ΓΔ: 1033.44 0.37% Τζίρος: 106.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Στην τελική ευθεία το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ: Το Δημόσιο ανακαλύπτει την ψηφιακή επανάσταση

Το Δημόσιο είναι έτοιμο να αλλάξει σελίδα κάνοντας το μεγάλο βήμα στον ψηφιακό του μετασχηματισμό . Σύντομα θα αρχίσει το roll out σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρο Ασθενίδη.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» μέσω του οποίου η κυβέρνηση φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει ένα ψηφιακό άλμα αλλάζοντας την όψη της δημόσιας διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» θα εκσυγχρονίσει το Δημόσιο αλλάζοντας την ψηφιακή του εικόνα, καθώς θα παρέχεται ένα σύνολο υπηρεσιών στους δημόσιους φορείς, με ταχύτητες που θα ξεπερνούν τα 1GBps. Η αναβάθμιση των ταχυτήτων πρόσβασης και ο σύγχρονος εξοπλισμός που θα βρίσκεται πλέον στους φορείς του Δημοσίου θα διευρύνει και θα βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Οι ανάδοχοι έχουν ξεκινήσει το roll out από τον Ιούλιο και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας θα είναι διαθέσιμες από τον Οκτώβριο και με τη διασύνδεση των κεντρικών κόμβων διανομής κάθε νησίδας στην κεντρική υποδομή κορμού του δικτύου - το SIX να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, οι διαδικασίες για το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» τρέχουν και σύντομα θα αρχίσει το roll out, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σταύρο Ασθενίδη να αναφέρει στο Business Daily ότι «οι μελέτες εφαρμογής έχουν κλείσει, οι εταιρείες ετοιμάζουν το roll out στους φορείς, οι κεντρικές υποδομές κλείνουν επίσης και είμαστε στην τελική ευθεία».

Στο πλαίσιο αυτό η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ προχωρά στη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υποστήριξη και παρακολούθηση των φάσεων site survey και rollout του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».  Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί εξειδικευμένο σύστημα CRM καθώς και σύστημα συλλογής πληροφοριών από το πεδίο κατά τη φάση επιτόπιων επισκέψεων στους τελικούς διασυνδεδεμένους φορείς του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, την τεκμηρίωση του υπό εγκατάσταση εξοπλισμού καθώς και την παραλαβή του σχετικού υλικού και υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 567.605 ευρώ ενώ η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται κατά μέγιστο σε 9 μήνες. .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Το έργο που θα αλλάξει το πρόσωπο του Δημοσίου

Το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αφορά στη δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (κατ’ εφαρμογή του Ν.3979/2011), με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» αφορά στη δημιουργία του δικτύου δημόσιου τομέα με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των φορέων της γενικής κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη, παρέχοντας έτσι κάλυψη σε 34.500 φορείς του Δημοσίου, καθώς και υπηρεσίες ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Αποτελεί συνέχεια και επέκταση (ποσοτική και ποιοτική) του υφιστάμενου Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο καλύπτει σήμερα μόλις 4.500 σημεία παρουσίας φορέων.

Με την ολοκλήρωση του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», όλοι οι φορείς του Δημοσίου, θα διαθέτουν αναβαθμισμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, με δραστική αύξηση των ταχυτήτων πρόσβασης στο ίντερνετ και σύγχρονο εξοπλισμό πρόσβασης/ασφάλειας/τηλεφωνίας/τηλεδιάσκεψης, προσφέροντας έτσι ακόμα περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά το Δημόσιο θα γνωρίζει με ακρίβεια πόσα χρήματα δαπανά για τις ανάγκες επικοινωνίας των φορέων του (σταθερή, κινητή τηλεφωνία και internet).

Με την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί:

  • Η παροχή υπηρεσίας πρόσβασης στους Φορείς που ανήκουν γεωγραφικά στις 8 νησίδες με χρήση υφιστάμενων ή και νέων οπτικών υποδομών των παρόχων και ταχύτητες που θα ξεπερνούν το 1GBps, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες του κάθε Φορέα.
  • Η παροχή υπηρεσίας διανομής για τη διασύνδεση των Φορέων της κάθε νησίδας και την συγκέντρωσή τους σε κόμβους διανομής (PoPs) μέσω πολλαπλών 10Gbps κυκλωμάτων.
  • Η διασύνδεση των κεντρικών κόμβων διανομής κάθε νησίδας στην κεντρική υποδομή κορμού του δικτύου - το SIX.
  • Η παροχή υπηρεσίας τηλεφωνίας On-net (δωρεάν μεταξύ των Φορέων) και Off-net τους φορείς της νησίδας, με προπληρωμένο το κόστος της εξωτερικής (Off-net) τηλεφωνίας.
  • Η παροχή backup συνδέσεων πρόσβασης σε συγκεκριμένης κατηγορίας φορείς.
  • Η παροχή xDSL-τύπου συνδέσεων σε τουλάχιστον 375 υφιστάμενα ασύρματα σημεία πρόσβασης για το κοινό (Public Hotspots).

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη «ενδοδικτυακής» επικοινωνίας εντός του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» εντελώς δωρεάν, δίνοντας έτσι στα κρατικά ταμεία μια σημαντική εξοικονόμηση σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες του Δημοσίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται εντός του 2021 να έχει προχωρήσει η υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του φυσικού αντικειμένου των υπογραφέντων συμβάσεων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό κράτος: Γιατί έμεινε χαμηλά η Ελλάδα στη λίστα της Κομισιόν

Μόνο τη Ρουμανία ξεπερνά η χώρα μας στη νέα κατάταξη της Κομισιόν για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από το Δημόσιο, καθώς δεν έχει μετρηθεί ακόμη η μεγάλη πρόοδος με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις και κυρίως με την πύλη gov.gr.
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πάνω από 4.500 «κλικ» σε καθημερινή βάση τον Νοέμβριο στο mitos.gov.gr

Στην πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί πιλοτικά, βρίσκονται 2.088 δημοσιευμένες διαδικασίες (τις οποίες ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει στο Μητρώο είτε κατά είδος είτε κατά γεγονός ζωής) που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των πολιτών με το Δημόσιο.
Optiki Ina, Fiber, Internet, Diadiktyo, Tilepikoinonies
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ουραγός στις υψηλές ταχύτητες η Ελλάδα στην Ευρώπη παρά τη σημαντική πρόοδο

Τα χρόνια επενδυτικής άπνοιας στα δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων έχουν αφήσει την Ελλάδα κολλημένη στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης της ψηφιακής ανάπτυξης. Ωστόσο η χώρα ανοίγει βηματισμό, και αποτελεί πρωτοπόρα στα δίκτυα 5G.
data-digital transformation-psifiakos metasximatismos-texnologia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ψάχνουν έσοδα οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και στρέφονται στα έργα ICT

Τα έσοδα από υπηρεσίες έχουν βαλτώσει στο επίπεδο των 1,6 δισ. ευρώ την τελευταία επταετία. Στα μεγάλα έργα ψηφιαποίησης ποντάρουν τώρα οι μεγάλοι του κλάδου για να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις.
digital nomad-tilergasia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χαμηλά η Ελλάδα στη λίστα προορισμών για τους ψηφιακούς νομάδες

Καθυστέρηση στην ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και κακές κοινωνικές/οικονομικές συνθήκες ρίχνουν την Ελλάδα στην 32η θέση της κατάταξης σε διεθνή έρευνα, ενώ ως ελκυστικότερη χώρα καταγράφεται η Γερμανία.
laptop
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το κουπόνι των 200 ευρώ που δίνει ισχυρή ώθηση στην αγορά Πληροφορικής

Η εκκίνηση του προγράμματος Ψηφιακή Μέριμνα με προϋπολογισμό 140 εκατ. ευρώ αναμένεται να δώσει νέα πνοή στις πωλήσεις προϊόντων τεχνολογίας, όπως εκτιμούν οι μεγάλες αλυσίδες. Η πλατφόρμα και οι δικαιούχοι.