ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:08:34 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Πάνω από 33% η συμμετοχή της BC Partners στη Forthnet

Παράλληλα η Newco United, θυγατρική της BC Partners, έχει δικαίωμα να αποκτήσει επιπλέον μερίδιο το οποίο μπορεί να φθάσει στο 22,63%.

Στο 33,1% έφθασε στις 14/10 το μερίδιο που κατέχει στη Forthnet η εταιρεία BC Partners, είτε απευθείας είτε μέσω θυγατρικό της, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη.

Παράλληλα η Forthnet τονίζει ότι η Newco United Group, επίσης θυγατρική της BC Partners, έχει δικαίωμα για την απόκτηση συνολικά επιπλέον πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα εννέα μετοχών (58.473.079) της οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,6318% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, τις οποίες σήμερα κατέχουν οι Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και Τράπεζα Αττικής.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία Forthnet A.E. (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατόπιν της μετατροπής μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας σε νέες μετοχές της και της εισαγωγής αυτών των μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 13.10.2020, κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 09.10.2020 ανακοίνωσή της, ότι σύμφωνα με την από 14.10.2020 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία, η BC Partners Holdings Limited ελέγχει έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων κατέχει άμεσα) ογδόντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά (85.766.667) δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,1957% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. 

Επιπλέον, ότι η τελευταία (Newco United Group Hellas S.a.r.l.) διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης (call option) – που δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε στο εξής – για την απόκτηση συνολικά πενήντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εβδομήντα εννέα μετοχών (58.473.079) της Εταιρείας, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 22,6318% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τις οποίες σήμερα κατέχουν οι Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank και Τράπεζα Αττικής. Σε περίπτωση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, η Newco United Group Hellas S.a.r.l. θα κατέχει (άμεσα, σύμφωνα με τα παραπάνω) 55,8275% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται με βάση τον Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 11, 14 και 21) σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως τροποποιηθείσα ισχύει) και την Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

forthnet, nova
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Forthnet: Το Δ.Σ. αποφάσισε την πρόωρη ολική αποπληρωμή του ΜΟΔ

Η ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος πρόωρης ολικής αποπληρωμής ορίστηκε η 21η Απριλίου του 2021. Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετατρέψιμων ομολογιών του ΜΟΔ ορίστηκε η 19η Απριλίου 2021.