ΓΔ: 898.96 0.86% Τζίρος: 50.05 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:17:33 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ευρωπαϊκή Πίστη: Πτώση 14,2% στα προ φόρων κέρδη του α' εξαμήνου 

Τα προ φόρων κέρδη του ομίλου έφθασαν στα 13,8 εκατ. ευρώ, με την παραγωγή ασφαλίστρων να αυξάνεται 5,2% και τα έσοδα να ενισχύονται 5,5% στα 113,1 εκατ.

Πτώση προ φόρων κερδών αλλά αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων κατά 5,2% εμφάνισε στο α' εξάμηνο του 2020 ο όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη.

Πιο συγκεκριμένα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 13,8 εκ. ευρώ, έναντι 16,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε 113,1 εκ. ευρώ, έναντι 107,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση ύψους 5,2% των Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε 106,5 εκ. ευρώ, έναντι 101,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε σύγκριση με την υποχώρηση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς κατά 4,5% περίπου την αντίστοιχη περίοδο.

Το μερίδιο που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά για το Α΄ εξάμηνο 2020, ανέρχεται σε 5,5%, έναντι 5,1% το Α΄ εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς στον Κλάδο Ζωής διαμορφώθηκε σε 3,8%, έναντι 3,3% το A' εξάμηνο του 2019 ενώ το μερίδιο αγοράς στους Κλάδους Ζημιών υπολογίζεται αυξημένο σε 6,9%, από 6,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών διαμορφώθηκε σε 24,6 εκ. ευρώ, έναντι των 26,6 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, εμφανίζοντας υποχώρηση κατά 7,5%, η οποία αντανακλά τη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων, ως απόρροια του Covid-19 στις διεθνείς και εγχώριες χρηματαγορές.

Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτων ανήλθαν στα 16,3 εκ. ευρώ, από τα 9,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 81,3%, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και τη μείωση των ζημιών.

Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής ανήλθαν στα 2,3 εκ. ευρώ, από τα 11,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η υποχώρηση ύψους 79,6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων κατά 2,9 εκ. ευρώ, καθώς και στη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων κατά 6,9 εκ. ευρώ, αποτέλεσμα της επίδρασης του Covid-19 στις διεθνείς χρηματαγορές.

Τα κέρδη ασφαλίσεων των Λοιπών Γενικών Κλάδων ανήλθαν στα 6,0 εκ. ευρώ, από τα 6,5 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%, κυρίως λόγω της αύξησης των αντασφαλίστρων κατά 1,3 εκ. ευρώ, καθώς και της αύξησης των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 0,7 εκ. ευρώ.

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατέγραψε οριακή μείωση ύψους 1,0%, ανερχόμενο σε 139,8 εκ. ευρώ στο τέλος του A' εξαμήνου από 141,2 εκ. ευρώ στο τέλος του 2019, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθαρή κερδοφορία ύψους 10,3 εκ. ευρώ, στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 6,6 εκ. ευρώ, στο κόστος αγοράς Ιδίων Μετοχών ύψους 1,3 εκ. ευρώ και στη ζημιά από αποτίμηση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου κατά 4,0 εκ. ευρώ

Τα Μαθηματικά Αποθέματα και οι Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν σε 300,1 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%, έναντι 302,6 εκ. ευρώ την 31/12/2019. Επιπρόσθετα, το προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2 άτομα, φτάνοντας τους 446 εργαζόμενους σε σύγκριση με την 31/12/19. Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ο Όμιλος πραγματοποίησε 27 δράσεις Ε.Κ.Ε., κατά το A' εξάμηνο του 2020, πλήρως εναρμονισμένες με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε..

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Μετά την μείωση, λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 16,7 εκατ. ευρώ, Ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών των ιδίων μετοχών, ορίστηκε η Τετάρτη 02/06/2021