Φωτο: Shutterstock

Στις 25 Ιουνίου η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Jumbo για διανομή €0,235/μετοχή

Το θέμα της συνέλευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, είναι η «λήψη απόφασης περί έγκρισης έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού €31.974.043,00 (ευρώ 0,235 ανά μετοχή).

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε η Jumbo προγραμματισμένη για την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00, στην Αθήνα, από τα γραφεία της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» επί της Λ. Αθηνών αρ. 110.

Το θέμα της συνέλευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, είναι η «λήψη απόφασης περί έγκρισης έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της εταιρείας συνολικού ποσού €31.974.043,00 (ευρώ 0,235 ανά μετοχή), το οποίο αποτελεί μέρος των έκτακτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης κατά την 25.6.2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς όλους τους μετόχους, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00. Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ