Φωτο: Shutterstock

Στην κατηγορία Επιτήρησης Intralot και ΒΙΣ

Συνολικά 120 μετοχές παραμένουν στην Κύρια Αγορά, ενώ 23 στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ακόμα 25 βρίσκονται σε αναστολή.

Στην Κατηγορία Επιτήρησης από την Κύρια Αγορά μεταφέρονται από τη συνεδρίαση της Πέμπτης 9 Ιουλίου 2020 οι μετοχές των εταιρειών Intralot ΑΕ και ΒΙΣ ΑΕ, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά την τακτική αναθεώρηση της ένταξης των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών στις κατηγορίες διαπραγμάτευσης βάσει του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συνεπώς, ο συνολικός αριθμός των εισηγμένων εταιρειών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης, μετά τις παραπάνω μεταφορές, διαμορφώνεται ως εξής:

Συνεπεία της μεταφοράς των μετοχών της εταιρείας «Intralot Α.Ε.» από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, αποφασίστηκε η διαγραφή των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί των μετοχών της εταιρείας «Intralot Α.Ε.» (INLOT) με άμεση ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 2.6.12. παρ. 4, 5, 6 και 8 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ανοικτές θέσεις επί του εν λόγω παραγώγου θα λήξουν αναγκαστικά κατά την ημέρα διαγραφής και θα διακανονιστούν  κανονικά, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής του παραγώγου. Για τον υπολογισμό των χρηματικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών κατά τη φυσική παράδοση, θα ληφθεί υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη τιμή της υποκείμενης αξίας πριν τη διαγραφή του παραγώγου, ήτοι 0,1360 ευρώ.

Επιπλέον, λόγω της διαγραφής του παραγώγου προϊόντος και βάσει του άρθρου 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ, για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών, αποφασίστηκε η παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί των εν λόγω μετοχών.

Παράλληλα, η Επιτροπή ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 320.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας «Lamda Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (ISIN: GRC2451207D1), οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €320.000.000, υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Εκδότη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ