ΓΔ: 1270.35 -0.39% Τζίρος: 95.94 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του ΣΒΕ

Εθνικός στόχος η περιφερειακή ανάπτυξη - Κομβικός ο ρόλος της βιομηχανίας

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, με άρθρο του στο BusinessDaily.gr εξειδικεύει μια σειρά προτάσεων για την ενίσχυσης της ανάπτυξη της περιφερειακής βιομηχανίας.

Μετά την κυβερνητική αλλαγή της 7ης Ιουλίου, ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας αναμένει τη λήψη αποφάσεων και που θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και, εν τέλει, την ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον εξορθολογισμό του ισχύοντος φορολογικού και ασφαλιστικού καθεστώτος, τα οποία, εξ’ αιτίας του ύψους των, μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιομηχανίας.

Με συνολικό φορολογικό συντελεστή 50,7%, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, η Ελλάδα, όσα στρατηγικά σχέδια για τη μεταποίηση κι αν κάνει, κι όσες προσπάθειες υιοθέτησης των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κι αν υλοποιήσει, δεν θα μπορέσει ποτέ να δώσει την αναγκαία ώθηση στις παραγωγικές επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάταξη της οικονομίας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται μια «ολιστική» αντιμετώπιση βελτίωσης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσει η μεταποίηση να παράξει προϊόντα που θα είναι διεθνώς εμπορεύσιμα, να υλοποιήσει δράσεις καινοτομίας και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και, εν τέλει, να εισφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Ελλάδας

Βεβαίως, η ελληνική μικρομεσαία μεταποιητική επιχείρηση με έδρα την ελληνική περιφέρεια, την οποία πλέον εκπροσωπεί ο ΣΒΕ ως ισότιμος εθνικός κοινωνικός εταίρος, αναμένει να υπάρξουν άμεσες αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας, την υποβοήθηση της εξωστρεφούς τους δραστηριότητας και την παραγωγή μέσω καινοτομιών και μεταφοράς τεχνολογίας διεθνώς εμπορεύσιμων άρα διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) υποστηρίζει ότι θα πρέπει να τεθεί ως εθνικός στόχος, μετά και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια η περιφερειακή ανάπτυξη και η άμβλυνση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Για την άμβλυνση ακριβώς των περιφερειακών ανισοτήτων και την περιφερειακή σύγκλιση, ο ΣΒΕ προτείνει να ισχύσουν από τώρα και στο εξής οι ακόλουθες κατευθύνσεις - επιδιώξεις περιφερειακής ανάπτυξης:

 1. Η θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων στις Περιφέρειες, και ειδικά παραγωγικών επενδύσεων, για τη μείωση της αστυφιλίας, και την αποκέντρωση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων του από την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της.

 2. Η ανασυγκρότηση Βιομηχανικών Κλάδων και Περιοχών.

 3. Η ανάπτυξη διασυνδέσεων του πρωτογενούς με τον δευτερογενή τομέα σε κάθε Περιφέρεια για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 4. Η θεσμοθέτηση στοχευμένων προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας, ενίσχυσης της απασχόλησης και των αναγκαίων ειδικοτήτων.

 5. Η ανάδειξη και ενίσχυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων παραγωγικών τομέων και κλάδων.

 6. Η θεσμοθέτηση ειδικών λειτουργικών κινήτρων, μετά από αίτημα της χώρας και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης με έδρα την ελληνική περιφέρεια θα πρέπει να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί ρεαλιστική βιομηχανική πολιτική, η οποία απουσιάζει εμφατικά από τη χώρα θα τελευταία τουλάχιστον τριάντα χρόνια.

Η κατάλληλη βιομηχανική πολιτική για την περιφέρεια, η ανάπτυξη των υποδομών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, η καινοτομία και η εξωστρέφεια, και, η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, είναι οι τέσσερις (4) τομείς προτεραιότητας που θέτει ο ΣΒΕ προς άμεση υλοποίηση από την πολιτεία.

Ενδεικτικά οι προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΒΕ κατά τις συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους Υπουργούς για την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης και σύγκλισης καθώς επίσης και για την έμπρακτη υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας είναι:

Για το μεγάλο θέμα της συγκροτημένης βιομηχανικής στρατηγικής και πολιτικής οι προτάσεις μας ήταν:

 1. Θέσπιση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της Θράκης και των παραμεθόριων περιοχών.

 2. Στρατηγικό σχέδιο – συμφωνημένη ατζέντα για την αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας

 3. Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής

 4. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με βάση την ποιότητα – Εθνική Πολιτική Ποιότητας.

 5. Δημιουργία «Συμβουλίου Βιομηχανίας»

 6. Πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής «ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-INDUSTRY 4.0»

Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιομηχανία προτείνουμε τα ακόλουθα:

 1. Εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου.

 2. Καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

 3. Πλαίσιο ελέγχου της αγοράς.

 4. Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης για τη μεταποίηση, με αναθεώρηση της κατάταξης ανά επίπεδο όχλησης.

 5. Νομοθετική πρωτοβουλία για το χαρακτηρισμό των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων της Κεντρικής Μακεδονίας σε «οργανωμένους υποδοχείς».

 6. Τροποποίηση της ΚΥΑ για την πυρασφάλεια σε βιομηχανικά κτίρια.

 7. Αναβάθμιση περιβαλλοντικών υποδομών και εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών σε όλες τις ΒΙΠΕ της χώρας.

‘Ολ΄ αυτά, βεβαίως, θα πρέπει να μετουσιωθούν σε στρατηγικό πρόγραμμα για τη βιομηχανία με ρεαλιστικούς στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μια τέτοιου τύπου τεχνοκρατική προσέγγιση, είναι δυνατόν να βγάλει απ΄ την κρίση τη χώρα μας και να δημιουργήσει πολλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Αδειοδότηση και χωροταξία: Οι μεταρρυθμίσεις και οι προοπτικές

Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη γίνει υλοποιούν μια ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο η πολιτεία αδειοδοτεί και εποπτεύει τη μεταποίηση, καθώς και τη διασαφήνιση του πλαισίου χωροθέτησης. Γράφει ο Μιχάλης Μητσόπουλος*.