Φώτο: Flexopack

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της FLEXOPACK στην Κύπρο

Η εταιρεία FLEXOPACK ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής της εταιρείας, International στην Κύπρο μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών και έκδοση 100.000 νέων μετοχών.

Στην κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής της εταιρείας International που εδρεύει στην Λάρνακα της Κύπρου κατά 2 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε πως προχώρησε η Flexopack. Η εν λόγω κεφαλαιακή ενίσχυση υλοποιήθηκε μέσω της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση 100.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και με τιμή διαθέσεως 20,00 ευρώ για κάθε μετοχή.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με πρωτεύοντα σκοπό να κατευθυνθεί στην περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου με την επωνυμία FLEXOPACK PTY LTD (η οποία εδρεύει στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας και στην οποία η παραπάνω κυπριακή θυγατρική κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου) καθώς η FLEXOPACK PTY LTD αναπτύσσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της και έχει άμεση ανάγκη χρηματοδοτικής υποστήριξης αυτής της ανάπτυξης, τόσο μέσω νέων επενδύσεων, όσο και μέσω της αναμόρφωσης της οργανωτικής δομής της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διοίκηση της FLEXOPACK παραμένει στρατηγικά και σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της παρουσίας και διείσδυσης της τοπικής, ως άνω θυγατρικής της, στη γεωγραφική περιοχή της Αυστραλίας, με σκοπό την περαιτέρω ουσιαστική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου και την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της εν λόγω αγοράς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ