Γύρισε σε κέρδη η Πειραιώς το β' τρίμηνο, μικρές οι νέες προβλέψεις για «κόκκινα»

Κερδοφορία 125 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς το β' τρίμηνο, μειώθηκαν στα 160 εκατ. ευρώ οι προβλέψεις. Χρ. Μεγάλου: Ικανοποιητικά όλα τα θεμελιώδη, αισιοδοξία για τα δάνεια σε αναστολή.

Σε κερδοφορία επανήλθε η Τράπεζα Πειραιώς το δεύτερο τρίμηνο του έτους, μετά το δύσκολο πρώτο τρίμηνο, καθώς μειώθηκαν αισθητά οι νέες προβλέψεις που χρειάσθηκε να σχηματισθούν για «κόκκινα» δάνεια.

Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Χρήστος Μεγάλου, τόνισε, μιλώντας στην ενημέρωση των αναλυτών, ότι με τις προβλέψεις που σχημάτισε η τράπεζα στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, οι οποίες συνολικά ανήλθαν σε 670 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 341 εκατ. ευρώ σχηματίσθηκαν λόγω της πανδημίας, η Τρ. Πειραιώς έχει ήδη αποτυπώσει στα βιβλία της την επίδραση από την επιδείνωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, κάτι που σημαίνει ότι το δεύτερο εξάμηνο, εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη, νέα επιδείνωση, η τράπεζα δεν θα χρειασθεί να σχηματίσει αυξημένες προβλέψεις και θα βελτιωθούν περαιτέρω τα οικονομικά αποτελέσματα.

Τα κέρδη προ φόρων του β' τριμήνου ανήλθαν στα 125 εκατ. ευρώ, από ζημιές 340 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο, καθώς το έξοδο προβλέψεων μειώθηκε από 510 σε 160 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο εξάμηνο, η τράπεζα εμφάνισε ζημιές προ φόρων 215 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 57 εκατ. ευρώ κατά το α' εξάμηνο του 2019. Οι προβλέψεις που σχηματίσθηκαν λόγω της πανδημίας, ύψους 341 εκατ. ευρώ, ήταν ο παράγοντας που οδήγησε την τράπεζα σε ζημιογόνο αποτέλεσμα το α' εξάμηνο.

Ο Χρ. Μεγάλου τόνισε στους αναλυτές ότι όλα τα θεμελιώδη μεγέθη της τράπεζας κινούνται ικανοποιητικά, ενώ οι μεγάλες εφάπαξ χρεώσεις εντοπίζονται στο α' τρίμηνο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα τραπεζικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%, ενώ μειώθηκαν κατά 10% τα έξοδα, ενώ για το κόστος κινδύνου είπε ότι διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης και βρίσκεται εντός του εύρους της καθοδήγησης που είχε δοθεί από τη διοίκηση. Με τις 75 μονάδες των πρόσθετων προβλέψεων του β' τριμήνου, τόνισε, έχει ενσωματωθεί πλήρως στα μεγέθη της τράπεζας η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος.

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίσθηκε ο κ. Μεγάλου για τις αναστολές στις πληρωμές δανείων. Όπως είπε, η τράπεζα έχει εγκρίνει αναστολές δανείων 4,8 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν περίπου στο 15% του συνολικού χαρτοφυλακίου, εκ των οποίων το 1,5 δισ. ευρώ είναι δάνεια σε κλάδους που επηρεάζονται περισσότερο από την πανδημία. Όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, η ζήτηση αναστολών δανείων έχει μειωθεί και η τράπεζα δεν αναμένει σημαντική αύξηση του συνολικού υπολοίπου, ενώ προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει ευρύτερη επίδραση στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας πέρα από τα δάνεια που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάλιστα, φαίνεται ότι ως τώρα για τα δάνεια που λήγουν οι αναστολές (περίπου 1 δισ. ευρώ ως τώρα) στο μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 80%, καταγράφεται κανονική εξυπηρέτηση και μόνο 20% περνούν στα καθυστερούμενα.

Η Τρ. Πειραιώς διαθέτει μεγάλη ρευστότητα, έχοντας αντλήσει και 7 δισ. ευρώ από το νέο πρόγραμμα TLTRO της ΕΚΤ. Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας φθάνει το 16,1%, ενώ το ελάχιστο όριο που εκτάκτως ισχύει έως και το 2022 έχει ορισθεί στο 11,25%.

Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια φέτος να ολοκληρωθεί το σχέδιο εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου με τιτλοποιήσεις και το hive-off, ώστε το 2021 να είναι το έτος ισχυρής ανάκαμψης της τράπεζας.

Τα μεγέθη του β' τριμήνου

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €285εκατ. το 2ο 3μηνο 2020 από €187εκατ. το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος, με αύξηση κατά 52% ετησίως. Επιπλέον, τα βασικά τραπεζικά έσοδα μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, ανήλθαν σε €222εκατ. το 2 ο 3μηνο 2020, 17% υψηλότερα σε ετήσια βάση και 9% σε τριμηνιαία, αναδεικνύοντας τις προοπτικές των βασικών λειτουργιών της Τράπεζας.

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €367εκατ. το 2ο 3μηνο 2020, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση. Το αντίστοιχο κόστος των έντοκων εξόδων ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό, σημειώνοντας 17% μείωση ετησίως και 7% σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα €80εκατ. το 2ο 3μηνο 2020, +3% σε ετήσια και +12% σε τριμηνιαία βάση. Κύριοι συντελεστές της αύξησης των προμηθειών ήταν η εκταμίευση νέων δανείων, η διαχείριση περιουσίας, καθώς και η επενδυτική τραπεζική.

Τα λειτουργικά έξοδα το 2ο 3μηνο 2020 ανήλθαν σε €225εκατ. (-14% ετησίως και -1% τριμηνιαίως), περιλαμβάνοντας την προμήθεια που καταβλήθηκε προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ. Αν εξαιρεθεί αυτή η προμήθεια, καθώς και το κόστος εθελούσιας εξόδου το 2 ο 3μηνο 2019, τα λειτουργικά έξοδα το 2ο 3μηνο 2020 είναι μειωμένα κατά 13% σε ετήσια και 1% σε τριμηνιαία βάση.

Το σύνολο απομειώσεων κατά το 2ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε €160εκατ. από €153εκατ. κατά την ίδια περσινή περίοδο. Το έξοδο προβλέψεων δανείων διαμορφώθηκε σε €142εκατ. σε σύγκριση με €146εκατ. το 2 ο 3μηνο 2019. Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, οι απομειώσεις διαμορφώθηκαν στις 137μ.β. σε σύγκριση με 153μ.β. το 2 ο 3μηνο 2019. Οι προβλέψεις για τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €18εκατ. σε σύγκριση με €7εκατ. το 2 ο 3μηνο 2019. Συνολικά για το 1ο 6μηνο 2020 οι προβλέψεις ανέρχονται σε €670εκατ., από τις οποίες €580εκατ. αφορούν στα δάνεια και €90εκατ. σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού, ενώ σχετιζόμενες με Covid-19 είναι €274εκατ. και €67εκατ. αντίστοιχα.

Το προ φόρων αποτέλεσμα κατά το 2ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε κέρδος €125εκατ. έναντι ζημίας €340εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 (περιλαμβάνοντας προβλέψεις €324εκατ. που αποτυπώνουν τις επιπτώσεις του Covid-19). Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €82εκατ. το 2ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με €19εκατ. το 2ο 3μηνο 2019 και ζημία €232εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο Χρήστος Μεγάλου, διευθύνων σύμβουλος: 

«Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντιμετωπίσαμε αυτό που ελπίζουμε να ήταν η κορύφωση της πανδημικής κρίσης, όσο και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ τον Ιούνιο επιταχύνθηκε η επανεκκίνηση των περισσότερων από τους τομείς της οικονομίας. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίσαμε να δίνουμε τη μέγιστη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €3,5δισ. από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19», στοχεύοντας στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους €1,0δισ., καθώς και στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους €0,4δισ. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προετοιμαστεί για το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Δάνεια ενήμερων πελατών ύψους €4 δισ. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναστολής καταβολής οφειλών. Η ζήτηση για αναστολή καταβολής οφειλών σταδιακά περιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές δυνατότητες που διατίθενται μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.

H ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, χάρις στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, μειώσαμε το απόθεμα ΜΕΑ κατά €0,8δισ. Επιπλέον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το μη οργανικό τμήμα της στρατηγικής μας για τη μείωση των ΜΕΑ. Αναφορικά με την τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix (€2δισ.), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των senior ομολογιών, ενώ στη συναλλαγή Vega ύψους €5δισ., το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο της προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον, στο τέλος Ιουλίου λάβαμε δεσμευτική προσφορά για το χωρίς εξασφαλίσεις χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ Iris, ύψους €0,6δισ.

Η κεφαλαιακή μας θέση βελτιώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020. Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,0% με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9, έναντι 15,1% τον Μάρτιο του 2020, με τον δείκτη CET1 στο 14,0% έναντι 13,1% το προηγούμενο τρίμηνο.

H Τράπεζα σημείωσε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το 1ο εξάμηνο 2020. Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά +1% και + 3% αντίστοιχα, ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε περαιτέρω κατά 10% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση. Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα €470 εκατ., κατά 17% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα €670 εκατ., με €341 εκατ. από αυτές να σχετίζονται με το Covid-19. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά €215 εκατ. έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων €126 εκατ. Συνεχίζουμε επιμελώς το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας, με στόχο αυτό να έχει οριστικοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους. Στρατηγική μας στόχευση παραμένει μια αποτελεσματική, με υγιή στοιχεία ενεργητικού, κερδοφόρα τράπεζα, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας, και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτήν».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τράπεζας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Μεγάλου: Τιτλοποιήσεις το 2020, ισχυρή ανάκαμψη το 2021

Στόχος να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους οι μεγάλες τιτλοποιήσεις Phoenix - Vega, ενώ ήδη δόθηκαν προσφορές για τα δάνεια του «πακέτου» Iris. Κλείνει ο κύκλος των πρόσθετων προβλέψεων για την κρίση του κορονοϊού.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Σε τροχιά για νέα δάνεια 5 δισ., ήδη εκταμιεύθηκαν 2,2 δισ.

Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους οίκους αξιολόγησης για τις τιτλοποιήσεις του σχεδίου «Ηρακλής» αλλά είναι πιθανή μια καθυστέρηση λόγω του υψηλού κόστους των CDS, αναφέρουν στελέχη της τράπεζας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προ των πυλών μεγάλη συμφωνία μεταβίβασης πέντε ξενοδοχείων

Κατ' αρχήν συμφωνία ανάμεσα στο αμερικανικό fund H.I.G. Capital και τις πιστώτριες τράπεζες για την εξαγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της οικογένειας Κυπριώτη.