Φώτο: ΟΤΕ

Στις 27/3 η ακύρωση και διαγραφή ιδίων μετοχών του ΟΤΕ από το ΧΑ

Μετά την μείωση λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.330.594.050,08 και διαιρείται σε 470.174.576 κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

Την ακύρωση των 9.764.743 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,83€ η κάθε μία, που κατείχε η εταιρεία, με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €27.634.222,69 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας, οι προαναφερόμενες ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν στο διάστημα από 25/02/2019 έως 27/01/2020, με μέση τιμή αγοράς €12,33 ανά μετοχή, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (συνεδρίαση της 15/02/2018) Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, με σκοπό την ακύρωσή τους.

Μετά την ως άνω μείωση λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €1.330.594.050,08 (από €1.358.228.272,77 προ της μείωσης) και διαιρείται σε 470.174.576 κοινές ονομαστικές μετοχές (από 479.939.319 κοινές ονομαστικές μετοχές προ της ακύρωσης), ονομαστικής αξίας €2,83 η κάθε μία.

Την 12/03/2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η με αριθμό πρωτοκόλλου 29232/12- 03-2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 23/03/2020 για την ως άνω ακύρωση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας με συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χ.Α. των άνω ιδίων μετοχών ορίστηκε η 27/03/2020, ημερομηνία κατά την οποία παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 9.764.743 μετοχών που ακυρώνονται και διαγράφονται κατά τα ανωτέρω.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοιχτά, με μειωμένο ωράριο, καταστήματα των δικτύων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Για κάλυψη βασικών τηλεπικοινωνιακών αναγκών, με αυξημένα μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και καταναλωτές. Η COSMOTE συνιστά στους καταναλωτές να προτιμούν τα sites και τις mobile εφαρμογές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε τηλεργασία το 80% του προσωπικού του ΟΤΕ

Αξιοποιώντας την τεχνολογία, ο όμιλος ΟΤΕ ξεκινάει πρόγραμμα τηλεργασίας σε ευρεία κλίμακα για να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, βοηθώντας παράλληλα στην εθνική προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την πρόθεση για αγορά έως 30 εκατ. ιδίων μετοχών ανακοίνωσε ο ΟΤΕ

Έως 30.000.000 ίδιες μετοχές, κατά τη χρονική περίοδο από 04/03/2020 έως και 28/01/2021 σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή προτίθεται να αγοράσει ο ΟΤΕ.