ΓΔ: 1400.61 -1.12% Τζίρος: 124.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Trapeza, trapeza peiraios
Φωτο: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Στη διάθεση έως του 27% των μετοχών της Τρ. Πειραιώς προχωρά το ΤΧΣ

Στις 10:00 ώρα Ελλάδας ξεκινά η διάθεση των μετοχών σε εγχώριους (15%) και διεθνείς επενδυτές (85%). Θα διατεθεί το 22% με δυνατότητα επιπλέον 5%. Μεταξύ 3,7 και 4 ευρώ το εύρος της τιμής προσφοράς. Την Τετάρτη στις 16:00 κλείνουν τα βιβλία σε Ελλάδα - εξωτερικό. Τι ανακοίνωσε το ΤΧΣ.

Την ταυτόχρονη διάθεση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς από αύριο το πρωί, στις 10.00 ώρα Ελλάδας, σε εγχώριους και ξένους επενδυτές ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει ποσοστό 22% που μπορεί να αυξηθεί πλέον 5% των μετοχών της Τρ. Πειραιώς έναντι του 27% που διαθέτει. 

Οι επενδυτές τόσο σε ότι αφορά την εγχώρια προσφορά όσο και το διεθνές σκέλος θα μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι την Τετάρτη 6 Μαρτίου και μέχρις τις 16:00 ώρα Ελλαδος. Το εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε μεταξύ 3.7 ευρώ κατώτερη τιμή και 4 ευρώ ανώτερη τιμή. Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο την Πέμπτη 7 Μαρτίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης και η τιμή διάθεσης των μετοχών ενώ οι μετοχές εκτιμάται ότι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τη Δευτέρα 11 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό στην ελληνική προσφορά θα διατεθούν έως 41.262.118 μετοχές δηλαδή το 15% των μετοχών ενώ σε ξένους επενδυτές θα διατεθούν 233.818.671 μετοχές δηλαδή το 85%.

Η Euroxx Χρηματιστηριακή ενεργεί ως Σύμβουλος για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργεί ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

Η BofA Securities Europe ενεργεί ως Επικεφαλής Γενικός Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities Europe,  η Goldman Sachs Bank Europe και η UBS Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Οι Barclays Bank Ireland , BNP Paribas, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan και Morgan Stanley Europe ενεργούν ως Γενικοί Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά και η AXIA Ventures Group και η Euroxx Χρηματιστηριακή  ενεργούν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές για τη Διεθνή Προσφορά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Στις 2 Μαρτίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος») ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής έως 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ( «Πειραιώς Holdings»), που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (“Χ.Α.”), ονομαστικής αξίας €0,93 εκάστης στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (οι «Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές»), τις οποίες ο Πωλητής Μέτοχος δύναται να αυξήσει κατ’ απόλυτη κρίση κατά έως 62.518.361 κοινές μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς») και όλες οι μετοχές που προσφέρονται στην Προσφορά (όπως ορίζεται παρακάτω) οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης που θα καθοριστεί εντός του Εύρους Τιμών με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου (η «Τιμή Προσφοράς») μεταξύ €3,70 και €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Πειραιώς Holdings δεν προσφέρει μετοχές μέσω της Προσφοράς και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την οποία θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με δημόσια προσφορά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») (η«Ελληνική Δημόσια Προσφορά»). Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργεί ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές ("ΕΘΑ") στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι "ΗΠΑ" ή "Ηνωμένες Πολιτείες"), όπως ορίζονται και επί τη βάσει του Κανόνα 144Α (ο "Κανόνας 144Α") ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο "Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ"), και (ii) ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η BofA Securities Europe SA ενεργεί ως Επικεφαλής Γενικός Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities Europe SA, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Οι Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά και η AXIA Ventures Group Ltd και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές για τη Διεθνή Προσφορά.

Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά από τις 10:00 ώρα Ελλάδας της πρώτης ημέρας (δηλαδή, 4 Μαρτίου 2024) έως τις 16:00 ώρα Ελλάδας της τελευταίας ημέρας (δηλαδή, 6 Μαρτίου 2024) της περιόδου Διεθνούς Προσφοράς.

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»), το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 4 Μαρτίου έως και 6 Μαρτίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδας και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 6 Μαρτίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από €3,70 ή υψηλότερη από €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς η ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, θα καθοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο, βάσει του αποτελέσματος της Διεθνούς Προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 6 Μαρτίου 2024.

Οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται: κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας) να καθορίζει και να ανακοινώνει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών ή/και να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού του Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.

Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση Προσφερόμενων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την αίτηση εγγραφής τους, κατά την περίοδο που θα ορίζεται στο συμπλήρωμα (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trapeza, trapeza peiraios
ΑΓΟΡΕΣ

ΤΧΣ: Αυξάνει στα 3,9 ευρώ την κατώτερη τιμή διάθεσης των μετοχών της Πειραιώς

Στην αναπροσαρμογή του εύρους τιμών προχώρησε το ΤΧΣ λόγω του πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στα 3,9 με 4 ευρώ το εύρος τιμών της δημόσιας προσφοράς έναντι 3,7 - 4 ευρώ που ήταν στην αρχή.
ΑΓΟΡΕΣ

Reuters: Πιθανή πώληση του 27% της Τρ. Πειραιώς από το ελληνικό Δημόσιο

Το πρακτορείο αναφέρει, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, ότι η όλη διαδικασία θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ενώ καταγράφεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές.