Ελληνικό Χρηματιστήριο

Την επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ΕΧΑΕ

Στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.431.320 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.

Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,43 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ και την καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους αποφάσισε η ΕΧΑΕ στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία:

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 25.782.942 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 42,7% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι συζήτησαν και ενέκριναν (Υπέρ: 25.782.892 μετοχές, Κατά 0, Αποχή: 50 μετοχές), τη μείωση του μετοχικού κατά ποσό Ευρώ 5.431.320 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

Περαιτέρω οι μέτοχοι αποφάσισαν την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό και την υποβολή του, κατά νόμο, στην αρμόδια Αρχή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων και την ημερομηνία πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και να ενεργήσει τα δέοντα για την καταβολή του προερχόμενου από την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Εβδομάδα Τεχνολογίας» από αύριο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στο πλαίσιο δράσεών του για την ανάδειξη και προβολή στο οικοσύστημα της κεφαλαιαγοράς αλλά και στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό των εισηγμένων εταιρειών και ειδικότερα συγκεκριμένων κλάδων κάθε φορά.