ΓΔ: 891.69 0.78% Τζίρος: 69.94 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Info Quest

Αύξηση 18,2% των πωλήσεων της Quest στο πρώτο τρίμηνο του 2020

Διαχειρίσιμες εκτιμάται πως θα είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία του ομίλου Quest. Αυξήθηκαν οι επενδύσεις του ομίλου στα 3 εκατ. ευρώ.

Δεν επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Quest στο πρώτο τρίμηνο του 2020 τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της πανδημίας του κορονοϊού, όπως είχε εκτιμήσει και η διοίκηση. Οι πωλήσεις σημείωσε αύξηση 18,2% το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με τη λειτουργική κερδοφορία EBITDA να σημειώνει άνοδο 6% και τα προ φόρων κέρδη ΕΒΤ να ενισχύονται 2,7%.

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος, σημειώθηκε μικρή πτώση στα καθαρά μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ) κατά 2%. 

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) του Ομίλου της Quest διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκ. ευρώ, έναντι 24,7 εκ. ευρώ στις 31/12/2019. Η μεταβολή από τις 31/12/2019, οφείλεται κυρίως στο κεφάλαιο κίνησης και η τάση αυτή παρατηρείται κάθε χρόνο την αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωση της.

Οι επενδύσεις του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε €3 εκ. αυξημένες κατά €1,3 εκ σε σχέση με το 2019, εκ των οποίων οι €848 χιλ. αφορούν σε εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου από την QE και περίπου €1 εκ αφορούν σε ανάπτυξη υποδομών της ACS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, τα μέτρα lockdown που εφαρμόστηκαν επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Απριλίου και κατ’ επέκταση του δευτέρου τριμήνου. Παράλληλα εκτιμάται ότι η πανδημία Covid-19 ενδεχομένως θα επηρεάσει και τα επόμενα τρίμηνα, ανάλογα με την περαιτέρω εφαρμογή έκτακτων μέτρων, αλλά και την πορεία ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Αποτελέσματα 2020 αναλυτικότερα ανά δραστηριότητα

Προϊόντα Πληροφορικής (εταιρείες: Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 υπήρξε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+23,8%) ενώ μειώθηκε η προ φόρων κερδοφορία (κατά €0,8 εκ ή -40% σε σχέση με το 2019), καθώς πέρυσι είχε επηρεαστεί θετικά κατά́€1,4 εκ., λόγω αντιστροφής παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων. Αφαιρουμένης της εν λόγω θετικής επίδρασης στα περυσινά αποτελέσματα, η φετινή κερδοφορία της δραστηριότητας έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems)

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2020 υπήρξε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+19,9%) αλλά και σημαντική βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+65,5%) η οποία οφείλεται κυρίως στην βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS - Courier)

Στο Α΄ τρίμηνο του 2020 υπήρξε βελτίωση στις πωλήσεις (+9,7%) με σχεδόν αντίστοιχη βελτίωση στην προ φόρων κερδοφορία (+8%). (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 3Μ 2020 3Μ 2019 % Πωλήσεις 147.748 124.996 18,2%

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink)

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις (-13,4%) και στην προ φόρων κερδοφορία (-28,6%), που οφείλεται τόσο στην ωρίμανση της αγοράς των POS, όσο και στην ανανέωση της συμφωνίας με τις τράπεζες που προβλέπει εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 2020, καθώς και μειωμένες τιμές στη νέα διάρκειά της (2020 – 2024).

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy)

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2020 υπερδιπλασιάστηκαν τα μεγέθη της εταιρείας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μετά την εξαγορά φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 13,5MW, στη διάρκεια του 2019. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι σήμερα ~26 ΜW. Οι λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, η οποία, εξαιρουμένων των ενδοομιλικών μερισμάτων, παρουσιάζει έσοδα περίπου €425 χιλ. και οριακή κερδοφορία.

Προοπτικές 2020 και εκτιμήσεις της επίδρασης από την πανδημία (Covid19)

Τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από τα μέτρα που επιβλήθηκαν στα μέσα Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη εκτίμηση της διοίκησης.

Τα μέτρα lockdown που εφαρμόστηκαν επηρεάζουν τα αποτελέσματα του Απριλίου και κατ’ επέκταση του δευτέρου τριμήνου. Παράλληλα εκτιμάται ότι η πανδημία Covid-19 ενδεχομένως θα επηρεάσει και τα επόμενα τρίμηνα, ανάλογα με την περαιτέρω εφαρμογή έκτακτων μέτρων, αλλά και την πορεία ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα για κάθε δραστηριότητα του Ομίλου ισχύουν τα εξής:

Προϊόντα Πληροφορικής: Είναι η δραστηριότητα του ομίλου που επλήγη περισσότερο μετά το κλείσιμο των καταστημάτων λιανικής. Εντούτοις η μείωση των εσόδων αντισταθμίστηκε από :

(α) τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, που αντικατέστησαν ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων των φυσικών καταστημάτων,

(β) τις κυβερνητικές παρεμβάσεις (μείωση ενοικίων, εργασιακές ρυθμίσεις), που μείωσαν το λειτουργικό κόστος των εταιρειών,

(γ) την έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων από τους πελάτες των εταιρειών. Επιπροσθέτως η Quest On Line, παρουσίασε σημαντική αύξηση των εσόδων του ηλεκτρονικού καταστήματος you.gr.

Συνολικά η κάμψη των πωλήσεων της εν λόγω δραστηριότητας κατά τον Απρίλιο δεν υπερέβη το 15%. Μετά την άρση του lockdown οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές και καλύτερες του αναμενόμενου, καθώς εμφανίζεται ανάκαμψη των πωλήσεων.

Υπηρεσίες Πληροφορικής: H δραστηριότητα της Unisystems δεν επηρεάστηκε, ενώ η εταιρεία εφάρμοσε και συνεχίζει να εφαρμόζει ευρύτατα πρακτικές τηλέ-εργασίας. Κατά τον Απρίλιο συνεχίστηκε η καλή πορεία των πωλήσεων του Α΄ τριμήνου.

Ταχυδρομικές Υπηρεσίες: Οι υπηρεσίες ταχυμεταφορών της ACS (~ 87% των εσόδων) παρουσίασαν κατά το μήνα Απρίλιο αυξημένη ζήτηση, που συνεχίζεται και στον Μάϊο, καθώς εξυπηρετείται μεγάλο μέρος του ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε αντιδιαστολή οι υπηρεσίες ταχυδρομείου (~11% των εσόδων) παρουσίασαν διψήφια μείωση.

Συνολικά τα έσοδα της εταιρείας κατά τον Απρίλιο κινήθηκαν θετικά αντίστοιχα με την πορεία του Α΄ τριμήνου. Λόγω της απότομης αύξησης της ζήτησης, αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων στην παράδοση των δεμάτων, η εταιρεία έλαβε μέτρα, όπως έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πρακτόρων – συνεργατών της, έκτακτες προσλήψεις και υπερωριακή απασχόληση προσωπικού, μισθώσεις χώρων και εξοπλισμού.

Η βραχυπρόθεσμη επίδραση των μέτρων στην κερδοφορία της εταιρείας κατά το Β΄ τρίμηνο προβλέπεται αρνητική. Μακροπρόθεσμα αναμένεται βελτίωση λόγω της αυξανόμενης ζήτησης των υπηρεσιών της εταιρείας, καθώς εκτιμάται ταχύτερη αύξηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές: Η Cardlink παρουσίασε διψήφια μείωση εσόδων κατά τη διάρκεια του Απριλίου, λόγω της έναρξης της νέας συμφωνίας με τις τράπεζες, αλλά και της μείωσης των συναλλαγών λόγω του lockdown. H επίδραση της πανδημίας είχε αρνητική επίδραση στα έσοδα κατά 10% περίπου σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

Παρά το γεγονός ότι ο τζίρος και η κερδοφορία της εταιρείας στο Β΄ τρίμηνο αναμένεται να επηρεαστεί, οι μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας είναι θετικές, διότι ευνοείται η χρήση πλαστικού χρήματος έναντι των μετρητών. Ήδη κατά το μήνα Μάϊο οι συναλλαγές επανέκαμψαν στα περυσινά επίπεδα.

Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: H παραγωγή και η διάθεση ενέργειας προερχόμενη από φωτοβολταϊκά συστήματα, συνεχίζεται κανονικά και επομένως δεν αναμένεται αρνητική επίπτωση από την κρίση του Covid19 στη λειτουργία και στα έσοδα της εταιρείας.

H ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ικανοποιητική, με τα συνολικά διαθέσιμα και τις γραμμές χρηματοδότησης να ανέρχονται στα €150 εκ. περίπου.

Εκτιμάται συνεπώς ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία του Ομίλου Quest είναι διαχειρίσιμες, με βάση τα έως τώρα δεδομένα. Η ακριβής επίπτωση στα μεγέθη εξαρτάται από το χρονικό εύρος εφαρμογής των μέτρων, την ένταση τους και την ταχύτητα ανάκαμψης της ζήτησης, καθώς και από τα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας που λαμβάνει η Πολιτεία.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πανδημία αύξησε 20% τις πωλήσεις της Quest στο 9μηνο

Με την πανδημία να έχει ενισχύσει την ζήτηση στους περισσότερους από τους κλάδους που δραστηριοποιείται, ο όμιλος Quest καταγράφει ενισχυμένα αποτελέσματα εννεαμήνου. Αύξηση 9,4% της λειτουργικής κερδοφορίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

SoftOne: Ο Πάνος Μαρτίνης αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος, Πάνος Μαρτίνης, προέρχεται από την UPSTREAM, όπου διετέλεσε επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής. Ο Αντώνης Κυριαζής, μέχρι πρότινος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αναλαμβάνει εκτελεστικός πρόεδρος.