Φώτο: ΑΠΕ

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης οι μετοχές των Dionic και Βιοτέρ

Από σήμερα, 1 Ιουλίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Dionic και της Βιοτέρ από σήμερα, 1 Ιουλίου αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών:

- «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς ο αρμόδιος για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 και για τη διατύπωση σχετικής γνώμης ορκωτός ελεγκτής λογιστής δηλώνει ότι, δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη θεμελίωση της ελεγκτικής γνώμης και κατά συνέπεια διατύπωσε αδυναμία έκφρασης γνώμης επί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

- «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.», σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007, και για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάστηκαν από την εν λόγω εταιρία οι διατάξεις του ν. 3556/2007. Ειδικότερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έκρινε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 30.6.2020, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με επιφύλαξη». 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Entersoft στην τελική ευθεία για εισαγωγή στην κύρια αγορά του ΧΑ

Η δημόσια προσφορά για την αύξηση κεφαλαίου της Entersoft λήγει σήμερα, ενώ αύριο ανακοινώνεται η τιμή διάθεσης. Είναι η πρώτη εισαγωγή μετοχής στην κύρια αγορά του ΧΑ από το καλοκαίρι του 2014.