Φωτο: ΑΠΕ

Ειδικός διαχειριστής στη ΛΑΡΚΟ: Πώληση εντός 18 μηνών ή πτώχευση

Τι προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για την ΛΑΡΚΟ. Ειδικός διαχειριστής αναλαμβάνει την εταιρία από τον Μάρτιο.

Ειδικός διαχειριστής αναλαμβάνει την διαχείριση της ΛΑΡΚΟ από τον Μάρτιο με στόχο την άμεση περιστολή των λειτουργικών δαπανών, μέσω της κατά 25% μείωσης του μισθολογικού κόστους, το ξεκαθάρισμα των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και την προκήρυξη διαγωνισμού για την πώληση μέρους ή του συνόλου του ενεργητικού της.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσαν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών θα πρέπει εντός  διαστήματος 12 μηνών, με δυνατότητα μιας 6 μηνης παράτασης, να έχουν επιλυθεί όλες οι εκκρεμότητες που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς περιουσιακών στοιχείων της Λάρκο και αμέσως μετά να ακολουθήσει η προκήρυξη διαγωνισμού για την πώληση του συνόλου ή μέροτς του ενεργητικού: το εργοστάσιο και το ορυχείο της Λάρυμνας, και τα ορυχεία Καστορίας και Εύβοιας. 

Σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί στο διάστημα αυτών των 18 μηνών όλες οι διαδικασίες και δεν έχει μεταβιβαστεί το 75% του ενεργητικού της εταιρείας, τότε θα οδηγηθεί υποχρεωτικά σε πτώχευση. 

Βασικός στόχος της κυβέρνησης μέσω της προωθούμενης ρύθμισης είναι να συνεχιστεί η παραγωγή νικελίου και εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος, δραστηριότητα σημαντική για την τοπική και εθνική οικονομία, όχι όμως μέσω της σημερινής ΛΑΡΚΟ η οποία ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει εδώ και πολλά χρόνια συσσωρεύοντας μεγάλες ζημίες και  χρέη

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρία έκλεισε τη χρήση του 2018 με αρνητική καθαρή θέση 308 εκατ. ευρώ ενώ  κατά την 4ετία 2015-2018 έχει καταγράψει σωρευτικές ζημίες 148 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές της εταιρίας ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ (προμηθευτές, εργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία) ενώ περίπου τα μισά αφορούν υποχρεώσεις προς τη ΔΕΗ.

Τι περιλαμβάνει η τροπολογία

  • Την τοποθέτηση Ειδικού Διαχειριστή εντός του Μαρτίου και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας μέσω μιας τελευταίας κρατικής επιχορήγησης τους πρώτους μήνες της εγκατάστασής του.
  • Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών περιστολής δαπανών από τον Ειδικό Διαχειριστή, με μείωση  σειράς στοιχείων κόστους, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους κατά 25% μεσοσταθμικά. Οι περικοπές θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο τους παλαιούς και υψηλόμισθους εργαζομένους των 2.000 -3.000 ευρώ  και άνω, ενώ οι αποδοχές των νέων και των χαμηλόμισθων θα παραμείνουν αμετάβλητες.
  • Fast track διαδικασία διαιτησίας για την επίλυση των ιδιοκτησιακών διαφορών της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο (καθώς υπάρχει διαφορά όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Μεταλλευτικού Συγκροτήματος της Λάρυμνας). Αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για να ξεκαθαριστούν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και κατ’ επέκταση ο σχεδιασμός των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διάθεση του ενεργητικού.
  • Ταχεία διαδικασία διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για το σύνολο ή και για μέρος του ενεργητικού (εργοστάσιο και ορυχείο Λάρυμνας, ορυχεία Καστοριάς και Εύβοιας), με βάση το αποτέλεσμα της διαιτησίας και το πνεύμα των αποφάσεων της ΕΕ του 2014.
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός 12 μηνών από την εγκατάσταση του Διαχειριστή με δυνατότητα μίας εξάμηνης  παράτασης  με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος.
  • Υποχρεωτική κατάθεση αίτησης πτώχευσης εφόσον δεν έχει μεταβιβαστεί στο διάστημα αυτό το 75% του ενεργητικού της εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good για δεύτερη χρονιά η Mytilinaios

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η ελληνική εταιρεία με συνολική επίδοση ESG: 4,1 με άριστα το 5, κατάφερε να πετύχει βαθμολογία μεγαλύτερη από το 92% των αξιολογημένων εταιρειών.