ΓΔ: 1481.65 0.11% Τζίρος: 87.09 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Eurobank

Άλμα 50% στα κέρδη α' τριμήνου της Eurobank, πάνω από 9 σεντς το μέρισμα

Διατηρήθηκαν οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των καθαρών εσόδων από τόκους, αυξήθηκαν κατά 50,1% τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη. Φ. Καραβίας: Έχουμε υποβάλει αίτηση στον SSM για μέρισμα άνω των 9 σεντς.

Ξεπέρασαν τις προσδοκίες οι επιδόσεις πρώτου τριμήνου 2024 της Eurobank, καθώς η τράπεζα πέτυχε διψήφια αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους και αρκετά σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, με αποτέλεσμα να ανεβάσει κατά 50% τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη και να αυξηθεί πολύ κοντά στο 20% η απόδοση ενσώματων κεφαλαίων.

Η τράπεζα παραμένει προσανατολισμένη στη διανομή μερίσματος για το 2024 (κέρδη χρήσης 2023) με προτεινόμενο ποσοστό διανομής 30%. Έχει ήδη υποβληθεί με σχετική αίτηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη διανομή άνω των 9 σεντς ανά μετοχή και η έγκριση αναμένεται τον Ιούνιο.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου, αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 13,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 και διαμορφώθηκαν σε €571εκ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 34 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,87%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο 2024 και ανήλθαν σε €136εκ..

Τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,9% σε ετήσια βάση σε €707εκ. και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 21,8% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 σε €755εκ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 50,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €383εκ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €287εκ. και περιλαμβάνουν το κόστος της εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων στην Ελλάδα που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,08 και 19,9% αντίστοιχα.

Τα βασικά μεγέθη της Eurobank έχουν ως εξής:

 • Καθαρά κέρδη ανά μετοχή €8 σεντς
 • Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 19,9%
 • Ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 20,2% σε €2,14 ✓ 38% των καθαρών κερδών από τις διεθνείς δραστηριότητες
 • Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €383εκ.
 • Συνολικά καθαρά κέρδη €287εκ.
 • Οργανική αύξηση ενήμερων χορηγήσεων κατά €0,4δισ.
 • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 20,2%2 , Δείκτης CET1 17,2%2
 • Δείκτης NPEs 3,0%3,4 - Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 92,6%4
 • Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις 72,5%, δείκτης κάλυψης ρευστότητας 179,0%

Φ. Καραβίας: Απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας 15% το 2024

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας:

«Οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου αποτελούν μια εξαιρετική αρχή για το έτος και ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι το πλάνο για το 2024 θα επιτευχθεί, με απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας 15%. Πέραν των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων, όλες οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Σε ό,τι αφορά τη διανομή μερίσματος, η αίτηση στον εποπτικό μηχανισμό SSM έχει ήδη υποβληθεί με προτεινόμενο ποσοστό διανομής 30%, που αντιστοιχεί σε μέρισμα άνω των 9 σεντς ανά μετοχή. Η έγκριση αναμένεται τον Ιούνιο και η καταβολή μερίσματος θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στα τέλη Ιουλίου.

Οι τριμηνιαίες επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές. Με απόδοση 20%, η ενσώματη λογιστική αξία αυξήθηκε στα 2,14 ευρώ ανά μετοχή. Οι διεθνείς δραστηριότητες είχαν σημαντική συμβολή, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 145 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 80% σε ετήσια βάση. Αξιοσημείωτη ήταν η πιστωτική επέκταση, με τα υπόλοιπα των ενήμερων δανείων να αυξάνονται κατά 0,4 δισ. ευρώ, επίδοση που επιβεβαιώνει ότι η πιστωτική επέκταση το 2024 θα είναι ισχυρότερη από πέρυσι, ειδικά στην Ελλάδα.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικότερο σε σχέση με την ευρωζώνη και στις τρεις βασικές αγορές μας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η πιστοληπτική προοπτική αναβαθμίστηκε πρόσφατα από τον οίκο αξιολόγησης S&P. Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank βρίσκεται στη πλεονεκτική θέση ως προς την ανάπτυξη εργασιών, την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, την ανταμοιβή των μετόχων και τη συνεισφορά στην κοινωνία».

Οι επιδόσεις κατά το Α΄ τρίμηνο 2024

 • καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 13,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 και διαμορφώθηκαν σε €571εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 34 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,87%.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο 2024 και ανήλθαν σε €136εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,9% σε ετήσια βάση σε €707εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 21,8% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 σε €755εκ.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 2,1% σε ετήσια βάση, ενώ αυξήθηκαν σε επίπεδο Ομίλου κατά 3,3%στα €229εκ., λόγω των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Σε συγκρίσιμη όμως βάση (εξαιρουμένης της BNP Bulgaria) διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Τόσο ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων όσο και ο δείκτης κόστους- συνολικών εσόδων βελτιώθηκαν περαιτέρω σε 32,4% και 30,3% αντίστοιχα το Α΄ τρίμηνο 2024.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση στα €478εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 32,0%έναντι του Α΄ τριμήνου 2023σε €526εκ.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 5,5% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 σε €71εκ. και αντιστοιχούσαν σε 68μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 21,4% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο 2024 σε €407εκ.
 • Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 50,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €383εκ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €287εκ. και περιλαμβάνουν το κόστος της εθελουσίας αποχώρησης εργαζομένων στην Ελλάδα που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 διαμορφώθηκαν σε €0,08 και 19,9% αντίστοιχα.
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €145εκ., από €79εκ. το Α΄ τρίμηνο 2023 και να συνεισφέρουν κατά 37,7% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 34,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €143εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34,2% την ίδια περίοδο σε €128εκ. Οι λειτουργικές επιδόσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €92εκ. και €48εκ. αντίστοιχατο Α΄ τρίμηνο 2024.
 • Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε 3,0% 6,7, από 5,1% το Α΄ τρίμηνο 2023. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €59εκ.7 το Α΄ τρίμηνο 2024. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 16,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 92,6%7 .
 • Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) να αυξάνεται σε 20,2%8 από 18,4%9 και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να ενισχύεται σε 17,2%8, από 15,5%9 ένα χρόνο πριν.
 • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,14 στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2024 και ήταν αυξημένα κατά 20,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2023.
 • Τα σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €79,4δισ. και το σταθμισμένο ενεργητικό σε €44,2δισ.
 • Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,4δισ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,7δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,3δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €25,1δισ., τα στεγαστικά σε €9,7δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,5δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €0,1δισ. το Α΄ τρίμηνο 2024 σε €57,3δισ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 64% των συνολικών και οι προθεσμιακές το 36%. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,5% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 179,0% στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2024. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €5,3δισ. σε ετήσια βάση σε €3,0δισ. στο τέλος Μαρτίου 2024.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Στη δεύτερη θέση των χρηματοδοτήσεων της ναυτιλίας το 2023

Σύμφωνα με την μελέτη της Petrofin Research η Eurobank κατέχει το μεγαλύτερο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Μειώθηκε κατά 2% η τραπεζική χρηματοδότηση πλοίων για την ελληνική ναυτιλία το 2023.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Ο Σπύρος Ζάρκος είναι ο νέος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου

Ο νέος επικεφαλής πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, με μεγάλη εμπειρία στον τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Περιοδεία της διοίκησης στις Κυκλάδες, νέο κατάστημα στην Πάρο

Η Διοίκηση της τράπεζας πραγματοποίησαν συναντήσεις με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και θεσμικούς φορείς, ενώ επισκέφθηκαν όλο το Δίκτυο καταστημάτων στην περιοχή.