ΓΔ: 827.06 0.25% Τζίρος: 49.44 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Επιβεβαιώνει η Profile το σχέδιο για νέα εξαγορά εταιρείας

Εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση της Profile η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 0,045€ ανά μετοχή και η ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Επιστροφή κεφαλαίου, εξαγορά εταιρείας έως το καλοκαίρι, διενέργεια placement με είσοδο θεσμικών, είναι οι βασικοί στόχοι της Profile για την περαιτέρω ανάπτυξη της εντός και εκτός των τειχών, σύμφωνα με την διοίκηση.

Ειδικότερα, την Παρασκευή, με απαρτία 64,54% εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση της Profile η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 0,045€ ανά μετοχή και η ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους.

Η διοίκηση της εταιρείας, γνωστοποίησε, όπως έχει ήδη αναφέρει το BD, ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με αλλοδαπή εταιρία για το ενδεχόμενο εξαγοράς, που προσδιορίζεται να ολοκληρωθεί προς τα μέσα του έτους

Παράλληλα αναφερόμενη στο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών το οποίο επανεκκινήθηκε πριν λίγες ημέρες, διευκρίνισε ότι σκοπός του  είναι η συγκέντρωση μετοχών τόσο για την εκ νέου διενέργεια placement σε θεσμικά χαρτοφυλάκια, ενώ δεν αποκλείει μέρος των μετοχών να χρησιμοποιηθεί και ως αντάλλαγμα για πιθανές εξαγορές. Υπενθυμίζεται ότι, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα σε placement για το 4,9% σε ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια με μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η Pictet με έδρα την Ελβετία η οποία διαχειρίζεται  περιουσιακά στοιχεία 496 δισ ελβετικών φράγκων.

Σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις του 2019, ανέφεραν ότι έκλεισε εντός των στόχων που είχαν τεθεί από την προηγούμενη χρονιά, με αύξηση εσόδων, κερδοφορίας, αξίας ανατεθειμένων έργων και λανσαρίσματος νέων λύσεων.

Όσον αφορά στην τοποθέτηση της εταιρείας στην ελληνική αγορά σημειώθηκε ότι  παρακολουθεί με ενδιαφέρον την ανάκαμψη της, τόσο στο σκέλος των συστημικών αλλά και άλλων ιδιωτικών τραπεζών, αλλά και επίσης, έχει δείξει ενδιαφέρον για προγράμματα εκσυγχρονισμού Δημόσιου σε τομείς που την αφορούν. Ήδη στις αρχές του έτους ανακοίνωσε συ κοινοπραξία με την Q&R, την ανάληψη έργου 1,9 εκατ. ευρώ για το Υπουργείο Οικονομικών και όπως τονίζουν κύκλοι της εταιρείας η εταιρεία είτε μόνη της είτε σε σύμπραξη με άλλους παίκτες της εγχώριας αγοράς θα διεκδικήσει έργα στα οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και τεχνογνωσία.

 Η Profile αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της στα τέλη Μαρτίου ,οπότε θα θέσει και τους στόχους για την τρέχουσα χρήση τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και στην διεκδίκηση έργων και αγορών στις οποίες στοχεύει σε περαιτέρω επέκταση όπως αυτή της Ασίας και των Ηνωμένων Αραβικών. Παράλληλα, που έχει εδραιωμένη θέση στην αγορά της Ευρώπης και συνεργασία με τις μεγαλύτερες τράπεζες, διεκδικεί την περαιτέρω διείσδυση στην ώριμη αυτή αγορά.

Η διεθνής επέκταση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της για αύξηση του πελατολογίου στις διεθνείς αγορές, καθώς στόχος είναι η αύξηση των εξαγωγών στο 75% από 65% σήμερα και διεύρυνση των προσφερομένων προϊόντων της.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας: 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι την 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 199, Νέα Σμύρνη Αττικής), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή διΆ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 7.624.108 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 64,54% επί συνόλου 11.812.193 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Σημειώνεται ότι για 25.098 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.profile.gr). 

Στο 1ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,47 Ευρώ σε 0,515 Ευρώ.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.624.108
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,54%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.624.108
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.624.108
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0 
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 2ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 531.548,69 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,045 Ευρώ, ήτοι από 0,515 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.624.108
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,54%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.624.108
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.624.108
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0 
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 3ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία των αποφάσεων που ελήφθησαν τόσο επί του πρώτου , όσο και επί του δεύτερου θέματος της ημερησίας διατάξεως, στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.624.108
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,54%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.624.108
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.624.108
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0 
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο 4ο θέμα ενέκρινε ομόφωνα την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των επιβεβλημένων εξουσιοδοτήσεων, προκειμένου να ορίσει το σύνολο των αναγκαίων ημερομηνιών (αποκοπής δικαιωμάτων, προσδιορισμού δικαιούχων, έναρξης πληρωμής επιστροφής κλπ), σχετικά με την προσήκουσα εκτέλεση και υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων (Θέματα 1ο και 2ο) αναφορικά με την ισόποση αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και να προβεί στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να ληφθούν οι αναγκαίες  εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και περαιτέρω να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχομένου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

 • Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.624.108
 • Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 64,54%
 • Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 7.624.108
 • Αριθμός ψήφων υπέρ: 7.624.108
 • Αριθμός ψήφων κατά: 0 
 • Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Η ρωσική ΑΤΟΝ επέλεξε το Axia για την ψηφιοποίηση των εργασιών της

Το Axia επιλέχθηκε ως εργαλείο front office προσφέροντας διασύνδεση με το υπάρχον σύστημα, με σκοπό την ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών στη διαχείριση επενδύσεων και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Profile: Παρουσίασε νέα ψηφιακή πλατφόρμα για online ψηφοφορίες

Το «Prοfile Vote» είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα διεξαγωγής ψηφιακής ψηφοφορίας που ανταποκρίνεται πλήρως στις πλέον απαιτητικές και προηγμένες ανάγκες, καλύπτοντας μεγάλο εύρος πολυπλοκότητας.