ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Ανάσα σε μικρές επιχειρήσεις με επιδότηση έως 65% σε επενδύσεις

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ με αρκετή ευελιξία στις επιλέξιμες δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις με 2 - 10 απασχολούμενους, εφόσον σπεύσουν για αιτήσεις ως τις 31 Ιανουαρίου.

Επιδότηση δεκάδων χιλιάδων ευρώ και μέχρι 65% του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβάλουν μπορούν να λάβουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή με έως 10 απασχολούμενους, από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για το οποίο δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2018 και άρχισε να «τρέχει» στις αρχές του 2019, αλλά δεν είχε ως τώρα την απαιτούμενη συμμετοχή για να καλυφθεί πλήρως ο προϋπολογισμός του, που ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με την τελευταία, ένατη κατά σειρά τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, στις αρχές Οκτωβρίου, είχαν ενταχθεί 674 νέα επιχειρηματικά σχέδια, με δαπάνη 46,2 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από τα 400 εκατ. ευρώ των διαθέσιμων κονδυλίων είχαν αξιοποιηθεί τα 286,9 για την επιδότηση συνολικά 4.081 επιχειρηματικών σχεδίων, με ποσά 70.307 ευρώ, κατά μέσο όρο, για κάθε σχέδιο.

Έτσι, υπήρχε ο κίνδυνος να παρέλθει η τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων, στις 30 Νοεμβρίου, και να έχει μείνει αναξιοποίητο ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων κονδυλίων. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, ανακοίνωσε μία ακόμη παράταση, που θα είναι και η τελευταία, για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ως τα τέλη Ιανουαρίου 2021.

Πρέπει να τονισθεί ότι, ιδιαίτερα σε αυτή την τελευταία φάση του προγράμματος ο παράγοντας χρόνος μετρά περισσότερο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επιδοτηθούν, καθώς οι αιτήσεις θα εγκριθούν με σειρά προτεραιότητας, κάτι που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν για να υποβάλουν το συντομότερο τα επενδυτικά τους σχέδια.

Το πρόγραμμα, με βάση τα δεδομένα της τρέχουσας περιόδου, όπου οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν έλλειμμα ρευστότητας ακόμη και για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας τους, πολύ περισσότερο για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, έχει αρκετή ευελιξία στις δαπάνες που μπορεί να καλύψει, ώστε να αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αρκετές επιχειρήσεις.

Όπως τονίζει το υπουργείο Ανάπτυξης, στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις (με 2 έως 10 απασχολούμενους) «με σκοπό να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Στις επιδοτούμενες δαπάνες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και αρκετές οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, όπως είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), οι δαπάνες εξοπλισμού ΤΠΕ & εξειδικευμένου λογισμικού (π.χ. ηλεκτρονικών πληρωμών), η συμμετοχή σε ελληνικά και ξένα e-marketplaces, καθώς και οι δαπάνες e-marketing (π.χ. διαφημίσεις σε μηχανές αναζήτησης και κοινωνικά δίκτυα, ανάπτυξη και βελτίωση του περιεχομένου προβολής)».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος,

  • Η Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.
  • Προϋπολογισμός της Δράσης: 400 εκατ. ευρώ  για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
  • Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
  • Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση: Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως  200.000 ευρώ. Επιδότηση από 50% έως 65%. Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.
  • Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά - Κατασκευές.
  • Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

- να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

- να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

- να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

  • Επιδοτούμενες Δαπάνες: Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου, Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου, Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό). Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (σ.σ.: 19 Δεκεμβρίου 2018).
  • Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων: Μέχρι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
  • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
  • Ηλεκτρονική Υποβολή: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).
antagonistikotita_mikres
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

adonis, georgiadis, ypourgeio anaptyxis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γεωργιάδης: Κατά 38% περισσότεροι οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ για την Αττική

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεσήμανε ότι αλλάζει ο Βόρειος Τομέας και οι γειτονιές των δήμων του μέσα από μεγάλες και μικρές δημόσιες επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς παράταση η υποβολή αιτήσεων για εστίαση, γυμναστήρια, παιδότοπους

Για τη δράση της εστίασης θα δοθεί παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ για την δράση που αφορά γυμναστήρια και παιδότοπους η προθεσμία υποβολής θα παραταθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σωστός σχεδιασμός και αποτελεσματικότητα τα κλειδιά του ΕΣΠΑ για τις γυναίκες

Οι δράσεις που θα σχεδιαστούν πρέπει να οδηγούν σε αποτέλεσμα απτό, ώστε οι Γυναίκες να αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει στην Επιχειρηματική ζωή της χώρας μας, δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κος Τσακίρης.