επιχειρείν. Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας το γεγονός ότι η έλλειψη ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με την καινοτομία καθώς και την πράσινη και βιομηχανική μετάβαση, έχει αρνητική επίδραση στην απασχολησιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια οφείλουμε να προωθήσουμε την κάλυψη των αναγκών σε δεξιότητες στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού, με παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν τις ικανότητες επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού.

Εκτός αυτών, το στοίχημα ή το διακύβευμα, για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να μπορέσει να απορροφήσει το σύνολο του ευρωπαϊκού πακέτου, αλλά να το αξιοποιήσει κατάλληλα, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, αλλά με «ανοικτό ορίζοντα», ώστε το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της Περιφέρειας να είναι διασφαλισμένο. Οφείλω επίσης να τονίσω την σημασία των ναυπηγείων Ελευσίνας, Σκαραμαγκά, Περάματος και Σαλαμίνας, αλλά και του λιμανιού του Πειραιά, ως αφετηριών για την ανάπτυξη του οικονομικού γίγνεσθαι και να σημειώσω την σημασία για την επιχειρηματική ανάπτυξη της Αττικής, των λιμανιών της Ελευσίνας, του Λαυρίου και της Ραφήνας, η συνεισφορά των οποίων είναι γνωστή, όπως ο τομέας του θαλάσσιου τουρισμού με την κρουαζιέρα, τις μαρίνες - yachting αλλά και την ακτοπλοΐα.

Οι μικρομεσαίοι της αγοράς βλέπουμε την Περιφέρεια όχι μόνο από την αυτοδιοικητική της διάσταση, αλλά από την οικονομική της, ως ενός ζωτικού κυττάρου του οικονομικού γίγνεσθαι σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και αναμένουμε να «δούμε» τις παραμέτρους της γαλάζιας οικονομίας. Οφείλουμε να επιταχύνουμε για την επίτευξη των 8 προτεραιοτήτων, όπως αυτές που αφορούν την βιομηχανική παραγωγή, τις δημιουργικές βιομηχανίες, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, την αγροτοδιατροφή, το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, την υγεία τις έξυπνες μεταφορές και την εφοδιαστική, τη βιώσιμη ενέργεια και της ψηφιακές τεχνολογίες.

Είμαι πεπεισμένος ότι ο επιχειρηματικός κόσμος που ταλαιπωρείται διαχρονικά από την γραφειοκρατία, τις αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, την αδράνεια, προσβλέπει σε επιτάχυνση του έργου της Περιφέρειας Αττικής για την υποστήριξη με κάθε δυνατό μέσο και πρόγραμμα της οικονομικής ανάπτυξης, που άλλωστε, είναι και το ζητούμενο από την κεντρική πολιτική σκηνή. Άλλωστε, όπως εύστοχα έχει επισημάνει ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής και επικεφαλής του συνδυασμού «Αττική Μπροστά» Νίκος Χαρδαλιάς, «οι πολίτες δεν θέλουν μεγάλα λόγια, αλλά συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις που παράγουν απτό αποτέλεσμα. Απαιτούν λύσεις, γιατί βαρέθηκαν τις αναλύσεις για τη ταλαιπωρία στην καθημερινότητα τους». Στην παρούσα φάση όπου η χώρα βαδίζει, ευτυχώς, στο δρόμο της ανάπτυξης, η οικονομική διάσταση της Περιφέρειας Αττικής και ο ρόλος της είναι σημαίνουσας σημασίας για την επιχειρηματικότητα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΕΕ: Η άνοδος του ΑΕΠ προβλέπεται για φέτος στο 2,4% έναντι του 2,3%

Σημαντική ώθηση, με βάση τα πρώτα δεδομένα από τον προϋπολογισμό, αποτελεί η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και ο τουρισμός, ο οποίος με βάση τις προβλέψεις αναμένεται -εκτός απροόπτου- και το 2024 να καταγράψει μία δυναμική πορεία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκρέκας: Στόχος μας η βιομηχανία να φτάσει το 15% του ΑΕΠ μέχρι το 2030

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως η βιομηχανία αμείβει τους εργαζόμενούς της με μισθούς 30% υψηλότερους σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους κλάδους και δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας.
European Commision-Eurostat
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Ενέκρινε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027 για την Ελλάδα

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Ο χάρτης καθορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες.