Φωτο: Τράπεζα Πειραιώς

Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση προχωρά η Τρ. Πειραιώς για την απορρόφηση θυγατρικής

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου με μοναδικό θέμα τη διάσπαση της Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών και την απορρόφησή της από την τράπεζα.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της καλεί η Τράπεζα Πειραιώς. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου ενώ σημειώνεται ότι η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με την πρόσκληση τα θέματα της έκτακτης συνέλευσης είναι:

 (α) Υποβολή και έγκριση (i) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ AGENCY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (πρώην «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και (ii) της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω διασπώμενης εταιρείας,

(β) Έγκριση της κοινής διάσπασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ AGENCY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (πρώην «ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 2, 58 και 140 παρ. 3 Ν. 4601/2019, του άρθρου 16 Ν. 2515/1997 καθώς και τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, (γ) Εξουσιοδότηση εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 22η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας: «Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2020 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 16ης Ιουνίου 2020 και της τυχόν Επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς: Δάνεια άνω του ενός δισ. σε ΜμΕ με εγγύηση από Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Μέσω του προγράμματος, η Tράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε όλους σχεδόν τους οικονομικούς κλάδους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εντατικές συζητήσεις με επενδυτές για τις τιτλοποιήσεις της Πειραιώς

Παραμένει ο στόχος για την ολοκλήρωση τιτλοποιήσεων 7 δισ. ευρώ μέσα στο 2020, ενώ οι επαφές έχουν φθάσει στο στάδιο της τιμολόγησης. Ικανοποιητικά έσοδα τόκων προβλέπονται το β' τρίμηνο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δάνεια έναντι επιχορήγησης προσφέρει στον αγροτικό τομέα η Τρ. Πειραιώς

Τον μηχανισμό διευκόλυνσης χορήγησης δανείων, που δημιούργησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αξιοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς για τη χορήγηση δανείων σε αγρότες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τα επενδυτικά σχέδια της «MILKPLAN Α.Ε.»

Η χρηματοδότηση θα γίνει με επενδυτικό δάνειο, με την Τρ. Πειραιώς να στοχεύει στην υποστήριξη του αγροτικού επιχειρείν στηρίζοντας μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση που κατέχει ηγετική θέση.