ΓΔ: 1481.65 0.11% Τζίρος: 87.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
MYTILINEOS_ESG
Πηγή: MYTILINEOS

Mytilineos: Ετοιμάζεται για αλλαγή στην επωνυμία της εταιρείας

Η κίνηση αυτή κινείται στο πλαίσιο διεθνοποίησης της εταιρείας, δεδομένου ότι σχεδιάζεται η παράλληλη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Προς έγκριση στην επόμενη τακτική συνέλευση της εταιρείας στις 4 Ιουνίου τίθεται η αλλαγή επωνυμίας της Mytilineos με την πρόταση του ΔΣ.

Όπως σημειώνεται στο σχέδιο αποφάσεων της συνέλευσης, οι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας, έπειτα από εισήγηση του προέδρου.

Η κίνηση αυτή κινείται στο πλαίσιο διεθνοποίησης της εταιρείας, δεδομένου ότι σχεδιάζεται η παράλληλη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Έτσι, στόχος είναι με τη νέα επωνυμία να αποπροσωποποιηθεί η εταιρική της εικόνα από τον ιδρυτή και επικεφαλής της.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.
 • Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2023.
 • Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.
 • Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 09.05.2023 έως 01.05.2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
 • Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023.
 • Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 • Έγκριση τροποποίησης των όρων του, από 15.06.2021, Μακροπρόθεσμου Προγράμματος
 • Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών και έγκριση δωρεάν διάθεσης πρόσθετου αριθμού ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του νόμου 4548/2018.
 • Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή επωνυμίας.
 • Εκλογή νέου μέλους διοικητικού συμβουλίου – ορισμός του ως ανεξάρτητου.
 • Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από φορολογημένα κέρδη για την κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους και προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

MYTILINEOS_ESG
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Σε εμπορική λειτουργία η μονάδα 200MW ρεύματος της Ιρλανδίας

H σχετική σύμβαση είχε υπογραφεί στο τέλος του 2022 και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν - όπως είχε τεθεί - με την μορφή του επείγοντος (fast track) εντός χρονοδιαγράμματος, παρά την δύσκολη συγκυρία σε διεθνές επίπεδο.
Evaggelos Mytilineos, Mytilineos
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έτοιμη για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η Mytilineos

Η κίνηση αναμένεται να γίνει τους επόμενος 12 - 18 μήνες λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και πιο διαφοροποιημένη και διεθνή γεωγραφική παρουσία της και στοχεύοντας στην αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής προς όφελος των επενδυτών.
businessdaily-Mytilineos
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Σε λειτουργία ο δεύτερος αεριοστροβίλος στη Λιβύη

Ο δεύτερος αεριοστρόβιλος στο έργο παραγωγής ενέργειας στο Tobruk της Λιβύης, τροφοδοτεί το δίκτυο της χώρας με επιπλέον 171MW. Μετά την ολοκλήρωσή της, η μονάδα θα είναι σε θέση να παρέχει περισσότερα από 740MW.