ΓΔ: 1066.91 0.23% Τζίρος: 3.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:31:42 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Nick Paleologos / SOOC

Μ. Βαρβιτσιώτης: Προσέλκυση υψηλού επιπέδου ψηφιακών νομάδων στην Ελλάδα

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως με το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα στη Βουλή, απλοποιούνται οι διαδικασίες για λήψη 12μηνης θεώρησης παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και για επέκταση αυτής.

Την διάθεση της χώρας να προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες που θέλουν να εργαστούν από την Ελλάδα στο εξωτερικό υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Αναφερόμενος στις διατάξεις για τους «ψηφιακούς νομάδες» που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο το οποίο συζητείται σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε πως  η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη σε προσέλκυση ανθρώπων που θέλουν να παράξουν εργασιακό αποτέλεσμα στο εξωτερικό.

Δύο μόνο χώρες έχουν εισάγει αντίστοιχο καθεστώς στην Ευρώπη (Εσθονία και Κροατία) είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προσέλκυση υψηλής ποιότητας και παραγόμενου αποτελέσματος επισκέπτες στη χώρα μας, όχι μόνο για διακοπές αλλά και για μια μεγαλύτερη περίοδο, την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να εργαστούν ή και για να επενδύσουν. Όπως είπε, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, απλοποιούνται οι διαδικασίες για λήψη 12μηνης θεώρησης παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και για επέκταση αυτής.

Για την αρχή του νομοσχεδίου, είπε ότι κλείνει τις τρύπες στο καθεστώς διαχείρισης του μεταναστευτικού από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μιλώντας μάλιστα για τη συγκυρία, είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε όλους τους Αφγανούς, που φεύγουνε από την πολύπαθη χώρα τους, να παραμείνουν στις γειτονικές τους χώρες, ώστε να μην μετατραπεί η υπόθεση σε πρόβλημα που θα διχάσει την Ευρώπη. Τέλος, είπε ότι η σημερινή πρωτοβουλία για τους ψηφιακούς νομάδες αξίζει τη στήριξη όλων των κομμάτων.

Όπως είχε αναφέρει το Business Daily την περασμένη εβδομάδα, με το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εισάγονται μια σειρά από κριτήρια για την χορήγηση της Digital Nomads Visa, δίνοντας το δικαίωμα σε κατοίκους τρίτων χωρών να ζουν στην Eλλάδα για μέχρι 18 μήνες, υπο προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, δίνεται δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που αφορά αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς που εργάζονται σε εργοδότες ή με πελάτες εκτός Ελλάδας εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι. 

Επιπλέον μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, (τα οποία δεν επιτρέπεται να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα) στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος καλείται να καταθέσει δικαιολογητικά αποδεικνύοντας ότι τηρεί τα εισοδηματικά κρητήρια, όπως:

  • υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα,
  • σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης, ή
  • συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός ελληνικής επικράτειας, ή
  • στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας,
  • αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται i) από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή ii) από τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με την περ. ιδ΄. 
  • Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 136, 
  • τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ. ii. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής συνοδεύεται από παράβολο ύψους 1.000 ευρώ, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του υποβάλλουν το προβλεπόμενο από το παρόν παράβολο, ως μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με στοιχεία του Massachusetts Institute of Technology, αν η Ελλάδα κατάφερνε να προσελκύσει 100.000 ψηφιακούς νομάδες σε μια χρονιά, και αυτοί παρέμεναν εδώ για 6 μήνες, το όφελος για την οικονομία θα μπορούσε να φτάσει το 1,6 δισ. ευρώ ετησίως. Eκτιμάται ότι πριν την πανδημία υπήρχαν παγκοσμίως 4 εκατ. ψηφιακοί νομάδες, ενώ ο αριθμός εκτινάχθηκε τον τελευταίο χρόνο λόγω κορονοϊού και μπορεί να φθάσει ακόμα και το 1 δισ. ανθρώπους μέχρι το 2035. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ. Βαρβιτσιώτης: Πιο ευέλικτη η προσέγγιση των ψηφιακών νομάδων

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως λόγω της μεγάλης αύξησης της ζήτησης, οι παραδοσιακές υπηρεσίες έκδοσης βίζας του υπουργείου, ιδιαίτερα τα προξενεία, έχουν φτάσει σε υπερκορεσμό.
xristos dimas kainotomia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμας: Καθοριστικό το Smart Attica για τη ψηφιακή ωριμότητα των μικρομεσαίων

Ο κόμβος Smart Attica έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με 135 ακόμη κόμβους, συμμετέχει στο δίκτυο καινοτομίας των European Digital Innovation Hubs (EDIHs) και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027».
Dendias, Ypex
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Απορρίπτουμε διαρρήδην τη διατύπωση ακραία αναθεωρητικών θέσεων

Με άρθρο του στην ελληνική έκδοση του Economist - Ένθετο στα «Τα Νέα», που τιτλοφορείται «Το στοίχημα της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο»-, ξεκαθαρίζει πως ζητήματα που άπτονται του πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας μας δεν επιδέχονται συζήτηση.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας: Ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Μοζαμβίκης

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ελληνική βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική κοινότητα που κατοικεί στη Μοζαμβίκη σημειώνοντας πως μπορεί να αποτελέσει «γέφυρα σύνδεσης».
dendias, exoterikon, ypeks
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Δένδιας: Έντονο το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την Αφρική

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως η Αφρική αποτελεί τον έναν από τους έξι πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης που θέλει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Νότιο Αφρική που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χώρες της ηπείρου.