Φώτο: Shutterstock

ΟΠΑΠ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης

Έπειτα από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2019, και την εισαγωγή των νέων μετοχών.

Στα 102.427.916,10 ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΠΑΠ, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου. 

Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2019, και την εισαγωγή των νέων μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 102.427.916,10 ευρώ, διαιρεμένο σε 341.426.387 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλήγμα στον ΟΠΑΠ από το lockdown αλλά διατηρεί επαρκή ρευστότητα

Το δεύτερο τρίμηνο κινήθηκε βάσει των απαιτητικών προσδοκιών μας, καθώς επιτεύχθηκε η δημιουργία καθαρών ταμειακών ροών ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους., ανέφερε ο Jan Karas, acting CEO του ΟΠΑΠ.