ΓΔ: 1275.5 0.03% Τζίρος: 67.21 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Mikromesaies Epixeiriseis, MmE
Φωτο: Shutterstock

Πώς θα επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ οι ΜμΕ για υποδομές πληροφορικής

Η πρώτη δράση ΕΣΠΑ, «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» αφορά σε επιχορήγηση για υποδομές πληροφορικής (software & hardware). Οι δράσεις και οι επιδοτήσεις. Γράφει ο Σπύρος Ζαχαριάδης*.

Το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 εγκαινιάζεται με τη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός  ΜΜΕ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».. Η δράση έχει αρχικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ και αφορά σε επιχορηγήσεις για την ψηφιακή μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜΜΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ ανα δράση και έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση.

Δράση 1: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Βασικός στόχος της Δράσης 1 είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Αναλυτικότερα:

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι όσες διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ετήσιες μονάδες εξαρτημένης εργασίας.
 • Ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% ενώ για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης είναι 60% (καθεστώς de minimis)

Δράση 2: Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Βασικός στόχος της Δράσης 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ είναι η αναβάθμιση των ΜΜΕ μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με τα οποία είναι δυνατό να βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Αναλυτικότερα:

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι όσες διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ετήσιες μονάδες εξαρτημένης εργασίας
 • Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνονται από 10% έως 50% (καθεστώς Γ.Α.Κ.)

Δράση 3: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜΜΕ

Βασικός στόχος της Δράσης 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Αναλυτικότερα:

 • Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι όσες διαθέτουν τουλάχιστον εννιά (9) ετήσιες μονάδες εξαρτημένης εργασίας
 • Ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.
 • Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνονται από 10% έως 50% (καθεστώς Γ.Α.Κ.  ή De Minimis)

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά)

Οι βασικές δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού που καλύπτονται από τις Δράσεις αφορούν τα εξής:

 • Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers)
 • Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής) - Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο) - Συστήματα ψηφιακής προβολής
 • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
 • Αναγνώστες RFID και εκτυπωτές ένδειξης RFID
 • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου, αρχείων pdf - γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας - επεξεργασίας 3D μοντέλων –  σχεδίασης CAD - τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
 •  Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις - διαχείρισης τείχους προστασίας Firewall - διακομιστών μεσολάβησης  VPN
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
 • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων - ERP
 • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων - καταμέτρησης και παρακολούθησης βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας - Διαχείρισης Εκδηλώσεων - Διαχείρισης Αποθήκης – WMS
 • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών  CRM - ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
 • Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot
 • Αυτοματισμοί - Συστήματα Ελέγχου για κεντρικά ελεγχόμενα συστήματα
 • Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους
 • Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC) - Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια
 • Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών
 • Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System
 • Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders
 • Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας
 • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα για την παραγωγή εξοπλισμού
 • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή συστημάτων μη επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων
 • Ρομποτικός εξοπλισμός
 • Συστήματα / τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός (Voice,Vision, Light Picking)
 • Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών διαδρόμων) •
 • Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)
 • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ
 • Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ρομποτικής, διαχείρισης ενέργειας,

Οι βασικές δαπάνες παροχής υπηρεσιών που καλύπτονται από τις Δράσεις αφορούν τα εξής:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
 • Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

* Ο κ. Σπύρος Ζαχαριάδης, M.Sc. in Finance, είναι Project Director ICP - Integrated Consulting Processes

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς ενισχύονται η έρευνα και η καινοτομία με νέο πρόγραμμα 300 εκατ.

Εντός Απριλίου αρχίζουν οι υποβολές αιτήσεων για επιχορήγηση από τη δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027». Μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ θα ενισχυθούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γράφει ο Σπύρος Ζαχαριάδης*.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκαν τα πρώτα 5,5 εκατ. χρηματοδοτήσεων από ΕΣΠΑ για πράσινη μετάβαση

Η διαδικασία αξιολόγησης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και σύντομα αναμένεται να αναγγελθούν και άλλες Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης για τη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρέχουν» ενισχύσεις 3,9 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μέχρι και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας είχαν διατεθεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 2,76 δισ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υλοποιούνται πάνω από 26.000 επενδυτικά σχέδια αναβάθμισης επιχειρήσεων.