ΓΔ: 903.97 -2.00% Τζίρος: 85.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

PROFILE SOFTWARE

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών για την Profile

Προβλέπεται η απόκτηση από την εταιρεία κατ' ανώτατο όριο 1.000.000 ιδίων μετοχών με εύρος τιμών αγοράς τα πενήντα λεπτά του Ευρώ (0,50 €) ανά μετοχή (κατώτατο όριο) και τα οκτώ Ευρώ (8,00 €) ανά μετοχή (ανώτατο όριο).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιβεβαιώνει η Profile το σχέδιο για νέα εξαγορά εταιρείας

Εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση της Profile η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 0,045€ ανά μετοχή και η ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.