ΓΔ: 1004 1.02% Τζίρος: 72.17 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Prodea Inv.

Prodea: Οι «πράσινες» επενδύσεις με το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Στον κατάλογο με τις επενδύσεις περιλαμβάνονται αρκετά ακίνητα, όπως δύο κτίρια αποθηκών στο Θριάσιο, ακίνητα με χρήση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και η ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά.

Τη χρηματοδότηση «πράσινων» επενδύσεων από τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω του ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ προβλέπει το ενημερωτικό δελτίο της Prodea Investments. Προβλέπεται πως, από τα 416,2 εκατ. ευρώ που είναι το εν εξελίξει επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας επενδύσεων ακινήτων (ΑΕΕΑΠ), τα 348,8 εκατ. αφορούν «πράσινες» επενδύσεις όπως βιοκλιματικά κτήρια και κτήρια με παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης. 

Το ένα τρίτο των «πράσινων» επενδύσεων, περίπου 108,1 εκατ. ευρώ αφορούν συμφωνίες που έχουν ολοκληρωθεί από την επενδυτική επιτροπή αλλά βρίσκονται στο στάδιο των δεσμευτικών συμβάσεων, 111,1 εκατ. ευρώ επενδύσεις με βάση συμφωνίες που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, 52,8 εκατ. επενδύσεις που βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και 76,8 εκατ. επενδύσεις σε ακίνητα που ήδη κατέχει η Prodea κατά τουλάχιστον 35%. Από το σύνολο των «πράσινων» επενδύσεων περί τα 141 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το ομόλογο.

Περίπου το 52% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος των 416,2 εκατ. αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τα  κεφάλαια του ομολόγου ενώ 11% έχει ήδη καλυφθεί από την εταιρεία ως προκαταβολή ή συμμετοχή. Για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου μέρους η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, τόσο τραπεζικό δανεισμό όσο και ίδια κεφάλαια.

Στον κατάλογο με τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των κεφαλαίων που θα αντλήσει η Prodea περιλαμβάνονται αρκετά ακίνητα. Στον τομέα των logistics, στο ενημερωτικό αναφέρεται το παράδειγμα των δύο κτιρίων αποθηκών στο Θριάσιο που βρίσκονται υπό ανέγερση. Η Prodea στο πλαίσιο του προσυμφώνου κατέβαλε ποσό 7,03 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή (χρηματοδότηση μέσω δανειακών κεφαλαίων), ενώ αναμένεται να καταβάλει για την ολοκλήρωση της συναλλαγής περίπου 7,816 εκατ. ευρώ.

Αναφέρεται, επίσης, πως στις 23.12.2020 η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των μετοχών εταιρείας, ιδιοκτήτριας οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθούν ακίνητα με χρήση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Ηδη έχει καταβληθεί ποσό 12,935 εκατ. ως προκαταβολή (χρηματοδότηση μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων), ενώ αναμένεται να καταβάλλει περίπου 12,516 εκατ. έως την ολοκλήρωση και εξαγορά.

Η Prodea μέσω της κοινοπραξίας «PIRAEUS TOWER A.E.» (ποσοστά συμμετοχής: 30% Prodea και 70% «Cante Holdings Ltd», η οποία αποτελεί τον κοινό επενδυτικό φορέα του ομίλου Dimand κατά 65% και της EBRD κατά 35%) συμμετέχει στην ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά με στόχο να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο γραφείων και καταστημάτων συνολικής επιφάνειας περίπου 34.518 τ.μ., έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 50 εκατ. περίπου και η εταιρεία αναμένεται να εισφέρει 4,320 εκατ. για τις απαραίτητες εργασίες.

Μέσω της κοινοπραξίας «PANTERRA Α.Ε» (ποσοστά συμμετοχής: 49% Prodea και 51% «STIVALEOUS HOLDINGS LIMITED» του ομίλου Dimand) συμμετέχει στην ανάπτυξη κτηρίου σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, εκτιμώμενης συνολικής επιφάνειας άνω των 30 χιλ. τ.μ. επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού και Λαγουμιτζή στην Αθήνα, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Η Prodea είναι σε διαδικασία εξαγοράς του 51% και αποπεράτωσης των κατασκευαστικών εργασιών. Η συνολική επένδυση της ΑΕΕΑΠ για το συγκεκριμένο ακίνητο υπολογίζεται στα 39 εκατ. ευρώ.

Μέσω της κοινοπραξίας «RINASCITA Α.Ε.», η Prodea συμμετέχει κατά 35% στη μίσθωση πολυώροφου κτηρίου επί της οδού Σταδίου 65 και Πλατεία Ομονοίας (Σαρόγλειο Μέγαρο) το οποίο ανακατασκευάζεται ώστε να λειτουργήσει ως ξενοδοχειακή μονάδα, την οποία η εταιρεία θα εξαγοράσει πλήρως. Η Prodea έχει ήδη εισφέρει περίπου δύο εκατ. ευρώ (χρηματοδότηση μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων) και τα συνολικά μελλοντικά κεφάλαια για την συμμετοχή στην ολοκλήρωση της ανακατασκευής του ακινήτου και εξαγοράς του 65% υπολογίζονται σε 9,4 εκατ.

Στις 30 Ιουνίου, η Prodea απέκτησε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.6 χιλ. τ.μ. στο οποίο σχεδιάζει να αναπτύξει πολυτελείς κατοικίες σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Το τίμημα απόκτησης του οικοπέδου ανήλθε σε €4,4 εκ. (χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων), ενώ οι συνολικές μελλοντικές εκροές για την ανάπτυξη των κατοικιών υπολογίζονται σε €7,2 εκατ.  Η πλειοψηφία των επενδύσεων αφορά κτίρια γραφείων (56%) και logistics (18%) ενώ οι κατηγορίες ξενοδοχεία και οικιστικά ακίνητα αποτελούν περίπου το 17% και τα ακίνητα λιανικής πώλησης αποτελούν περίπου το 2%. Το υπολειπόμενο 7% αφορά σε ακίνητα μεικτής χρήσης (γραφεία και καταστήματα/εμπορικοί χώροι).

Σύμφωνα με το ενημερωτικό, την 31.12.2020 το χαρτοφυλάκιο του ομίλου Prodea Investments αποτελείτο από 357 εμπορικά ακίνητα (κυρίως καταστήματα και γραφεία) συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.161 χιλ. τ.μ. 315 από αυτά τα ακίνητα βρίσκονταν στην Ελλάδα, 24 στην Κύπρο, 14 στην Ιταλία, δύο στη Ρουμανία και δύο στη Βουλγαρία. Η εύλογη αξία τους την 31.12.2020 ανερχόταν σε 1,977 δισ. ευρώ σύμφωνα με σχετική εκτίμηση των Ανεξάρτητων Τακτικών Εκτιμητών.

Σημειώνεται πως το 92,0% των λειτουργικών κερδών κατά την 31.12.2020 (μη λαμβανομένων υπόψη των μη κατανεμημένων λειτουργικών εσόδων/εξόδων) προέρχονται από Ελλάδα και 5,3% από Κύπρο. Την 31.12.2020 οι πέντε κυριότεροι μισθωτές του Ομίλου ήταν η ΕΤΕ, η Σκλαβενίτης, το Ελληνικό Δημόσιο, η Cosmote και το Ιταλικό Δημόσιο, τα μισθώματα από τους οποίους αντιστοιχούσαν στο 41,7%, 10,7%, 7,3%, 7,9% και 5,0%, αντίστοιχα, των συνολικών Ετησιοποιημένων Μισθωμάτων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πού κατευθύνονται επενδύσεις 600 εκατ. από την Prodea σε ακίνητα

Σε πράσινα κτήρια στρέφει το 87% των επενδύσεών της η κορυφαία εταιρεία ακινήτων. Η διοίκηση προαναγγέλλει κινήσεις για την αύξηση της διασποράς της μετοχής, καθώς ένας μέτοχος ελέγχει σήμερα σχεδόν 98%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί κατεβαίνουν στην οδό Πειραιώς οι ισχυροί κατασκευών και ακινήτων

Το νέο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η «Πολιτεία Καινοτομίας» στο πρώην ακίνητο της ΧΡΩΠΕΙ και η ανάπλαση του ιστορικού εργοστασίου της Βιοχάλκο θα αλλάξουν το πρόσωπο της οδού Πειραιώς.
minion
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι διεκδικητές του Μινιόν και τα 120 κτήρια του Δημοσίου στην Αθήνα

Prodea και Dimand φέρονται να μπαίνουν στη διεκδίκηση του Μινιόν. Μεγάλο ενδιαφέρον για ακίνητα του Δημοσίου στην Αθήνα που θα αξιοποιηθούν όταν προχωρήσει το σχέδιο για κυβερνητικό πάρκο στην πρώην Πυρκάλ.
Pyrgos Peiraia, Piraeus Tower
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινο» στη νέα οικοδομική άδεια για να πάρει ζωή ο Πύργος Πειραιά

Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ενέκρινε τη νέα άδεια για την αποπεράτωση του Πύργου, που μένει αναξιοποίητος σχεδόν για μισό αιώνα και έχει παραχωρηθεί στις εταιρείες Prodea και Cante Holdings.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Prodea: Άντλησε 300 εκατ. με το ομόλογο, στο 2,3% το επιτόκιο

Το ποσό που αντλήθηκε από την έκδοση του εταιρικού ομολόγου θα χρηματοδοτήσει τις πράσινες επενδύσεις της εταιρείας. Στα 554,24 εκατ. ευρώ η συνολική ζήτηση, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 1,85 φορές.