Φώτο: Prodea Inv.

Prodea: Εξετάζεται η πώληση της συμμετοχής στη θυγατρική Picasso Fund

To Picasso Fund κατέχει 13 ακίνητα στην Ιταλία, η εμπορική αξία των οποίων αντιπροσώπευε το 9,3% της εμπορικής αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου.

Την πιθανότητα πώλησης της συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία Picasso Fund εξετάζει η Prodea Investments, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσίευμα εφημερίδας. 

Η εταιρεία τονίζει πως, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση για τη χρήση 2019 και στην εξαμηνιαία χρηματοοικονομική έκθεση της 30/06/2020, «η διοίκηση πάντα αξιολογεί τη βέλτιστη διαχείριση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του ομίλου, συμπεριλαμβανόμενης μιας πιθανής πώλησης αν οι συνθήκες της αγοράς είναι οι κατάλληλες και στο πλαίσιο αυτό διερευνάται η πιθανότητα πώλησης της συμμετοχής στην θυγατρική εταιρεία Picasso Fund».

Η εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους για τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος της αγοράς και την υλοποίηση της ενδεχόμενης συναλλαγής, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020. Εφόσον η διαδικασία διερεύνησης καταλήξει σε δεσμευτική συμφωνία, η εταιρεία θα προβεί, ως οφείλει, στις απαραίτητες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

To Picasso Fund κατέχει 13 ακίνητα (κυρίως γραφεία και καταστήματα) στην Ιταλία, η εμπορική αξία των οποίων την 30/06/2020 αντιπροσώπευε το 9,3% της εμπορικής αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου ακινήτων του ομίλου της Prodea. Επίσης, σε επίπεδο ενεργητικού, το Picasso Fund αντιπροσώπευε την 30/06/2020 το 8,7% του συνόλου του ενεργητικού του ομίλου της Prodea.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άλμα κερδών 160% για την Prodea χάρη στην ανάκαμψη των ακινήτων

Στα 298,9 εκατ. ευρώ εκτινάχθηκαν τα κέρδη της PRODEA το 2019, καθώς η εταιρεία επωφελήθηκε από την ανάκαμψη των τιμών στα ακίνητα, εγγράφοντας κέρδος 179,8 εκατ. ευρώ από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων.