Φώτο: ΑΠΕ

Εντατικές συζητήσεις με επενδυτές για τις τιτλοποιήσεις της Πειραιώς

Παραμένει ο στόχος για την ολοκλήρωση τιτλοποιήσεων 7 δισ. ευρώ μέσα στο 2020, ενώ οι επαφές έχουν φθάσει στο στάδιο της τιμολόγησης. Ικανοποιητικά έσοδα τόκων προβλέπονται το β' τρίμηνο.

Σε εντατικές συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές βρίσκεται η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να προωθήσει τις δύο μεγάλες τιτλοποιήσεις που σχεδιάζει, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, όπως τονίσθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση των αναλυτών που έγινε πριν από λίγο από τον διευθύνοντα σύμβουλο, Χρήστο Μεγάλου, και τον CFO της τράπεζας, Θεόδωρο Γναρδέλλη.

Ειδικότερα, τα στελέχη της Πειραιώς τόνισαν ότι η κορυφαία προτεραιότητα φέτος, όπως προκύπτει και από τις συζητήσεις με τους επόπτες, είναι η εξυγίανση του ισολογισμού. Όπως άφησαν να εννοηθεί, παρά τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η κρίση του κορονοϊού, στόχος είναι να ολοκληρωθούν εντός του 2020 οι δύο τιτλοποιήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίσθηκε ότι οι συζητήσεις με επενδυτές συνεχίζονται και μάλιστα έχουν φθάσει στο στάδιο των διαβουλεύσεων για την τιμολόγηση των συναλλαγών.

Σχετικά με το κόστος κεφαλαίου που θα υπάρξει για την τράπεζα από τις τιτλοποιήσεις, υπογραμμίσθηκε ότι δεν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στους αρχικούς υπολογισμούς. Η Τρ. Πειραιώς είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 10,8% στο τέλος του α' τριμήνου και θα καλύψει τις απώλειες από τις τιτλοποιήσεις μέσω της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου.

Σε ό,τι αφορά το κουπόνι του Coco's, υπογραμμίζεται ότι ο σχεδιασμός φέτος προβλέπει να πληρωθεί μετρητοίς στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα διμερές χρηματοπιστωτικό εργαλείο, το οποίο δεν επηρεάζεται από τις απαγορεύσεις στην πληρωμή μερισμάτων που έχουν επιβληθεί από τους επόπτες.

Σχετικά με τις προοπτικές για τα καθαρά έσοδα από τόκους του δεύτερου τριμήνου, διατυπώθηκε η εκτίμηση ότι θα είναι ένα καλό τρίμηνο, καθώς τα νέα δάνεια αυξάνονται, χάρη και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την υποστήριξη των νέων χορηγήσεων, ενώ η τράπεζα θα επωφεληθεί και από το πρόγραμμα μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης της ΕΚΤ με αρνητικό επιτόκιο (TLTRO).

Ειδικά για αυτή την κατηγορία χρηματοδότησης, σημειώθηκε από τα στελέχη της Πειραιώς ότι ως τώρα έχουν αντληθεί 4 δισ. ευρώ και το ποσό θα αυξηθεί στα 5 δισ. ευρώ, ενώ οι εξασφαλίσεις που διαθέτει η τράπεζα επιτρέπουν αύξηση των χρηματοδοτήσεων από την ΕΚΤ στα 8 δισ. ευρώ.

 

Νωρίτερα, το Business Daily μετέδωσε:

Με μεγάλη αύξηση των χρηματοδοτήσεων της πραγματικής οικονομίας αντέδρασε η Τράπεζα Πειραιώς στην κρίση του κορονοϊού, χορηγώντας νέα δάνεια 2,2 δισ. ευρώ ως το τέλος του προηγούμενου μήνα, ενώ διευκόλυνε τους πελάτες της με αναστολές πληρωμής οφειλών σε δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, ακολουθώντας συντηρητική πολιτική, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε στην εγγραφή προβλέψεων για πιστωτικές ζημιές λόγω της κρίσης ύψους 324 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν εγγραφεί στις οικονομικές καταστάσεις α' τριμήνου. Μαζί με τις ζημιές από συναλλαγές, η συνολική επίπτωση της κρίσης στην τράπεζα έφθασε τα 370 εκατ. ευρώ.

Με αυτές τις έκτακτες χρεώσεις, τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020 εμφάνισαν ζημία μετά από φόρους €232 εκατ. Η εμπροσθοβαρής αποτύπωση επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 στα επόμενα τρίμηνα, όπως τονίζει η διοίκηση της τράπεζας.

Ενέργειες για την Αντιμετώπιση των Συνεπειών του COVID-19

 • Πλήρως λειτουργικό δίκτυο καταστημάτων κατά τη διάρκεια του lockdown (526 μονάδες), λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους υγείας και ασφάλειας

 • Λήψη όλων των συνιστώμενων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων: λειτουργικότητα τηλεεργασίας από την πρώτη μέρα του lockdown, εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας, οδηγίες ασφάλειας και υγείας
 • Προληπτική επικοινωνία με τους πελάτες που έχουν πληγεί, παρέχοντας στοχευμένες λύσεις
 • Τα δάνεια σε αναστολή καταβολής οφειλών διαμορφώνονται σε €4,0δισ. μέχρι σήμερα. Η αναστολή παρέχεται σε επιλέξιμους πελάτες που δεν βρίσκονται σε καθυστέρηση
 • Ενεργός συμμετοχή στα κρατικά σχήματα υποστήριξης χρηματοδότησης. Περίπου 40% μερίδιο αγοράς στις συνολικές αιτήσεις του προγράμματος για το νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου «ΤΕΠΙΧ II»
 • Επιταχυνόμενη ψηφιακή διείσδυση, με 8 φορές αύξηση των εγγραφών στη winbank σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 94% των τραπεζικών συναλλαγών εκτελείται μέσω winbank σε σχέση με 88% το προηγούμενο έτος

Κύριες Οικονομικές Επιδόσεις 1ου 3μήνου 2020

 • Καθαρά έσοδα από τόκους €360εκατ., σταθερά σε ετήσια βάση

 • Καθαρά έσοδα από προμήθειες €71εκατ., +3% σε ετήσια βάση

 • Εκταμιεύσεις νέων δανείων: €2,2δισ. μέχρι σήμερα, €1,5δισ. από τις αρχές Μαρτίου, καλύπτοντας την αυξημένη πιστωτική ζήτηση

 • Ισχυρές πελατειακές σχέσεις: εισροές καταθέσεων ιδιωτικού τομέα +€1,6δισ. από τις αρχές Μαρτίου 2020

 • Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα €215εκατ.

 • Επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19, στα €30εκατ., από €23εκατ. το 1ο τρίμηνο 2019
 • Η επίπτωση στα αποτελέσματα από την κρίση λόγω COVID-19 διαμορφώθηκε σε €370εκατ. το 1 τρίμηνο 2020 (απομειώσεις και ζημίες εμπορικών συναλλαγών)
 • H επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, προκειμένου να ενσωματωθούν οι αναθεωρημένες μακροοικονομικές προοπτικές, οδήγησε σε επιπρόσθετες απομειώσεις ύψους €324εκατ. Η επίδραση αντανακλάται πλήρως στα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020.
 • Συνέπεια των ως άνω, τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2020 εμφάνισαν ζημία μετά από φόρους €232εκατ. Η εμπροσθοβαρής αποτύπωση επιτρέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 στα επόμενα τρίμηνα.

Κεφαλαιακή Θέση & Προφίλ Ρευστότητας, Εξελίξεις Χαρτοφυλακίου ΜΕΑ

 • Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 15,2%, δείκτης CET-1 στο 13,2%, pro-forma για τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)
 • Κεφαλαιακό απόθεμα 3,4 ποσοστιαίων μονάδων πάνω από τις κεφαλαικές απαιτήσεις
 • Γρήγορη αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης της ΕΚΤ, με χρήση LTRO ύψους €4δισ.
 • Δείκτης κάλυψης ρευστότητας 131%, δείκτης δανείων προς καταθέσεις 81%
 • Περιορισμένες εισροές ΜΕΑ το 1ο τρίμηνο 2020
 • Ληφθείσα προσφορά για την πώληση €0,6 δισ χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων Iris. Υπογραφή για την πώληση €0,1δισ μη εξυπηρετούμενων δανείων 1ου tranche Trinity.
 • Ολοκλήρωση πώλησης Forthnet δανειακού χαρτοφυλακίου στην BC Partners-owned United Group
 • Εντατική προετοιμασία για τις τιτλοποιήσεις ΜΕΑ Phoenix και Vega συνολικού ύψους €7δισ.
 • Ετοιμότητα και Ανταπόκριση για την Υποστήριξη των Πελατών της Τράπεζας

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος: Έμπρακτη υποστήριξη στους πελάτες

«Τους τελευταίους τρεις μήνες, βιώσαμε πρωτοφανείς εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 και του lockdown που επιβλήθηκε σχεδόν σε κάθε οικονομία. Η Ελλάδα δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η χώρα μας κατάφερε να αντιμετωπίσει το υγειονομικό θέμα με μεγάλη επιτυχία μέχρι σήμερα. Βρισκόμαστε τώρα σε διαδικασία υιοθέτησης νέων τρόπων εργασίας και αλληλεπίδρασης, καθώς το lockdown σταδιακά αίρεται.

Στην Τράπεζα Πειραιώς προτεραιότητά μας είναι η διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας των ανθρώπων μας, ενώ οι πελάτες μας είχαν όλη την υποστήριξη που χρειάζονταν προκειμένου να ξεπεράσουν αυτή την πρώτη φάση συνεπειών. Η υποστήριξη προς τους πελάτες αποδεικνύεται έμπρακτα από την Τράπεζα, η οποία διατήρησε όλες τις λειτουργίες της ανέπαφες καθ΄όλη τη διάρκεια του lockdown, αναβαθμίζοντας συνεχώς τις ψηφιακές της υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα €2,2δισ. κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων μηνών του έτους, υπερβαίνοντας τον προσδοκώμενο ετησιοποιημένο ρυθμό (€4,9δισ. νέα παραγωγή δανείων για το έτος 2020). Το ποσοστό συμμετοχής ύψους 37% που προσέλκυσε η Τράπεζα επί των συνολικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόσφατο πρόγραμμα για νέο κεφάλαιο κίνησης με επιδότηση επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα («ΤΕΠΙΧ ΙΙ») αποτελεί απόδειξη της εμπορικής ισχύος της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα.

Επιτύχαμε να διατηρήσουμε τη δυναμική στις βασικές γραμμές του αποτελέσματος, σε επαναλαμβανόμενη βάση, κατά το 1 ο τρίμηνο του 2020. Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε €243εκατ., 14% υψηλότερα συγκρινόμενα με το 1ο τρίμηνο του 2019. Το αποτέλεσμα αυτό προήλθε από τη σταθερά επαναλαμβανόμενη παραγωγή εσόδων (+3% σε ετήσια βάση εξαιρουμένων των επιπτώσεων του COVID19), ενώ η εστίαση στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς (-7% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση).

Παράλληλα, η επικαιροποίηση της πληροφόρησης μελλοντικών εκτιμήσεων, στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, για την ενσωμάτωση δυσμενέστερων από το αναμενόμενο μακροοικονομικών προοπτικών, οδήγησε σε απομειώσεις ύψους €0,3 δισ. το 1ο τρίμηνο 2020 για την Τράπεζα Πειραιώς. Η επίπτωση έχει αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά στοιχεία του 1ου τριμήνου, με την επιφύλαξη του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και των διαθέσιμων πληροφοριών έως τον Μάρτιο 2020. Η προσπάθειά μας επικεντρώνεται τώρα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού μας για το 2020, όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω στο 81% στο τέλος Μαρτίου 2020 σε σύγκριση με 88% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ενισχύθηκε περαιτέρω στο 131% έναντι 67% τον Μάρτιο 2019, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η Τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της, που είναι η χρηματοδότηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία.

Οι τάσεις της ποιότητας ενεργητικού ήταν υποστηρικτικές το 1ο τρίμηνο 2020, παρά τις δυσκολίες της αγοράς. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να δούμε αν οι ροές θα επιδεινωθούν μετά την άρση των προγραμμάτων αναστολής καταβολής χρέους, ωστόσο λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τυχόν πιέσεις. Ταυτόχρονα, προχωράμε με ταχείς ρυθμούς την προπαρασκευαστική φάση των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους €7 δισ. οι οποίες –σύμφωνα με το βασικό μας σενάριοπρογραμματίζονται να πραγματοποιηθούν εντός του 4ου τριμήνου 2020.

Η προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την κεφαλαιακή μας θέση συνεχίσθηκε το 1ο 3μηνο 2020 με την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους €500εκατ. τον Φεβρουάριο. Στα τέλη Μαρτίου 2020 σε pro-forma βάση, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ήταν στο 15,2%, με τον δείκτη CET1 στο 13,2%. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ελληνική κοινωνία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και το έτος 2021 θα σηματοδοτήσει την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει την υλοποίηση του σχεδίου της, εντείνοντας τις προσπάθειές της, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου εταιρικού μετασχηματισμού που βρίσκεται τώρα στο στάδιο του σχεδιασμού. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανοίγει τον δρόμο για μία κερδοφόρα Τράπεζα μετά από πλήρη εξυγίανση, που θα απολαμβάνει όλα τα στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από την ισχυρή πελατειακή βάση μας στην Ελλάδα».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Η Ελλάδα έχει ευκαιρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς υπογράμμισε ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε θέση ισχύος, με επάρκεια κεφαλαίων και ρευστότητας για να αντιμετωπίσουν την παρούσα κρίση.