Φωτο: Shutterstock

Εκλογή νέου μέλους στο ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας τον κ. Βασίλειο Κουτεντάκη, ως Εκτελεστικό Μέλος. Η πλήρης σύνθεση του ΔΣ.

Ο κ. Βασίλειος Κουτεντάκης ορίστηκε νέο Εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 28.05.2020 και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., εξέλεξε τον κ. Βασίλειο Κουτεντάκη, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, ως Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., σε αντικατάσταση προγενέστερα παραιτηθέντος μέλους.

Η εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί σε επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ορίζοντας τον κ. Βασίλειο Κουτεντάκη, ως Εκτελεστικό Μέλος.

Ως εκ τούτου, μετά την ανασυγκρότηση σε σώμα, το Δ.Σ. έχει την εξής σύνθεση:

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Karel De Boeck του Gerard

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικά Μέλη

Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Arne Berggren του Sten, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

David Hexter του Richard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικά Μέλη

Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Alexander Blades του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περικλής Δοντάς του Νικολάου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Η Ελλάδα έχει ευκαιρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς υπογράμμισε ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε θέση ισχύος, με επάρκεια κεφαλαίων και ρευστότητας για να αντιμετωπίσουν την παρούσα κρίση.