ΓΔ: 888.26 0.63% Τζίρος: 66.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Cairo Mezz: Η μετοχή - «στοίχημα» στην ανάκαμψη της χώρας

Τα μυστικά των μετοχών της Cairo Mezz που μοιράζει στους μετόχους της δωρεάν η Eurobank. Ποια είναι η αξία τους και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αφήσουν λεφτά στους μετόχους.

Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank με το δικαίωμα στη διανομή των μετοχών της Cairo Mezz. Οι μέτοχοι της Eurobank θα λάβουν 1 μετοχή της Cairo Mezz δωρεάν για κάθε 12 μετοχές της Eurobank που κατέχουν.

Θα διανεμηθούν συνολικά 309.096.827 μετοχές της νέας εταιρίας με ονομαστική αξία 0,10 ευρώ η οποία θα είναι και η τιμή έναρξης της διαπραγμάτευσης της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΝ.Α). Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης οι μετοχές της Cairo Mezz θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Η αξία κάθε μετοχής θα είναι 0,0155 ευρώ, όσο δηλαδή θα είναι και το ποσό της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Eurobank. Όπως έχει ανακοινωθεί, η Eurobank προχωρά σε «μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά €0,0155 και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία Cairo Mezz Plc με έδρα στην Κύπρο («Cairo Mezz»), αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της».

Ποια είναι η Cairo Mezz

Η Cairo Mezz δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της μεγάλης τιτλοποίησης Cairo, ύψους 7,5 δισ. ευρώ, με την οποία η Eurobank κατάφερε να απαλλαγεί από το μεγαλύτερο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο χαρτοφυλάκιό της κατέχει τo 75% των ομολογιών ενδιάμεσης εξασφάλισης - mezzanine notes (αποκλειστικά της σειράς Β2) και το 44,9% των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης - junior notes (αποκλειστικά της σειράς C2), ενώ η συνολική αποτίμηση της εταιρίας ανέρχεται στα 57,8 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της τιτλοποίησης Cairo εκδόθηκαν ομολογίες υψηλής εξασφάλισης (senior notes) οι οποίες εξοφλούνται κατά προτεραιότητα και αποτελούνται από τα καλύτερης ποιότητας «κόκκινα» δάνεια, ομολογίες ενδιάμεσης εξασφάλισης (mezzanine notes) οι οποίες εξοφλούνται μετά την πλήρη, σε τόκους και κεφάλαιο, αποπληρωμή των ομολογιών υψηλής εξασφάλισης, και ομολογίες χαμηλής εξασφάλισης οι οποίες εξοφλούνται μετά την πλήρη, σε τόκους και κεφάλαιο, αποπληρωμή των υψηλής και ενδιάμεσης εξασφάλισης ομολογιών.

Από πού έρχονται τα έσοδα

Η πηγή εσόδων της Cairo Mezz και τα οποία θα καθορίσουν την τιμή των μετόχων της μακροπρόθεσμα και το αν η εταιρία θα μπορέσει να διανέμει μέρισμα στους μετόχους της είναι οι ανακτήσεις από την διαχείριση των προβληματικών δανείων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο Cairo.

Οι ανακτήσεις που θα πρέπει να επιτύχει ο διαχειριστής, δηλαδή η FPS που πλέον βρίσκεται στον έλεγχο της doValue, πρέπει να είναι υψηλές ώστε να αποπληρωθεί το σύνολο των ομολογιών υψηλής εξασφάλισης και να υπάρξει πλεόνασμα με το οποίο θα εξοφληθούν πρώτα οι ενδιάμεσης εξασφάλισης και κατόπιν οι χαμηλής εξασφάλισης.

Όπως αναφέρθηκε η Cairo Mezz κατέχει το 75% των ομολογιών ενδιάμεσης εξασφάλισης και το 44,9% των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης.

Το σύνολο των ομολογιών υψηλής εξασφάλισης παρέμειναν στο χαρτοφυλάκιο της Eurobank, όπως επίσης το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης εξασφάλισης και το 5% των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης.

Η doValue στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με την τράπεζα απέκτησε το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης εξασφάλισης και το 50,01% των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης.

Τι θα κρίνει την κερδοφορία της Cairo Mezz

Η Cairo Mezz ξεκινά από δύσκολο σημείο ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τις φτωχές επιδόσεις στις ανακτήσεις δανείων και τα μεγάλα προβλήματα στο κρίσιμο ζήτημα της αναγκαστικής εκτέλεσης στη χώρα μας.

Πρώτα πρώτα η περιουσία της εταιρίας αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δηλαδή από δάνεια οφειλετών που έχουν περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών, και κατά συνέπεια ούκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος.

Εξαιρετικά κρίσιμο, γενικότερα για τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, ζήτημα είναι οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. «Η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι των Οφειλετών ενδέχεται να είναι απαραίτητη για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών από τα Δάνεια. Ωστόσο, η βραδύτητα, πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα που συνδέεται με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης στην Ελλάδα ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στην είσπραξη ποσών εκ των μη-εξυπηρετούμενων Δανείων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα των Εκδοτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από τις Εισφερθείσες Ομολογίες έναντι της Εταιρίας και κατά συνέπεια, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα έσοδα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα οικονομικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας», σημειώνεται στο σχετικό πληροφοριακό σημείωμα για την Cairo Mezz.

Ακόμα όμως και αν οι πλειστηριασμοί γίνουν με μεγαλύτερη ευελιξία αυτό δεν σημαίνει ότι τα έσοδα των πλειστηριασμών θα φτάσουν στους κατόχους των mezzanine καθώς τα έσοδα θα είναι μικρότερα της αξίας των δανείων. Τα στοιχεία μέχρι τώρα δείχνουν ότι στους πλειστηριασμούς οι τράπεζες λαμβάνουν περίπου το 65% του συνολικού ποσού των απαιτήσεών τους.

Το μεγάλο στοίχημα της Cairo Mezz: Η ισχυρή ανάκαμψη της Ελλάδας

Το αν η Cairo Mezz αφήσει κάποια αξιόλογη απόδοση (ή έστω μικρή) στους μετόχους της ή θα έχει την τύχη των warrants (τα οποία μηδενίστηκαν) θα εξαρτηθεί από την δυναμική της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή της σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και την πορεία της αγοράς ακινήτων.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξασφαλίσεων των δανείων συνδέεται με ακίνητα, το ύψος των ανακτήσεων θα εξαρτηθεί από την πορεία της αγοράς ακινήτων.

Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για την εύρεση εμβολίου και την αντιμετώπιση της πανδημίας, τότε οι οικονομίες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε ισχυρά ανοδική πορεία δεδομένης της μεγάλης ρευστότητας που έχουν απελευθερώσει οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις.

Ειδικά σε ότι αφορά την εγχώρια οικονομία, αν η πανδημία ξεπεραστεί, θα μπορούσε να βρεθεί σε έντονα ανοδική πορεία έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα του παρελθόντος. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομία επιταχύνοντας την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων.

Η ανάκαμψη των τιμών των ακινήτων, οι οποίες είχαν δεχθεί μεγάλες πιέσεις την προηγούμενη 10ετία λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των ανακτήσεων από πλειστηριασμούς αλλά και να βελτιώσουν την ικανότητα των νοικοκυριών που έχουν προβληματικά δάνεια να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις.

Όπως σημειώνουν χρηματιστηριακές πηγές η μετοχή της Cairo Mezz αποτελεί ένα στοίχημα για όσους πιστεύουν ότι την επόμενη 5ετία η ελληνική οικονομία θα σημειώσει ισχυρούς ρυθμούς ανάκαμψης. Αντίθετα αν η εγχώρια οικονομία κινηθεί με χαμηλούς ρυθμούς και υπάρξουν νέες καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων τότε η τιμή της μετοχής θα κινηθεί προς το μηδέν.

Πως θα κινηθεί η μετοχή

Η μετοχή της Cairo Mezz αποτελεί ένα στοίχημα υψηλού κινδύνου για την πορεία της εγχώριας οικονομίας. Δεδομένων των προβλημάτων της πανδημίας είναι πιθανό αρκετοί μέτοχοι να προχωρήσουν σε ρευστοποιήσεις, θεωρώντας ότι δεν είναι πιθανό οι ανακτήσεις να φτάσουν σε επίπεδο που θα αποδώσουν έσοδα στους κατόχους ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξασφάλισης. Από την άλλη, ειδικά σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών, αρκετοί μπορεί να είναι αυτοί που θα «πάρουν» το στοίχημα της ελληνικής ανάκαμψης. Σε κάθε περίπτωση θα είναι μια ειδικού τύπου μετοχή, πολύ αυξημένου ρίσκου, που πιθανότατα θα παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα. 

Σημειώνεται ότι η μετοχή θα διαπραγματεύεται στην ΕΝ.Α που έχει περιορισμένο ωράριο διαπραγμάτευσης και μικρότερη εμπορευσιμότητα οπότε υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες για το πως θα κινηθεί η μετοχή σε βραχυπρόθεσμη βάση. Μακροπρόθεσμα η αξία της εταιρίας θα εξαρτηθεί από την πορεία της εγχώριας οικονομίας και της αγοράς ακινήτων.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πόση ρευστότητα θα απορροφήσει η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank

Οι εγχώριοι ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές ελέγχουν το 15% και 9% των μετοχών της τράπεζας και θα πρέπει να καταβάλουν περίπου 200 εκατ. ευρώ για να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους. Στο 65% το ποσοστό των ξένων θεσμικών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Πού θα «προσγειωθεί» η μετοχή μετά την αύξηση κεφαλαίου

Σήμερα το Ενημερωτικό Δελτίο, αύριο ανοίγει το βιβλίο προσφορών, μέχρι την Παρασκευή οι εγγραφές. Συμμετοχή από Πόλσον, Μυστακίδη, Helikon και ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια. Tι εκτιμούν αναλυτές για τη μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο σχέδιο των τραπεζών για μεγάλες τιτλοποιήσεις με τον Ηρακλή ΙΙ

Έγκριση από τον εποπτικό μηχανισμό της ΕΚΤ περιμένουν οι τράπεζες για σχέδιο που θα επιτρέψει να τιτλοποιηθούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, χωρίς οι ζημιές να προκαλέσουν την έκδοση μετοχών υπέρ του Δημοσίου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Αντίστροφη μέτρηση για τα CoCos - Tι σημαίνει για τη μετοχή

Στις 12 - 13 Νοεμβρίου λαμβάνει ο Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ την απόφαση για την πληρωμή του κουπονιού και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα την επιτρέψει, ανοίγοντας το δρόμο για τη μετατροπή σε μετοχές.