ΓΔ: 915.4 0.56% Τζίρος: 54.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: ΑΠΕ

Κ. Αγγελόπουλος: Οι γιοι μου εμποδίζουν την αποζημίωση των εργαζομένων

Ανοιχτή επιστολή προς τους εργαζομένους της Χαλυβουργικής απέστειλε ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος μεταφέροντας τις ευθύνες για την κατάσταση της εταιρείας στους γιους του.

Ανοιχτή επιστολή προς τους εργαζομένους της Χαλυβουργικής απέστειλε ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος μεταφέροντας τις ευθύνες για την κατάσταση της εταιρείας στους γιους του.

Η επιστολή:

Προ ημερών μαζί με τους δικηγόρους μου συνάντησα το προεδρείο του σωματείου της Χαλυβουργικής το οποίο ενημερώθηκε λεπτομερώς για όλα τα θέματα. Με τη σημερινή επιστολή θέλω να ενημερώσω όλους τους εργαζομένους της εταιρείας αλλά και όλους τους ενδιαφερομένους γι' αυτά που έχουν συμβεί από αρχές Ιουλίου 2019 μέχρι σήμερα.

  1. Όλοι γνωρίζετε ότι από τότε που ανέλαβα την Χαλυβουργική, με συνεχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, έχω διαθέσει τεράστια χρηματικά ποσά για την ανάπτυξή της. Δυστυχώς για λόγους αντικειμενικούς που αφορούν το μέλλον της χαλυβουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι εργασίες της Χαλυβουργικής μειώθηκαν τραγικά με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα η εταιρεία διατηρείται στη ζωή από τις κατά καιρούς τεράστιες εισφορές εμού και των εταιρειών μου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εν γνώσει μου ότι τροφοδοτώ μία εξαιρετικά ζημιογόνα εταιρεία. Δυστυχώς οι πιστώτριες τράπεζες απέρριψαν το 2018 το σχέδιο αναδιαρθρώσεως που είχε υποβληθεί και έτσι μηδενίσθηκαν οι προοπτικές επιβιώσεως της εταιρείας.

  2. Γι' αυτό το λόγο στη γενική συνέλευση της 04.07.2019 στην οποία παρευρέθηκα αυτοπροσώπως για τέσσερις ώρες αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους παρισταμένους μετόχους, η αποχώρηση των εργαζομένων και η καταβολή των αποζημιώσεών τους και παρέμενε σε εκκρεμότητα ο τρόπος χρηματοδοτήσεως των αποζημιωτικών ποσών.

  3. Δυστυχώς η διοίκηση της εταιρείας εκ των υστέρων αρνήθηκε να συμπράξει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και ισχυρίζετο ότι ουδέποτε ελήφθησαν στην γενική συνέλευση τέτοιου είδους αποφάσεις δηλαδή περί λύσεως των εργασιακών συμβάσεων. Παράλληλα τα παιδιά μου και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Σκινδήλιας έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με συνέπεια την δημιουργία πλήρους αταξίας στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας.

  4. Συγκεκριμένα, συμβαίνουν τα ακόλουθα. Μέτοχοι της Χαλυβουργικής είναι οι ακόλουθοι: (i) Solva Corporation με ποσοστό 9,97% (ii) Etablissment Afrima με ποσοστό 11,91%, (iii) Eltrol Anstalt με ποσοστό 11,91%, (iv) Parula Shipping S.A. με ποσοστό 28,06%, (ν) Akron Corporation με ποσοστό 2,18%, (vi) Κωνσταντίνος Π. Αγγελόπουλος με ποσοστό 1,51%, (vii) Παναγιώτης Κ. Αγγελόπουλος με ποσοστό 0.48%, (viii) Γεώργιος Κ. Αγγελόπουλος με ποσοστό 0,48%, (ix) Sea Island Shipping με ποσοστό 8,93%, (x) Light Blue Shipping με ποσοστό 8,32%, (xi) Sky Ocean Shipping με ποσοστό 16,22%, (xii) Saphire Corporation με ποσοστό 0,03%.

Τα παιδιά μου ισχυρίζονται ενώπιον των δικαστηρίων Αθηνών και Πειραιώς ότι ελέγχουν σημαντικό τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου ενώ προς τους εργαζομένους και προς τους τρίτους εμφανίζονται ότι έχουν ποσοστό 0,48% έκαστος με προφανή σκοπό προς τα έξω να με δείχνουν ως τον μοναδικό μέτοχο ο οποίος όμως είναι αδιάφορος ή ανίκανος και εκ των έσω να μου δημιουργούν προβλήματα προκειμένου να μη μπορώ να παίρνω αποφάσεις. Όλα αυτά στην πλάτη των εργαζομένων. Ειδικότερα:

α. Η εταιρεία «Light Blue Shipping» ελέγχει ποσοστό 8,32% του μετοχικού κεφαλαίου. Oι μετοχές αυτής της εταιρείας από τον Νοέμβριο 2016 ανήκουν κατά 2/3 στα παιδιά μου και συνακόλουθα τα παιδιά μου ελέγχουν το αντίστοιχο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.», ήτοι 8,32%.

β. Η εταιρεία «Sky Ocean Shipping» ελέγχει ποσοστό 16,22% του μετοχικού κεφαλαίου και η εταιρεία «Sea lsland Shipping» ελέγχει ποσοστό 8,93% του μετοχικού κεφαλαίου. Γι' αυτές τις εταιρείες τα παιδιά μου ισχυρίζονται ενώπιον δικαστηρίων ότι είναι μέτοχοι κατά 1/3 έκαστος δηλαδή ελέγχουν τις εταιρείες και συνακόλουθα ελέγχουν το αντίστοιχο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.». Στις δίκες γι' αυτές τις εταιρείες ως μάρτυρας εμφανίζεται ο κ. Σκινδήλιας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.» και καταθέτει ότι οι μετοχές των εταιρειών «Sky Ocean Shipping» και «Sea lsland Shipping» ανήκουν κατά 2/3 στα παιδιά μου που με αυτό τον τρόπο ελέγχουν απόλυτα αυτή την εταιρεία μέτοχο που ελέγχει το 25,15% του εταιρικού κεφαλαίου.

γ. Τα ίδια συμβαίνουν και για την εταιρεία «Saphire Corporation» που ελέγχει ποσοστό 0,03% του μετοχικού κεφαλαίου.

Συνεπώς τα παιδιά μου από το μετοχικό κεφάλαιο της Χαλυβουργικής με ισχυρισμούς τους που περιέχονται στα δικά τους δικόγραφα και έχουν κατατεθεί ενώπιον των δικαστηρίων δηλώνουν απερίφραστα ότι ελέγχουν μέσω αυτών των εταιρειών ποσοστό 33,50%.

6. Όπως ανέφερα, μέτοχοι της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.» είναι οι εταιρείες (a) «Parula Shipping», (β) «Solva Corporation» και (γ) «Akron Corporation». Σε αυτές τις εταιρείες τα παιδιά μου δημιουργούν σοβαρά νομικά προβλήματα με αποτέλεσμα αυτές οι εταιρείες που ελέγχουν συνολικά ποσοστό 40,21% του μετοχικού κεφαλαίου να έχουν αδρανοποιηθεί.

7. Συνεπώς έχει διαμορφωθεί η ακόλουθη κατάσταση: εγώ ελέγχω απόλυτα και χωρίς εμπόδια από το μετοχικό κεφάλαιο της Χαλυβουργικής ποσοστό 25,33% και το υπόλοιπο ποσοστό είτε ελέγχεται από τα παιδιά μου είτε τα ίδια δημιουργούν σκοπίμως εμπόδια στις υπόλοιπες εταιρείες μετόχους. Με το να εμφανίζουν τα παιδιά μου τους εαυτούς τους ως μετόχους των εταιρειών της Χαλυβουργικής ουσιαστικά παρακωλύουν τις νόμιμες διαδικασίες με αποτέλεσμα να αδυνατώ να λάβω ως μέτοχος τις αναγκαίες αποφάσεις και παράλληλα ο διευθύνων σύμβουλος κ. Σκινδήλιας προβάλει κάθε πιθανό και απίθανο εμπόδιο και δεν συνεργάζεται μαζί μου για την επίλυση των προβλημάτων της εταιρείας.

8. Παρά τα συνεχή προβλήματα και εμπόδια που δημιουργούν τα παιδιά μου και ο κ. Σκινδήλιας εργάζομαι συνεχώς με τους συνεργάτες μου για την εξεύρεση λύσεως ώστε εσείς οι εργαζόμενοι να εισπράξετε τις δίκαιες και νόμιμες απαιτήσεις σας. Είναι βέβαιο εάν δεν υπήρχαν αυτά τα εμπόδια θα είχαν καταβληθεί σε εσάς οι νόμιμες αποζημιώσεις και τα όποια δεδουλευμένα σας.

9. Σαν πρώτο βήμα για την επίλυση των προβλημάτων σας έχω προτείνει στα παιδιά μου και στον κ. Σκινδήλια τα χρηματικά διαθέσιμα που ευρίσκονται στα ταμεία της εταιρείας μετόχου «Sea lsland Shipping» να διατεθούν αμέσως ως εισφορά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη των δεδουλευμένων και σημαντικού τμήματος των αποζημιώσεων των εργαζομένων, Δυστυχώς συναντώ την άρνηση των παιδιών μου και του διευθύνοντος συμβούλου οι οποίοι δεν συμπράττουν για την εκταμίευση αυτών των ποσών.

Στην προ ολίγων ημερών συνάντησή μου με το προεδρείο του σωματείου ζήτησα από τα μέλη του να μου αποστείλουν τις μισθολογικές καταστάσεις ώστε να έχω πλήρη εικόνα των υποχρεώσεων της εταιρείας. Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει τα έγγραφα που έχω ζητήσει και η μόνη πληροφόρησή μου είναι η ενημέρωση του διευθύνοντος συμβούλου για το συνολικό ποσό οφειλών προς τους εργαζομένους χωρίς εξειδίκευση και λεπτομερή αναφορά.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα λάβω άμεσα κάθε δυνατό και πρόσφορο μέτρο για την επίλυση των προβλημάτων σας, με όλα τα μέσα που μου δίνει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Προσωρινό μέρισμα 3 εκατ. ευρώ μοιράζει στους μετόχους

Το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής του προσωρινού μερίσματος.
Sunlight-Triathlon-Agreement
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mega-deal από τη Sunlight που εξαγόρασε το 51% της γερμανικής Triathlon

Η συμφωνία επαναπροσδιορίζει και αλλάζει πλήρως το τοπίο στις βιομηχανικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου και δημιουργεί ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης – πάντα με έμφαση στις ανάγκες των πελατών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία Frigoglass με ομολογιούχους για αναδιάρθρωση δανεισμού

Ο όμιλος ήρθε σε συμφωνία με τους ομολογιούχους που αποτελούν το 56,9% του συνολικού κεφαλαίου των Ομολογιών Λήξεως 2025 να υπάρξει ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 35 εκατ. ευρώ και μπορεί να επεκταθεί κατά 20 εκατ. ευρώ.
Mevaco-Metallourgiki
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mevaco: Άλμα 90% του τζίρου στο εννεάμηνο, ξεπέρασε τα 32 εκατ. ευρώ

Στα 3,45 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα EBITDA της εταιρείας στο εννεάμηνο σημειώνοντας άνοδο 67%, με την εισηγμένη να αναφέρει ότι η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχουν επηρεάσει ουσιωδώς τα μεγέθη της.